Pandemie zcela zastavila většinu světové dopravy. Následný šok způsobený nyní i dalšími faktory, jako je válka na Ukrajině a její důsledky, nás nutí pochopit, jak důležitá je kontejnerová doprava pro světovou ekonomiku, což se odráží i v současných cenách.

 

Efektivita logistiky je dnes důležitější než dříve

Zdroj: https://www.linkedin.com/pulse/5-logistics-trends-2022-you-should-keep-eye-parnity

 

Náklady na transoceánskou kontejnerovou dopravu se od března 2020 zvýšily o 700 %

Podle Mezinárodního měnového fondu (IMF) jsou náklady na námořní nákladní dopravu zodpovědné za většinu nárůstu inflace ve světě. Toto zvýšení navíc s sebou nese „trvalé“ efekty, což znamená, že zvýšení nákladů v roce 2021 se promítne do vyšší inflace v průběhu roku 2022, a je možné, že tento trend bude pokračovat i v následujících letech.

IMF také prohlásil, že všechny problémy způsobené pandemií zapříčinily sedminásobný vzrůst cen kontejnerové dopravy ve srovnání s obdobím před pandemií. Zdůrazňuje také, že náklady na přepravu volně loženého zboží vzrostly ještě více než náklady na přepravu kontejnerů. Je zřejmé, že válka na Ukrajině a hospodářské sankce tuto situaci ještě zhoršily.

Doba mezi zvýšením nákladů na dopravu a následným promítnutím do cen zboží je 12 měsíců

IMF se domnívá, že se jedná o mnohem pomalejší proces než ve srovnání například s cenami pohonných hmot, kdy zvýšení ceny ropy vede ke zdražení na čerpacích stanicích do dvou měsíců.

V tomto případě z dosud provedených šetření vyplývá, že ačkoli zvýšení přepravních nákladů ovlivní ceny dovážených výrobků v docích přibližně za dva měsíce a tyto náklady se rychle přenesou do cen výrobců, dopad na ceny, které spotřebitelé zaplatí u pokladen, se postupně kumuluje a projeví se až o dvanáct měsíců později.

EU je přesvědčena, že sázka na digitalizaci může pomoci v boji proti rostoucím nákladům díky vyšší efektivitě a produktivitě

Aby byla doprava udržitelnější, levnější a rychlejší, Evropská unie rozděluje svým členským zemím balíčky ekonomické pomoci na podporu digitalizace logistických procesů, zlepšení sledovatelnosti zásilek a obecně řečeno optimalizaci nákladní dopravy prostřednictvím technologií.

 

Digitalizace Evropské unie

Zdroj: https://www.eesc.europa.eu/cs/our-work/publications-other-work/publications/digitalisation-challenges-europe

 

Známá mezinárodní poradenská společnost Accenture se domnívá, že společnosti musí začít důrazněji sázet na zlepšování svých digitálních schopností, více investovat do technologií, které umožňují lépe předpovídat trh, a optimalizovat dodavatelský řetězec, aby byly schopny přežít všechny post-pandemické výzvy, se kterými se potýkají společnosti z celého světa.

V dokumentu, který IMF zveřejnil v roce 2019, je vysvětleno, jak může digitalizace postupně ovlivňovat ceny zboží a služeb prostřednictvím omezení výroby, jejich přepravy a distribuce, a to konkrétně zvýšením efektivity procesů.

Studie ukazují, že ceny online platforem a jejich míra inflace jsou nižší než u offline platforem

Nejenže je inflace a ceny pro firmy a digitální podniky nižší, ale jsou také flexibilnější. Agregátní poptávkové šoky nemají na ceny digitálních platforem stejný vliv, protože ceny platforem a digitálních podniků zůstávají v tomto typu situací obvykle mnohem stabilnější, což znamená, že ve srovnání s tradičními podniky dokáží těmto situacím mnohem lépe odolávat.

 

Index cen hrubé produkce, Index spotřebitelských cen vs. index digitálních cen

Zdroj: BEA, Goolsbee a Klenow (2018)

 

Závěr se zdá být zřejmý: digitalizace firem je vakcínou proti inflaci. Kromě toho s sebou digitalizace přináší mnoho dalších výhod a přínosů jak pro firmy, tak pro spotřebitele, protože digitální nástroje poskytují ve srovnání s tradičními metodami pohodlí a bezprostřednost.

Podle indexu digitálních cen společnosti Adobe se „online inflace“ pohybuje kolem 2 % a zpomaluje, zatímco inflace ve většině zemí Evropy a Severní Ameriky se pohybuje kolem 10 % a v některých případech je dokonce vyšší.

Nástroje jako EasyCargo již nejsou pro mnoho společností doplňkem, ale základem jejich běžného pracovního procesu

Digitalizace společnosti je faktem a ani v průmyslu či logistice není zanedbatelným trendem. Při tak vysokých nákladech na přepravu si již mnoho společností nemůže dovolit riskovat, že nevyužijí 100 % kapacity přepravních prostředků pro svoje nakládky.

To, co před několika lety mohlo být pouze nástrojem pro usnadnění nakládky a ušetření času a peněz, je dnes mnohem více. Je to základní produkt, který by měla mít každá společnost, která potřebuje nakládat své výrobky pro jejich přepravu, ať už pravidelně nebo ne.

Rozdíl mezi digitalizací a používáním EasyCarga nebo ručním nakládáním může být zisk nebo ztráta z každé přepravy zboží. Je také zřejmé, že nakonec všechny společnosti musí vsadit na technologie, pokud chtějí růst a být na špici ve svém oboru.

Jaume Guasch | 14. Říj 2022