Globalizovaná ekonomika kromě výhod přináší i celou řadu výzev, se kterými se musí firmy vypořádávat. Vzhledem k rostoucím nárokům na snižování nákladů je pro úspěch firmy zásadní schopnost přijímat strategická rozhodnutí. Díky outsourcingu, který mění pravidla hry, můžete využívat externí zdroje, znalosti i trhy.

 

Globální podnikání

Zdroj: www.canva.com

 

Při pronikání do světa outsourcingu se setkáte s několika pojmy, včetně friendshoringu, nearshoringu a offshoringu. Tyto koncepty získaly v posledních letech velkou popularitu a vedou společnosti k hledání alternativ ke klasickému outsourcingu. Jejich pochopení se vám bude hodit, ať už jste majitel firmy, nebo vás jen zajímá, jak se mění svět podnikání.

Věděli jste, že 24 % malých podniků využívá outsourcing ke zvýšení produktivity? Nejčastěji se outsourcují pozice v oblasti účetnictví a informačních technologií (IT). Odvětví outsourcingu finančních služeb má celosvětově hodnotu více než 130 miliard dolarů.

Offshoring

Co je to offshoring? Offshoring znamená delegování práce nebo celých podnikových procesů do zemí s levnější pracovní silou a příznivějšími ekonomickými podmínkami. Společnosti, které využívají outsourcing, tím snižují provozní náklady, což jim umožňuje efektivnější využívání zdrojů. Na druhou stranu se společnosti musí vypořádat s náklady na logistiku. To znamená, že musí zajistit co nejefektivnější přepravu, včetně výběru přepravních kontejnerů optimální velikosti.

Offshoring také umožňuje společnostem přístup k různým specialistům, zejména v odvětvích, kde je po nich velká poptávka. Mezi oblíbené lokality pro offshoring patří asijské země, jako je Indie, Čína a Filipíny, které se proslavily jako centra pro různá odvětví, například výrobu, IT a zákaznický servis. Offshoring zůstává životaschopnou alternativou pro společnosti, které se snaží zlepšit své podnikání na globalizovaném trhu, a to i přes značné obtíže související se vzdáleností a kulturními rozdíly.

 

Příklad offshoringu

Jeden z nejznámějších příkladů efektivního využívání offshoringu představuje Nike, jeden z nejznámějších výrobců oblečení, doplňků a obuvi. Zatímco se Nike soustředí především na svou hlavní činnost, využívá offshoringový outsourcing k delegování všech svých činností na další subjekty po celém světě. Hlavní kanceláře společnosti Nike se nacházejí ve Spojených státech a jejich další offshorové podniky lze nalézt ve více než 40 zemích světa, včetně Číny, Vietnamu a Srí Lanky.

Offshoring přináší nové možnosti společnostem zabývajícími se nákladní dopravou. Veškeré zboží vyrobené v rámci offshore činností se po celém světě dopravuje převážně nákladními loděmi v přepravních kontejnerech. Aby společnosti maximalizovaly kapacitu kontejnerů, často používají software pro plánování nákladu.

Zajímavé statistiky:

  • Offshoring se významnou měrou využívá v USA, outsourcují zejména do Číny. Podle serveru Zippia.com roste čínský trh s outsourcingem každoročně o 30 %.
  • Podle statistik serveru Fortunly.com vykonává až 71 % vedoucích pracovníků v odvětví finančních služeb část své práce prostřednictvím offshoringu.

 

Nearshoring

Nearshoring je další formou outsourcingu, která spočívá v přidělování úkolů společnosti do zemí, které fyzicky sousedí s domovskou zemí. Nearshoring poskytuje výhody firmám, které hledají efektivní a produktivní spolupráci. Blízkost hraje v nearshoringu zásadní roli, protože umožňuje jednodušší komunikaci, logistiku i kulturní sladění.

Podniky, které se rozhodnou pro nearshoring, obvykle těží ze společných časových pásem, což zvyšuje možnosti spolupráce v reálném čase a snižuje komunikační překážky. Kromě toho mají nearshoringové destinace kompatibilnější kulturní příbuznost a jazykovou vybavenost, což vede k hladší interakci a lepší zákaznické zkušenosti.

Využitím nearshoringu mohou organizace udržovat úzké vztahy se svými outsourcovanými operacemi a zároveň využívat výhod zefektivněného a nákladově efektivního přístupu. Mezi oblíbená spojení v rámci nearshoringu patří v Severní Americe USA a Mexiko a v zemích střední a východní Evropy spojení mezi Polskem, Rumunskem a Ukrajinou.

Příklad nearshoringu

Whirlpool, společnost založená v americkém Michiganu, patří do žebříčku Fortune 500 a je výrobcem i prodejcem domácích spotřebičů. Již v roce 1987 tato korporace přesunula mnoho svých činností do Mexika. Z mexické pobočky společnosti Whirlpool putuje nákladní dopravou do USA a Kanady cca 80 % přístrojů, mezi které patří sporáky, pračky a chladničky.

Tip: Chcete se dozvědět více o dopravě v Latinské Americe? Přečtěte si náš článek.

Zajímavé statistiky:

  • Podle zprávy Bloomberg.com téměř 80 % podniků v Severní Americe aktivně zkoumá možnosti nearshoringu.
  • Server Ladb.org uvádí, že v horizontu tří let zvýší nearshoring exportní průmysl Latinské Ameriky o 78 miliard dolarů.
  • V porovnání se sazbami na pevnině je typická hodinová sazba za nearshore vývoj softwaru o 46 % nižší (dle informací z Hatchworks.com).

 

Friendshoring

Tento v současnosti populární přístup k outsourcingu vznikl v důsledku předchozí hospodářské krize a napětí v globálních dodavatelských sítích, které vyvolaly četné otřesy v celosvětové ekonomice. Patří mezi ně epidemie covidu-19, která zvýšila ceny lodní nákladní dopravy, a ruská okupace Ukrajiny. Friendshoring v podstatě znamená přesměrování dodavatelských řetězců do zemí, které se považují za politicky a ekonomicky bezpečné (nebo relativně bezpečné), aby se zabránilo narušení obchodních toků.

Z hlediska friendshoringu jsou oblíbené země jako Mexiko, Kanada a některé evropské státy, a to zejména v odvětvích jako je zákaznická podpora, vývoj softwaru a kreativa.

Příklad friendshoringu

Jeden příklad friendshoringu ze světa technologií představuje Apple – podle analytiků společnosti J.P. Morgan může do roku 2025 vyrábět každý čtvrtý iPhone v Indii. Společnost totiž přesouvá část své výroby z Číny kvůli rostoucímu geopolitickému napětí.

Zajímavé statistiky:

  • Friendshoring může způsobit reálné ztráty v globálním HDP ve výši až 4,6 % (zdroj: Economic costs of Friendshoring, Beata S. Javorcik).

 

 

Martina Krupičková | 12. Pro 2023