Pandemi dünya taşımacılığının büyük bir kısmını tamamen durdurdu. İlk olarak pandeminin ve şimdi de Ukrayna’daki savaş gibi diğer faktörlerin neden olduğu şok ve bunun sonuçları, konteyner taşımacılığının küresel ekonomi için ne kadar önemli olduğunu anlamamızı sağlıyor ve bu da mevcut fiyatlara yansıyor.

 

Fiyatlardaki keskin artış, lojistikte verimliliği daha önce hiç olmadığı kadar kritik hale getiriyor

Kaynak: https://www.linkedin.com/pulse/5-logistics-trends-2022-you-should-keep-eye-parnity

 

Okyanus ötesi konteyner taşımacılığının maliyeti Mart 2020’yi takip eden 18 ay boyunca %700 arttı

Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre, dünyadaki enflasyon artışının büyük bir kısmına deniz taşımacılığı maliyetleri sebep olmuştur. Ayrıca, bu artışlar “kalıcı” etkiler taşıyor; bu da 2021’de maliyetlerdeki artışın 2022’de ve belki de sonraki yıllarda daha da fazla enflasyon yaratacağı anlamına geliyor.

IMF’ye göre, pandeminin yarattığı tüm zorluklar, konteyner taşımacılığı fiyatlarının pandemi öncesine kıyasla yedi kat artmasına neden olmuştur. Ayrıca dökme mal taşımacılığının maliyetinin konteyner taşımacılığından bile daha fazla arttığının altını çiziyorlar. Ukrayna’daki savaş ve son altı aydır yürürlükte olan ekonomik yaptırımların bu durumu daha da kötüleştirdiği açık.

Nakliye maliyetlerinde bir artışın tüketici tarafından hissedilmesi 12 ay sürmektedir

IMF bunun, örneğin petrol fiyatlarındaki artışın benzin istasyonlarında iki aydan önce zamlara yol açtığı akaryakıt fiyatlarına kıyasla çok daha yavaş bir süreç olduğunu düşünmektedir.

Bu durumda, bugüne kadar yapılan incelemeler bize nakliye maliyetlerindeki artışın ithal ürünlerin rıhtımdaki fiyatlarını yaklaşık iki ay içinde etkilemesine ve bu maliyetlerin hızla üretici fiyatlarına aktarılmasına rağmen, tüketicilerin kasada ödedikleri fiyatların etkisinin on iki ay sonrasına kadar kademeli olarak birikme eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Avrupa Birliği, dijitalleşmeye yatırım yapmanın verimlilik ve üretkenlik artışı yoluyla artan maliyetlerle mücadeleye yardımcı olabileceğine inanıyor

Avrupa Birliği, lojistik süreçlerde dijitalleşmeyi teşvik etmek, izlenebilirliği artırmak ve daha genel anlamda taşımacılığı daha sürdürülebilir, daha ucuz ve daha hızlı hale getirmek için teknoloji yoluyla yük taşımacılığını optimize etmek amacıyla üye ülkelere ekonomik yardım paketleri dağıtmaktadır.

 

Avrupa Birliği'nin Dijitalleşmesi

Kaynak: https://www.eesc.europa.eu/cs/our-work/publications-other-work/publications/digitalisation-challenges-europe

 

Ünlü uluslararası BT danışmanlık şirketi Accenture, şirketlerin dijital yeteneklerini geliştirmeye daha sıkı bir şekilde odaklanmaları, piyasanın daha iyi tahmin edilmesini sağlayan teknolojilere daha fazla yatırım yapmaları ve salgın sonrası tüm zorluklarla başa çıkabilmek için tedarik zincirini optimize etmeleri gerektiğine inanıyor.

IMF tarafından 2019 yılında yayınlanan bir çalışmada, dijitalleşmenin üretim, nakliye ve dağıtımdaki azalma yoluyla, daha spesifik olarak sürecin verimliliğini artırarak fiyatları nasıl kademeli olarak etkileyebileceği ve mal ve hizmet fiyatlarını nasıl etkileyebileceği açıklanmaktadır.

Araştırmalar, çevrimiçi platformların fiyatlarının ve enflasyon seviyelerinin, çevrimdışı platformlara göre daha düşük olduğunu gösteriyor

Şirketler ve dijital işletmeler için enflasyon ve fiyatlar daha düşük olmakla kalmaz, aynı zamanda daha esnektirler. Daha esnek olsalar bile, toplam talep şokları dijital platformların fiyatlarını aynı şekilde etkilemez, çünkü platformların ve dijital işletmelerin fiyatları bu tür durumlarda genellikle çok daha istikrarlı kalır, yani bu durumlara geleneksel işletmelere kıyasla çok daha iyi direnebilirler.

 

Brüt Çıktı Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi - Dijital Fiyat Endeksi

Kaynak: BEA and Goolsbee and Klenow (2018)

 

Sonuç açık görünüyor ki, şirketlerin dijitalleşmesi enflasyona karşı bir aşıdır, ayrıca dijitalleşme hem şirketler hem de tüketiciler için başka birçok fayda ve avantajı beraberinde getirmektedir, çünkü dijital araçlar geleneksel yöntemlere kıyasla büyük kolaylık ve anındalık sağlamaktadır.

Adobe Dijital Fiyat Endeksi’ne göre “online enflasyon” %2 civarında ve yavaşlarken, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki çoğu ülkede enflasyon %10 civarında, hatta bazı durumlarda daha yüksek seyrediyor.

EasyCargo gibi araçlar artık birçok şirket için ekstra değil, normal iş akışlarının temel taşları haline geldi

Toplumun dijitalleşme süreci yadsınamaz bir gerçek ve bu durum endüstri ya da lojistikte de küçük bir trend değil. Taşımacılık maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, pek çok şirket artık kargo ve sevkiyatları için konteynerlerin %100’ünü kullanamama riskini göze alamıyor.

Birkaç yıl önce yalnızca kargo yüklemeyi kolaylaştıran ve biraz zaman ve para tasarrufu sağlayan bir araç olan EasyCargo artık çok daha fazlası. Düzenli olsun ya da olmasın ürünlerini taşımak için yüklemesi gereken her şirketin, uzun vadede faydasını mutlaka göreceği bir ürün.

Şu anda dijitalleşmek ve EasyCargo’yu kullanmak (10 gün boyunca ücretsiz deneyin) ile eski usul elle yükleme yapmak arasındaki fark, her sevkiyatta gözle görülür bir kar artışı olabilir.. Ayrıca, tüm şirketlerin büyümek ve kendi alanlarında ön planda olmak amacıyla teknolojiye güvenmeleri gerektiği de açıktır.

Jaume Guasch | 21. Eyl 2022