İlk yazımızda bir paleti istiflemenin en iyi yolundan bahsetmiştik. Eğer okuyamadıysanız, tüm bilgileri kaçırmamanız için linki buraya bırakıyoruz.

 

Palet istifleme torbaları

Kaynak: https://estanteriasrecord.com/tipo-mercancia/paletizacion-convencional

 

Palet yüklemeyle ilgili dört bölümlük yazı dizimizin bu ikinci bölümünde, taşıma ve depolama sırasında stabiliteyi sağlamak ve ürünlerin zarar görme riskini en aza indirmek için doğru yerleşim düzeninin ne olması gerektiğini konuşacağız.

Bu amaçla, mevcut alanı optimize etmek, nakliye maliyetlerini azaltmak, yükleme ve boşaltma süresini en aza indirmek ve malların elleçleme verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için farklı istifleme modelleri mevcuttur.

Buna ek olarak, verimli palet yükü yönetimi sağlamak için ürünlerin özelliklerinin yanı sıra nakliye ve depolama koşullarına göre doğru istifleme modelinin nasıl seçileceğini anlatacağız.

Aşağıda en yaygın palet istifleme modellerinden bazıları verilmiştir:

Block modeli:

Blok palet düzeni, depolama verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve depolarda veya nakliye sırasında ürünlere erişimi kolaylaştırmak için paletlerin tipik olarak tek tip kare veya dikdörtgen bir tasarımda satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmesini ifade eder. Bu yaklaşım, depolama ve dağıtım ortamlarında verimli envanter yönetimi ve lojistik optimizasyonu için gereklidir.

 

Block modeli:

Kaynak: https://www.semanticscholar.org/paper/Unitizing-goods-on-pallets-and-slipsheets-Laundrie/a0322a75dec2034f78e108ad47e437b68377ff2d/figure/0

 

Bölünmüş Blok modeli:

Paletlerin bölünmüş blok halinde yüklenmesi, farklı ürünleri verimli bir şekilde organize etmek ve ayırmak için bir depolama veya taşıma alanının iki bölüme ayrılmasını içerir. Bu, envanter yönetimini kolaylaştırır ve doğru teslimatların yapılmasını sağlar. Depolarda ve dağıtımda yardımcı olur. Bölünmüş Blok modeli, farklı ürün kategorilerini veya gruplarını net bir şekilde ayırarak, özellikle karmaşık tedarik zinciri ortamlarında verimli depolama, geri alma ve dağıtım süreçlerine katkıda bulunur.

 

Bölünmüş Blok modeli

Kaynak: https://www.semanticscholar.org/paper/Unitizing-goods-on-pallets-and-slipsheets-Laundrie/a0322a75dec2034f78e108ad47e437b68377ff2d/figure/0

 

Tuğla paleti:

Tuğla paleti, tuğlaların taşınması ve depolanması için tasarlanmış özel bir palettir. Bu paletler tipik olarak daha küçük boyutludur ve tuğlaların ağırlığını ve boyutlarını güvenli bir şekilde taşımak için güçlendirilmiştir. İstiflenebilir olmaları, şantiyelerde ve depolarda verimli depolamaya olanak sağlar. Tuğla paletleri, inşaat sektöründe tuğlaların düzenli bir şekilde taşınması ve depolanması için gereklidir, taşıma ve nakliye sırasında hasarı önlemek için stabilite ve destek sağlar.

 

Tuğla paleti

Kaynak: https://www.semanticscholar.org/paper/Unitizing-goods-on-pallets-and-slipsheets-Laundrie/a0322a75dec2034f78e108ad47e437b68377ff2d/figure/0

 

Satır düzeni:

Bu tür paletlemede, ürünler bir palet üzerinde satırlar halinde düzenlenir ve tipik olarak her satır aynı veya benzer öğeleri içerir. Bu yöntem genellikle kutular veya mal kasaları gibi boyut ve şekil bakımından tek tip olan ürünler için kullanılır. Satır şeklinde paletleme ile ilgili bazı önemli noktalar aşağıda verilmiştir:

 

Satır düzeni

Kaynak: https://www.semanticscholar.org/paper/Unitizing-goods-on-pallets-and-slipsheets-Laundrie/a0322a75dec2034f78e108ad47e437b68377ff2d/figure/0

 

Bölünmüş satır:

Bölünmüş satır paleti, ürünlerin bir palet üzerinde, genellikle aralarında bir boşluk olacak şekilde iki ayrı satır halinde düzenlenmesini içeren bir paletleme tekniğidir. Bu paletler tipik olarak daha küçük boyutludur ve tuğlaların ağırlığını ve boyutlarını güvenli bir şekilde taşımak için güçlendirilmiştir. İstiflenebilir olmaları, şantiyelerde ve depolarda verimli depolamaya olanak sağlar. Lojistik ve tedarik zinciri operasyonlarını optimize etmek için hassas ürün kategorizasyonunun yanı sıra ayrıştırmanın da gerekli olduğu depo dağıtım ortamlarında özellikle değerlidir.

 

Bölünmüş satır

Kaynak: https://www.semanticscholar.org/paper/Unitizing-goods-on-pallets-and-slipsheets-Laundrie/a0322a75dec2034f78e108ad47e437b68377ff2d/figure/0

 

Fırıldak modeli:

Lojistik ve paletlemede fırıldak modeli, bir palet üzerindeki öğelerin fırıldak şekline benzer şekilde radyal veya spiral bir konfigürasyonda stratejik olarak düzenlenmesini ifade eder. Bu yöntem, palet üzerindeki alan kullanımını optimize etmek için, özellikle de düzensiz şekilli ürünlerle çalışırken veya dengeyi artırmayı ve boşa harcanan alanı en aza indirmeyi amaçlarken kullanılır. Malların verimli bir şekilde yüklenmesine, depolanmasına ve taşınmasına katkıda bulunur, bu da alan verimliliğinin çok önemli olduğu senaryolarda onu faydalı hale getirir.

 

Fırıldak modeli

Kaynak: https://www.semanticscholar.org/paper/Unitizing-goods-on-pallets-and-slipsheets-Laundrie/a0322a75dec2034f78e108ad47e437b68377ff2d/figure/0

 

EasyCargo’yu kullanarak yükleme planımızda eğilmeme, istiflenmeme ve dönmeme gibi farklı kısıtlamalar uygulayabiliriz. Ayrıca eşyalarınızın daha iyi bölünmesi için gruplar oluşturabilirsiniz ve bu da nihayetinde eşyaları istediğiniz şekilde taşımanıza ve bunu güvenli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. Buradan ücretsiz deneyerek bu yazılımdan nasıl yararlanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Artık farklı palet istifleme modellerini ele aldığımıza ve hangi modeli seçmeniz gerektiği ile hangisinin taşıdığınız yük türüne en uygun olduğu konusunda bir fikriniz olduğuna göre, sütun istifleme ve birbirine kenetlenen istifleme arasındaki farktan bahsedeceğimiz bir sonraki makalemize geçeceğiz.

Palet yükleme hakkındaki dört bölümlük serimizin üçüncü makalesini kaçırmayın!

Rodrigo Rico | 12. Eyl 2023