V minulém díle třídílné minisérie o kontejnerech jsme si řekli něco o historii přepravních kontejnerů a jejich dlouhé cestě ke standardizaci. Ve druhém díle se podíváme na jednotlivé druhy těchto kontejnerů a na způsoby jejich využití.

Kontejnery pro všeobecné využití (tzv. univerzální, angl. dry containers)

Zdaleka nejpoužívanější kontejnery na světě. Nejvíce je k vidění čtyřicetistopý kontejner s délkou přibližně 40 stop (12,2 m), následovaný dvacetistopým (6 m). Oba tyto typy jsou stejně široké (8 stop / 2,44 m) i vysoké (8 stop a 6 palců / 2,59 m). Tyto kontejnery mají dvojité (křídlové) dveře z jedné strany a odvětrávání je řešeno dírami na bočních stěnách u horní hrany.

 

Dvacetistopý (vlevo) a čtyřicetistopý univerzální kontejner

Dvacetistopý (vlevo) a čtyřicetistopý univerzální kontejner

Zdroj: https://static.turbosquid.com/Preview/2014/08/02__04_32_12/Container_20ft40ft_Rr_01.jpge74e8910-84b7-4c32-b397-15ec4a7a521cZoom.jpg

 

High Cube kontejnery

High cube (HC) kontejnery mohou mít délku buď 40 nebo 45 stop, výjimečně se můžeme setkat i s dvacetistopými HC kontejnery. Šířka je stejná jako u standardních 20 a 40stopých kontejnerů, tedy 8 stop. Liší se však svou výškou, která je přibližně o jednu stopu (30,5 cm) větší, tedy 9 stop a 6 palců (2,9 m). Stejně jako standardní kontejnery, i tyto mají dvojité dveře z jedné strany kontejneru.

 

Standardní čtyřicetistopý kontejner (vpravo) a čtyřicetistopý high cube kontejner

Standardní čtyřicetistopý kontejner (vpravo) a čtyřicetistopý high cube kontejner

Zdroj: https://mlbkrxpdknco.i.optimole.com/Bk5q-XA-157p3-2o/w:auto/h:auto/q:auto/https://icontainerhome.com/wp-content/uploads/2020/02/40-High-Cube-vs-40-Standard-Container.jpg

 

Kontejnery s otevřenou horní částí (open top)

Tyto kontejnery jsou stejné jako standardní 20 a 40stopé kontejnery s tím rozdílem, že lze odstranit střechu, která bývá nejčastěji plachtová. To je vhodné například pokud nakládáme těžký a rozměrný náklad, který musí být naložen svrchu jeřábem, či například pro naložení obilí, které se do kontejneru sype také shora.

 

Dvacetistopý open top kontejner

Dvacetistopý open top kontejner

Zdroj: https://d3j45br92xck4i.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/09/20ft-Open-Top-Container-Used.jpg

 

Plošinové kontejnery se sklopnými čely (flat rack)

Vyrábí se opět jak 20 tak 40stopé. Výhodou těchto kontejnerů je možnost sklopit boční stěny kontejneru směrem dovnitř a vytvořit tak rovnou plochu. Toho se dá využít například při přepravě těžkých a vysokých stavebních strojů, které mohou na kontejner jednoduše najet. Pomocí plošinového kontejneru lze přepravit i menší loď či třeba autobus. Po sklopení bočních stěn lze na sebe složit pět takových kontejnerů bez toho, aby přesáhly výšku jednoho standardního kontejneru, což je výhoda při přepravě prázdných kontejnerů.

 

Flat rack kontejner s naloženým autobusem

Flat rack kontejner s naloženým autobusem

Zdroj: https://www.alconet-containers.com/wp-content/uploads//2018/02/Flat-rack-container-with-cargo.png

 

Kontejnery pro auta (car carrier containers)

Tyto kontejnery jsou speciálně uzpůsobené pro přepravu aut. Jsou rozdělené na dvě půlky vysouvací plošinou tak, aby bylo možné vměstnat dvě auta na výšku kontejneru. Často mají také odnímatelné boční stěny pro snadnější manipulaci při nakládání aut.

 

Dva naložené speciální kontejnery pro auta

Dva naložené speciální kontejnery pro auta

Zdroj: https://smartcdn.prod.postmedia.digital/nationalpost/wp-content/uploads/2018/12/20180517_105614-e1544483334773.jpg?quality=100&strip=all&w=642

 

Tunelové kontejnery (tunnel containers)

Tunelový kontejner je stejný jako standartní dvacetistopý kontejner s tím rozdílem, že má dveře na obou koncích, což významně usnadňuje nakládku/vykládku a dostupnost zboží. Běžně se vyrábí pouze ve dvacetistopé variantě, nicméně není složité předělat jakýkoliv standardní kontejner na tunelový výměnou jedné stěny za dvojité dveře, a proto se můžeme setkat i s jinými rozměry. Kontejner lze také uprostřed rozdělit kovovou přepážkou a získat tak fakticky dva desetistopé kontejnery, každý s vlastním vstupem.

Lidé našli pro tunelové kontejnery kromě těch běžných také spoustu vynalézavých způsobů použití od dočasných mostů na stavbách přes kotle na biomasu až po cateringové stánky na festivalech.

 

Tunelový kontejner

Tunelový kontejner

Zdroj: https://newshippingcontainers.com/wp-content/uploads/2019/08/double-door-3-768×576.jpg

 

Kontejnery s otevřenými boky (open sided containers)

Další typ kontejneru, který se používá pro snadnější nakládku a vykládku, je kontejner s otevřenými stranami, jehož (obvykle) jedna strana lze otevřít. To je výhodné, pokud potřebujete dosáhnout na určitou nákladovou položku rychleji nebo když je náklad zkrátka příliš rozměrný na to, aby se do kontejneru naložil zepředu. K vidění jsou jak dvacetistopé, tak čtyřicetistopé kontejnery s otevřenými boky.

 

Dvacetistopý kontejner s otevřenými boky

Dvacetistopý kontejner s otevřenými boky

Zdroj: https://3dexport.com/3dmodel-20ft-shipping-container-side-open-209079.htm

 

ISO chlazené kontejnery (ISO reefer containers)

ISO chlazené kontejnery, pro které se i v Česku vžil název reefery, mají externí napájecí jednotku, díky které může operátor nastavit poměrně přesnou teplotu uvnitř kontejneru, obvykle v rozsahu od -40 °C do +30 °C. To je ideální pro převoz zboží podléhající rychlé zkáze. Reefery mají různé rozměry, ale nejčastější jsou opět dvacetistopé a čtyřicetistopé.

 

Dvacetistopý  ISO chlazený kontejner

Dvacetistopý ISO chlazený kontejner

Zdroj: https://mccontainers.com/product-tag/6-m-reefer-container/

 

Tankové kontejnery

Tankové kontejnery jsou válcové kontejnery uvnitř ocelové konstrukce, jež má (obvykle) standardní ISO rozměry. Jsou vhodné pro převoz tekutin, plynů či prachu. Měly by být obecně plněny pouze z 80-95 %, aby nedocházelo k posuvům tekutiny uvnitř kontejneru, a zároveň aby v něm bylo dostatek místa pro expanzi plynů.

 

Dvacetistopý ISO tankový kontejner

Dvacetistopý ISO tankový kontejner

Zdroj: https://www.indiamart.com/proddetail/iso-tank-container-3599336291.html

 

To bychom měli devět nejčastějších druhů intermodálních kontejnerů. Výčet není ani zdaleka kompletní a k dispozici je mnoho dalších druhů kontejnerů, jako například izolované kontejnery, výměnné nástavby, sudové kontejnery a tak dále. Pokud se ale zajdete podívat do přístavu na nějakou kontejnerovou loď, budete moct najít většinu kontejnerů na její palubě v tomto článku.

Nevíte, který kontejner je pro vás ten pravý? Nejste si jisti, jestli stačí objednat dvacítkový, nebo budete muset sáhnout po čtyřicítkovém? Importujte seznam nákladových položek do EasyCarga, vyberte si daný kontejner a během několika vteřin uvidíte, zda se algoritmu podařilo vměstnat všechny položky do vybraného kontejneru či zda budete muset objednat jiný typ.

Lukáš Polame | Publikováno 11. Čvn 2020