Depo sektörü, dünya çapındaki tedarik zincirinin çok önemli bir halkasıdır ve çeşitli sektörlerdeki şirketlerin başarısı için gereklidir. Pazar büyüklüğü ve geliri büyüyen e-ticaret genişledikçe depolara olan ihtiyaç da artıyor. Bu nedenle kalifiye depo çalışanları başarılı işletmeler için çok önemlidir. Depo çalışanlarının, forklift kullanımı, depo jargonu bilgisi ve organizasyon ile fiziksel dayanıklılık benzeri pratik yeteneklere sahip olması gibi depo üretimiyle bağlantılı özel mesleki yeteneklere sahip olması gerekir. İş görüşmesi sırasında bu becerileri nasıl fark edeceğinizi keşfedin.

 

Depo çalışanı

Kaynak: www.canva.com

 

Dünya genelindeki depo sayısı 2020 yılında yaklaşık 151.000’e ulaştı. Kuzey Amerika bunların 25.000’ine ev sahipliği yapıyordu. 2025 yılına gelindiğinde, e-ticaret patlamasının bir sonucu olarak dünya çapında faaliyet gösteren 180.000 depo olması bekleniyor (Statista). Modern depolar karmaşık ortamlardır ve bunları yönetmek tutarlılık, verimlilik ve ustalıktan oluşan bir sinerji gerektirir. Günümüz trendlerine ayak uydurmak için depolar pek çok yeni teknoloji kullanıyor.

Depo çalışanları önemlidir

Bu dinamik merkezler sofistike lojistik ve dağıtım merkezlerine dönüştükçe depo çalışanlarının önemi de artıyor. ABD’de depolama ve antrepoculuk sektöründe çalışanların sayısı son on yılda neredeyse üç katına çıkmıştır. ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) 2013 yılında 707.000 işçi olduğunu açıkladı. Bu sayı 2023 yılında 1.933.000’e yükselmiştir (BLS). Sorunsuz operasyonları sürdürmek ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için bu kişilerin uygun beceri düzeyine sahip olması çok önemlidir.

Depo sorumlularınız hangi becerilere sahip olmalı?

Depo becerileri, insanların depolarla ilgili görevleri yüksek düzeyde yetkinlik ve profesyonellikle yerine getirmelerini sağlayan bilişsel ve fiziksel yeteneklerin bir kombinasyonudur. Bazı yetenekler teknik niteliktedir ve büyük makinelerin manevra kabiliyeti gibi işin özel gereklilikleriyle yakından ilgilidir, çünkü dünya genelindeki depoların %85’inde forklift kullanılmaktadır (G2).

Bu yeteneklerin bir kısmı pratik iş deneyimi ile kazanılabilirken, bir kısmının da doğuştan kazanıldığının farkında olmak gerekir. Depo operasyonlarınızda en üst düzeyde verimliliği ancak bunların bir kombinasyonu ile elde edebilirsiniz. Öğrenilen yetenekler ile doğuştan gelen beceriler arasındaki simbiyotik ilişkiyi anlamak, depo işyerinizde en yüksek performans seviyelerine ulaşmak için gerekli olan kapsamlı yaklaşımı öne çıkarır.

 

Depo çalışanı

Kaynak: www.canva.com

 

1. Etkili iletişim

İletişim, lojistik de dahil olmak üzere her işin anahtarıdır. Depo mesleklerinin büyük çoğunluğu müşterilerle, işverenlerle ve çalışanlarla iletişim kurmayı gerektirir. İşlerin tamamlanmasını kolaylaştırmak ve maliyetli hatalardan kaçınmak için etkili iletişim becerileri çok önemlidir. Çalışanlarınızın ekip oluşturabildiğinden ve birbirleriyle iletişim kurabildiğinden emin olun. Peki bunu nasıl başarabilirsiniz?

 

Ekip kurmayı organize edin

Hazırlık süresi ve bütçe açısından farklılık gösteren 5 ekip kurma fikri hazırladık.

 • İki Gerçek ve Bir Yalan veya İnsan Tombalası gibi basit buz kırıcı oyunların kurulumu hızlıdır ve planlama gerektirmez. Yeni iş arkadaşları arasında yakınlık kurmak için harikadırlar.
 • Rahat bir ekip kurma etkinliği için masa oyunlarını veya kart oyunlarını odaya getirin. Pictionary, Codenames veya Uno herhangi bir planlama gerektirmeyen eğlenceli oyunlardır.
 • Ofis çevresinde veya mahallede bir depo olimpiyat oyunu planlayın. Yerleri, disiplinleri ve ekipmanları hazırlamanız gerekecek.
 • Kano, bisiklet ve yürüyüş gibi aktiviteleri içeren bir açık hava macera günü harika bir etkinlik olabilir. Daha fazla hazırlık gerektirse de etkili bir ekip kurma faaliyeti olabilir.
 • Ekip kurma faaliyetleri, atölye çalışmaları ve ekip kurma egzersizleri içeren çok günlük bir ekip inzivası hazırlayın. Bu, lojistik, konaklama ve önemli hazırlıkları içeren en karmaşık seçenektir.

 

Doğru iletişim araçlarını seçin

İletişim her türlü depo operasyonu için çok önemlidir. Etkili iletişim tüm süreçleri iyileştirebilir. Doğru iletişim araçlarını ve platformlarını seçmek çok daha önemlidir. Her aracın artıları ve eksileri vardır, bu nedenle bunların bir kombinasyonunu kullanmak faydalı olabilir. İşte bir depoda en yaygın kullanılan iletişim araçlarından birkaçı:

 • Telsizler ve telsizler.
 • Telefonlar ve tabletler.
 • Kulaklıklar.
 • Tarayıcılar ve barkod okuyucular.
 • Hoparlörler ve PA sistemleri.

Personelin seçilen araçları öğrenmesi ve etkili bir şekilde kullanması için yeterli eğitim ve desteğin mevcut olduğundan emin olun. Ayrıca, iletişim araçlarınızı onların deneyimleri ile değişen ihtiyaçlarına göre uyarlamak ve geliştirmek için depo personelinden sürekli olarak geri bildirim toplayın.

 

İletişim atölyelerine katılın

İletişim çalıştayları için uygun konuların belirlenmesi, kendilerine özgü ihtiyaçların, zorlukların ve iyileştirmenin gerekli olduğu alanların dikkate alınmasını gerektirir. İşte atölye çalışmaları için bazı temel konular ve öneriler:

 • Etkin dinleme becerileri.
 • Güvenlik iletişimi.
 • Ekip iletişimi ve işbirliği.
 • Çatışma çözümü.
 • Müşteri etkileşim becerileri.

 

Depo çalışanları

Kaynak: www.canva.com

 

2. Problem çözme yetenekleri

Bir depoda çalışmak sıklıkla anlık zorlukları çözmeyi içerir. Çalışanlar, bir yöneticinin yardımı olmadan sorun çözme kapasitelerini göstermelidir. Daha karmaşık sorunlar eğitimli çalışanların ilgisini gerektirse de, ara sıra ortaya çıkan daha az karmaşık sorunların üstesinden gelebildikleri takdirde depo çalışanlarınızın değeri artacaktır. Örneğin, aşırı mal stoku veya yer sıkıntısı olması. Daha bağımsız olmalarına yardımcı olun.

 

Problem çözme becerilerini test etmek ve kazanmak için ipuçları

Mülakat sürecinde vaka çalışmaları

Bir mülakatta vaka çalışmaları kullanmak, bir adayın gerçek dünya senaryosundaki davranışını değerlendirmek için harika bir yoldur, çünkü bu vaka çalışmaları genellikle pozisyonlarında karşılaşabilecekleri gerçek durumları yansıtır. Adayın problem çözme becerisini değerlendirmek için aşağıdaki iki vaka çalışması örneğini kontrol edin.

 • Bir gün malları teslim alıyorsunuz. Ancak, sevkiyatta bazı hasarlı ürünler var. Operasyonların sorunsuz yürütülmesini sağlamak ve envanter doğruluğunu korumak için derhal harekete geçmelisiniz. Gelecekte bu tür sorunları en aza indirmek için uygulayacağınız stratejileri veya iyileştirmeleri açıklayabilir misiniz?
 • Çeşitli ürünlerin depolandığı bir depoda çalıştığınızı düşünün. Bir gün, iki gün içinde gelecek bir sevkiyatınız olduğunu ve popüler bir ürünün stoğunun azaldığını fark ediyorsunuz. Ancak tedarikçiyle yaşanan bir sorun nedeniyle sevkiyat bir hafta gecikti. Tüketicilerin bu ürüne olan talebi hala artıyor. Envanterin tükenmemesini ve müşterilerin memnun kalmasını sağlamak için durumu nasıl ele alırsınız?

 

Beyin Fırtınası

Beyin fırtınası egzersizleri yapmak oldukça zorlayıcı olabilir. Toplantıyı iyi yönetebilecek, sıcak ve konsantre bir konuşma ortamı yaratabilecek bilgili bir yönetici seçin. İnsanların ilgisini çekmek için okuma materyalleri sağlamak ve meselenin konuyla ilişkisini tartışmak çok önemlidir.

Zihin haritalama ve grup tartışmaları gibi çeşitli stratejiler kullanarak oturum boyunca fikir üretmeyi ve yaratıcı düşünmeyi teşvik edin. İletişim becerilerini geliştirmek ve çalışanların ilgisini canlı tutmak için uygulamalı aktiviteler ve konuk uzmanlar ekleyin. Çalışanlar arasında ekip çalışmasını teşvik edin, geri bildirim ve soru-cevap için fırsatlar sunun ve aktif katılımı garanti altına alın.

 

3. Hız

Depo çalışanları genellikle sıkı teslim tarihleri altında çalıştığından, bir depo senaryosunda verimlilik son derece önemlidir. Personel, hem kalite hem de güvenlik standartlarını koruyan bir tempo tutturmalıdır. Üst düzey performans sergilerken hızlı çalışabilenlerin değeri büyük ölçüde artar.

Çalışanlarınızın daha hızlı ve daha verimli olmalarına nasıl yardımcı olabilirsiniz?

 • Eğitim ve işe alıştırma: En iyi uygulamalara ve zaman yönetimine güçlü bir vurgu yapan organize bir eğitim sağlamak sadece yeni işe başlayanlar için değil aynı zamanda mevcut çalışanlar için de çok önemlidir.
 • Verimli iş akışı: Tıkanıklıkları ortadan kaldırmak ve gereksiz adımları azaltmak için depo süreçlerini ve iş akışlarını sürekli olarak düzenleyin. Sürekli gelişimi destekleyen şirket kültürünün bir parçası olarak çalışanlarınızı iyileştirmeler önermeye teşvik edin.
 • Teknoloji entegrasyonu: Sipariş teslim alma ve envanter kontrolü gibi işlerde doğruluğu ve verimliliği artırmak için barkod tarayıcılar, envanter yönetimi yazılımı ve otomatik sistemler gibi teknolojileri uygulayın.
 • Performans ölçümleri: Çalışanların verimini ölçmek ve performans hedeflerini belirlemek için temel performans göstergeleri (KPI’lar) oluşturun. Bu metrikleri gözden geçirin ve bunlara dayalı geri bildirimler sunun. Bu, çalışanlarınızı motive etmenin etkili bir yoludur.

 

Depo çalışanları

Kaynak: www.canva.com

4. Bilgisayar Becerileri

Birçok depo çalışanı bilgisayarın yanına bile yaklaşmadan yıllar boyu emek harcıyor. Trendlere ayak uydurmaya çalışın ve yenilik yapmaktan asla vazgeçmeyin. Size zaman ve para kazandıracak, çalışanlarınızın daha hızlı ve etkili çalışmasına yardımcı olacak pek çok yazılım var. Çalışanlarınıza bunları nasıl kullanacaklarını öğretin. Mülakatlar sırasında çalışanların bilgisayar becerilerini test edebilir, onlara bilgisayarda yapmaları gereken temel görevleri verebilirsiniz.

Bilmiyor olabileceğiniz bir şey var: EasyCargo, ne kadar genç çalışmaya başlarsanız o kadar kolay olacağını bilir. Bu nedenle okullara, üniversitelere ve lojistikle ilgili diğer eğitim kurumlarına tüm özellikleri ve güncellemeleri içeren yük planlama uygulamasına bir yıllık ücretsiz erişim sunmaya karar verdik. Programın nasıl bir parçası olabileceğinizi öğrenin ve öğrencilerinizin gelecekteki kariyerleri için rekabette büyük bir beceri avantajı elde etmelerine yardımcı olun.

 

5. Tedbirli olmak

İş kazaları her çalışma ortamında bir sorundur. Depolama ve antrepoculuk sektöründe 2021 yılında her 100 tam zamanlı çalışan için yaklaşık 5,5 iş kazası meydana gelmiştir (BLS). En yaygın kaza türleri düşme ve kaymalardır. Çalışanlarınızın iyi dinlendiğinden ve tamamen konsantre olduğundan emin olun. Ayrıca çalışanlarınıza düzenli güvenlik eğitimi vermek bazı yaralanmaları önleyebilir.

İşyeri kazalarını önlemek için çok yönlü bir strateji gereklidir. Doğru ekipman kullanımı, ağır yüklerin güvenli bir şekilde taşınması ve etkin tehlike tespiti gibi depodaki tipik tehlikeleri ele alan güçlü güvenlik kurallarını uygulamaya koyarak işe başlayın. Herhangi bir riski tespit etmek ve hızla ele almak için düzenli güvenlik denetimleri yapılmalıdır. Personeli misilleme endişesi duymadan güvenlik sorunlarını ve kıl payı atlatılan kazaları bildirmeye teşvik edin, çünkü bunu yapmak açıklık ve sürekli iyileştirme ortamını güçlendirir. Ayrıca, tüm personele acil durum müdahale tekniklerini de kapsayan kapsamlı bir güvenlik eğitimi verin.

Güvenliği birincil öncelik haline getirerek sadece kaza olasılığını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanların kendilerini değerli ve güvende hissettikleri bir ortamı da teşvik etmiş olursunuz.

Depo görevlileri açısından beceri kazanmak işleri için çok önemlidir. Her birinden maksimum potansiyeli elde edebilmek için elinizden geldiğince gelişmelerine yardımcı olmaya çalışın. Depo becerilerine duyulan ihtiyaç ve bunların nasıl elde edileceği hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre, lojistik işinizin diğer yönlerini de geliştirmeye başlayabilirsiniz.

Doğa İlayda Kaya | 5. Eyl 2023