Nowe

  • Baza danych towarów do załadowania – nowa funkcjonalność, która umożliwia Ci importowanie najczęściej używanych towarów do aplikacji i łatwe dodawanie ich do załadunków. Zarządzanie nimi odbywa się w nowej zakładce Towary do załadowania. W EasyCargo towary te można po prostu dodać, wpisując część nazwy w edytorze, a wszystkie jego właściwości zostaną automatycznie wypełnione z bazy danych.
  • API bazy danych towarów jest już dostępne.

Ulepszone

  • Ujednolicenie wyglądu raportu wydruku – raport wydruku otrzymał nowy wygląd wizualny, który jest taki sam jak nowy wygląd raportu krok po kroku. Na dole raportu znajduje się jednak link, który otwiera raport w starym wyglądzie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • W tytule zakładki profilu użytkownika występuje tylko nazwa użytkownika, a obok niej ikona ustawień.
  • Link do przykładowego klienta API w dokumentacji API został podkreślony, aby programiści go nie przeoczyli.

Naprawione

  • Zmieniono czarne, okropne kontury wokół aktywnych pól tekstowych, przycisków itp. spowodowane nową wersją Chrome 83.
  • Poprawiono rozmiary wewnątrz formularza tworzenia nowej przestrzeni ładunkowej w zakładce Przestrzenie ładunkowe dla języków obcych o długich wyrazach (formularz w języku polskim i innych są od teraz poprawnie wyświetlane).
27 cze 2020