Skladový sektor je nepostradatelným článkem celosvětového dodavatelského řetězce a má zásadní význam pro úspěch firem v různých odvětvích. Spolu s tím, jak se rozšiřují e-shopy, neustále roste potřeba dalších skladů. Proto jsou pro úspěšné firmy nezbytní kvalifikovaní skladníci. Ti musí mít v malíku nejen odborné dovednosti, jako je obsluha vysokozdvižného vozíku či znalost skladového žargonu, ale i praktické schopnosti, jako je sebedisciplína a fyzická odolnost. Přečtěte si, jak tyto schopnosti a dovednosti rozpoznáte už během pracovního pohovoru.

 

Pracovník skladu

Zdroj: www.canva.com

 

Počet skladů na celém světě dosáhl v roce 2020 téměř 151 000, z čehož jich jen v Severní Americe bylo 25 000. Dle studie společnosti Statista bude v důsledku rozmachu elektronického obchodování na celém světě v roce 2025 pravděpodobně fungovat až 180 000 skladů. Moderní sklady jsou komplexním prostředím a jejich řízení vyžaduje souhru přesnosti, efektivity a obratnosti. Aby sklady v dnešní době držely krok s trendy, využívají spoustu nových technologií.

Proč jsou skladníci důležití?

Význam skladníků roste s tím, jak se sklady postupně mění v sofistikovaná logistická a distribuční centra. V USA se počet pracovníků v oblasti skladování za posledních deset let téměř ztrojnásobil. Americký Úřad pro statistiku práce uvedl, že v roce 2013 v tomto odvětví pracovalo 707 000 zaměstnanců. Tento počet se v roce 2023 zvýšil na 1 933 000. Pro zachování hladkého chodu i maximalizaci produktivity je nezbytné, aby tito lidé měli odpovídající kvalifikaci.

Jaké dovednosti by měli mít skladníci?

Některé dovednosti jsou technické povahy a se specifickými požadavky práce, například schopnost manévrovat s velkými stroji – podle průzkumu společnosti G2 až 85 % skladů na celém světě využívá vysokozdvižné vozíky.

I když lze některé z těchto dovedností získat praktickými pracovními zkušenostmi, jiné schopnosti a předpoklady máme už vrozené. Vysoké úrovně efektivity skladových operací můžete dosáhnout jejich vzájemnou kombinací – klíčem je pochopení vztahu mezi naučenými dovednostmi a vrozenými schopnostmi.

 

 

Pracovnice ve skladu

Zdroj: www.canva.com

 

1. Efektivní komunikace

Komunikace je klíčem ke každému podnikání, logistiku nevyjímaje. Většina skladnických profesí zahrnuje komunikaci se zákazníky, nadřízenými a dalšími zaměstnanci. Efektivní komunikační dovednosti jsou nezbytné pro rychlé a bezchybné řešení pracovních úkolů a činností. Zajistěte, že vaši zaměstnanci dokáží efektivně spolupracovat a komunikovat mezi sebou. Jak toho můžete dosáhnout?

 

Uspořádejte teambuilding

Připravili jsme pro vás 5 nápadů na teambuilding, které se liší délkou přípravy a rozpočtem.

 • Jednoduché komunikační hry na prolomení ledů, jako jsou Dvě pravdy a jedna lež nebo Lidské bingo, se dají rychle připravit a nevyžadují ani žádné plánování. Jsou skvělé při navazování vztahů mezi novými spolupracovníky.
 • Moderní deskové a karetní hry se zaměřením na komunikaci nastolí pohodovou teambuildingovou atmosféru. Zkuste Obrázky, Krycí jména nebo Dixit, jsou to zábavné hry s velmi jednoduchými pravidly a nevyžadují žádnou zdlouhavou přípravu.
 • Skladová olympiáda – naplánujte si zábavnou skladovou olympiádu. Budete ovšem muset připravit jednotlivé lokace, vymyslet disciplíny a sehnat potřebné vybavení.
 • Outdoorové aktivity – skvělým teambuildingem může být dobrodružný den v přírodě. Vyzkoušejte například cyklistiku, pěší turistiku nebo vyjet na vodu. I když venkovní aktivity vyžadují více příprav a vyšší rozpočet, jde o velmi stmelující formu teambuildingu.
 • Vícedenní týmové soustředění s teambuildingovými aktivitami – s workshopy, cvičeními a vzdělávacím programem. Jedná se o nejkomplexnější variantu, která zahrnuje logistiku, ubytování a intenzivní přípravu.

 

Výběr správných komunikačních nástrojů a zařízení

Jak už jsme zmínili výše, komunikace je pro každý sklad klíčová a může zlepšit všechny procesy. Je tedy zásadní zvolit správné komunikační nástroje a zařízení. Každý nástroj má své přednosti i nevýhody, přínosná je potom obvykle jejich vzájemná kombinace. Zde je několik nejčastěji používaných komunikačních nástrojů:

 • vysílačky a headsety,
 • telefony a tablety,
 • sluchátka,
 • skenery a čtečky čárových kódů,
 • reproduktory a ozvučovací systémy.

Zajistěte zaměstnancům odpovídající školení a podporu, aby se mohli naučit a efektivně používat všechny komunikační nástroje a přístroje. Průběžně také získávejte zpětnou vazbu od zaměstnanců skladu, abyste mohli zvolené nástroje nebo způsob komunikace upravovat a vylepšovat na základě zkušeností a vyvíjejících se potřeb.

 

Zúčastněte se komunikačních seminářů

Nejprve zvažte, jaké máte na skladě problémy a oblasti, kde je nutné zlepšení v oblasti komunikace. Zde jsou některá zásadní témata:

 • dovednosti efektivního naslouchání,
 • komunikace v oblasti bezpečnosti,
 • týmová komunikace a spolupráce,
 • řešení konfliktů na pracovišti,
 • interakce se zákazníky.

 

Pracovníci ve skladu

Zdroj: www.canva.com

 

2. Schopnost řešit problémy

Práce ve skladu často zahrnuje řešení okamžitých potíží. Pracovníci musí prokázat schopnost řešit problémy i bez pomoci vedoucího. Složitější potíže mohou vyžadovat pozornost vyškolených pracovníků, nicméně s běžně se vyskytujícími problémy by si skladníci měli dokázat poradit samostatně – například s nadměrným množstvím zásob zboží nebo s nedostatkem místa. Pomozte jim, aby se stali samostatnějšími a podívejte se na následující tipy pro testování a zlepšování dovednosti řešení problémů.

 

Testovací scénáře v procesu přijímacího pohovoru

Použití scénářů při pohovoru je skvělým způsobem, jak posoudit chování uchazeče v reálném zaměstnání, protože tyto scénáře často odrážejí skutečné situace. Podívejte se na následující dva příklady scénářů, které slouží k posouzení schopnosti uchazeče řešit problémy.

 • Jednoho dne dostanete dodávku zboží. V zásilce je však několik poškozených položek. Navíc obsah nákladu neodpovídá tomu, co je uvedeno na průvodním listu. Abyste zajistili hladký a nepřetržitý provoz skladu, musíte okamžitě jednat. Můžete popsat nějaké postupy nebo zlepšení, která byste zavedli, abyste v budoucnu předešli podobným situacím?
 • Představte si, že pracujete ve skladu, kde se skladují různé výrobky. Jednoho dne zjistíte, že vám za dva dny přijde zásilka a že se zásoby oblíbeného výrobku snižují. Kvůli problémům s dodavatelem se však zásilka opozdí o týden. Poptávka spotřebitelů po tomto výrobku stále roste. Jak byste situaci řešili, aby zásoby nedošly a zákazníci zůstali spokojení?

 

Brainstorming

Vytváření brainstormingových cvičení může být poměrně náročné. Vyberte si zkušeného facilitátora, který dokáže schůzku dobře vést a podpoří příjemné a soustředěné prostředí pro konverzaci. Abyste lidi zaujali, poskytněte jim materiály ke čtení a diskutujte o tom, jak je daná problematika relevantní.

Podporujte vymýšlení nápadů a tvůrčí myšlení v průběhu celého brainstormingu např. pomocí myšlenkových map a skupinových diskusí. Zařiďte návštěvu odborníků, abyste zlepšili komunikační dovednosti a také udrželi zájem zaměstnanců. Podporujte týmovou spolupráci mezi zaměstnanci, nabídněte možnost zpětné vazby a otázek a odpovědí a sami se aktivně zapojte.

 

3. Rychlost

Jelikož skladníci často pracují v napjatých termínech, je nesmírně důležitá efektivita. Zaměstnanci musí udržovat tempo, které odpovídá interním normám i bezpečnostním předpisům. Žádoucí jsou ti, kteří dokáží pracovat rychle a zároveň podávat špičkové výkony.

Jak můžete svým zaměstnancům pomoci, aby byli rychlejší a efektivnější?

 • Školení a zaškolení – školení, která kladou důraz na osvědčené postupy a time-management, jsou zásadní nejen pro nové zaměstnance, ale i pro stávající pracovníky.
 • Efektivní pracovní postupy – neustále zefektivňujte skladové procesy a pracovní postupy, abyste odstranili problematická místa a omezili zbytečné kroky. Povzbuzujte své zaměstnance, aby samostatně navrhovali případná zlepšení.
 • Integrace technologií – chcete-li zvýšit přesnost a efektivitu určitých činností, jako je příprava objednávek nebo kontrola zásob, implementujte technologie, jako jsou snímače čárových kódů, logistický software pro správu zásob a automatizované systémy.
 • Měření výkonnosti – vytvořte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro měření výkonu zaměstnanců a stanovení výkonnostních cílů. Tyto ukazatele přezkoumávejte a na jejich základě poskytujte zpětnou vazbu. Je to účinný způsob, jak motivovat zaměstnance.

 

Pracovníci ve skladu

Zdroj: www.canva.com

4. Počítačové dovednosti

Mnoho skladníků se léta snaží, aby se nikdy nemuseli k počítači ani přiblížit. Snažte se držet krok s trendy a nikdy nepřestávejte inovovat. Existuje mnoho druhů softwaru, které vám ušetří čas, hromadu peněz a pomohou vašim zaměstnancům pracovat rychleji a efektivněji. Naučte je používat i své zaměstnance. Počítačové dovednosti zaměstnanců můžete otestovat během pohovorů a zadat jim základní úkoly, které mají na počítači splnit.

Co možná nevíte: čím dříve se začnete učit, tím to bude jednodušší. Proto jsme se rozhodli nabídnout školám, univerzitám a dalším vzdělávacím institucím souvisejícím s logistikou roční bezplatný přístup k aplikaci pro plánování nakládky se všemi funkcemi a aktualizacemi.

 

5. Opatrnost a bezpečnost

Pracovní úrazy jsou problémem v každém pracovním prostředí. V oblasti skladování připadalo v USA v roce 2021 na každých 100 zaměstnanců na plný úvazek přibližně 5,5 pracovního úrazu. Nejčastějšími úrazy byly pády a uklouznutí. Ujistěte se, že jsou vaši zaměstnanci dobře odpočatí a plně soustředění. Také pravidelné školení zaměstnanců o bezpečnosti práce může zabránit některým úrazům.

K prevenci pracovních úrazů je zapotřebí pevně stanovená strategie. Začněte zavedením bezpečnostních pravidel, která řeší běžná rizika ve skladu, jako je:

 • správné používání vybavení,
 • bezpečná manipulace s těžkými břemeny a
 • účinná identifikace nebezpečí.

Pravidelně by se měly provádět i bezpečnostní audity, aby se odhalila případná rizika a rychle se řešila. Povzbuzujte zaměstnance, aby hlásili bezpečnostní problémy bez obav z případných následků. Kromě toho poskytněte všem zaměstnancům důkladné bezpečnostní školení, které zahrnuje i scénáře na mimořádné události.

Pokud se bezpečnost stane hlavní prioritou, nejenže snížíte pravděpodobnost nehod, ale také vytvoříte prostředí, ve kterém se pracovníci cítí bezpečně.

Pro skladníky je získávání dovedností zásadní. Snažte se jim pomoci se co nejvíce zdokonalit, abyste z každého zaměstnance vytěžili maximální potenciál.

Martina Krupičková | 6. Lis 2023