Nowe

  • Dodano przycisk Kopiuj do schowka w oknie dialogowym dotyczącym pomyślnego utworzenia linku publicznego do ładunku (działa też w Safari).
  • Dodano możliwość uruchomienia EasyCargo na urządzeniach mobilnych – nowy przycisk Uruchom mimo to pod informacją o zastrzeżeniach. Ma to swoje zastosowanie głównie do otwierania udostępnionych linków publicznych do planów załadunków.

Ulepszone

  • Raporty otwierane są teraz w większym oknie, dopasowanym do rozmiaru okna przeglądarki.

Naprawione

  • Poprawiono zmianę stanu przycisku menu głównego dotyczącego linku publicznego do ładunku.
25. 08. 2022