Nowe

  • Eksport do Excela – od teraz każdy raport wydruku może zostać wyeksportowany do pliku .xlsx. Wyeksportowany plik zawiera wszystkie informacje dotyczące planu załadunku oraz zdjęcia. Może być również zaimportowany z powrotem do EasyCargo.

Ulepszone

  • Formularz zamówienia otrzymał 2 nowe ikony ułatwiające rozróżnienie pomiędzy liczbą okresów a liczbą użytkowników podczas zamawiania licencji.

Naprawione

  • Licznik błędnych haseł jest teraz resetowany po każdym udanym logowaniu użytkownika. Wcześniej próby kumulowały się, więc po pewnym czasie, gdy użytkownik wprowadził błędne hasło po raz piąty, był natychmiast blokowany na 5 minut.
  • Użytkownicy API otrzymują teraz poprawną informację o błędzie, gdy próbują utworzyć użytkownika, którego adres e-mail został już wcześniej zarejestrowany.
  • Poprawiono informacje o okresie ważności licencji w zakładce Profil użytkownika, aby nie pokazywały ujemnych wartości dni, co zdarzało się w niektórych przypadkach.
21 lut 2020