Logistika, stejně jako mnoho dalších odvětví, má v každé zemi svá specifika. V dnešním článku si přiblížíme logistiku v Latinské Americe a výzvy, se kterými se firmy musí dnes a denně vypořádávat.

 

Kamiony v Latinské Americe

Zdroj: https://www.mascontainer.com/debaten-sobre-mecanismos-para-agilizar-la-cadena-logistica-en-bolivia/

 

Výzvy v logistice Latinské Ameriky

Hlavní výzvy jsou zaměřeny na bezpečnější systémy, větší konektivitu a rozvoj logistických služeb, které mají za cíl zlepšovat kvalitu služeb. V Latinské Americe je v oblasti logistiky největším problémem nedostatek silnic, infrastruktury, železnic, přístavů a efektivita letišť.

Další velmi důležitý problém spočívá v politických institucích každé země, kde se na jedné straně dovozní a vývozní předpisy neustále mění nebo upravují a na druhé straně neexistuje žádný institucionální rámec nebo stabilita práce v těchto organizacích, kde jsou pravidla vytvářena a dodržována podle osobního uvážení.

Tyto problémy generují dodatečné náklady, které vedou ke zvýšení ceny produktů a mohou vyústit i v porušení mezinárodních smluv. Poškozuje se tak ekonomický růst odvětví logistiky, která má díky rozmanitosti surovin nacházejících se v Latinské Americe neuvěřitelný potenciál.

Nyní se podívejme, jaké jsou hlavní produkty vyvážené Latinskou Amerikou:

 

Hlavní produkty vyvážené Latinskou Amerikou

Zdroj: https://vividmaps.com/each-countrys-biggest-import-and-export/

 

Se zvláštním ohledem na sektor dopravy se očekává, že nové digitální technologie posílí fyzickou propojenost, čímž se minimalizují rizika a sníží náklady na tok materiálů a produktů v dodavatelských řetězcích.

Jaká je současná vize nejvyspělejších zemí v oblasti logistiky?

Dnes různé společnosti po celém světě testují použití bezpilotních vzdušných prostředků nebo dronů k rozšíření distribučních kanálů a přístupu na trhy v oblastech, kde je fyzická přístupnost obtížná kvůli přetížení nebo nedostatku adekvátní infrastruktury či při přírodních katastrofách.

Roste počet robotů ve skladech, stejně jako rychlost vychystávání objednávek a lepší kontrola zásob.

Umělá inteligence, internet věcí (IoT) a autonomní technologie jsou testovány a začleňovány do logistických aktiv – například nákladních automobilů a lodí – s cílem zlepšit spolehlivostefektivitu logistických služeb.

Distribuční, velkoobchodní a maloobchodní společnosti investují do implementace IoT a umělé inteligence, aby dodaly zboží s předstihem a uspokojily spotřebitele, kteří chtějí své zboží rychleji, na určitém místě a nejlépe s nulovými náklady na přepravu.

A konečně, použití kolektivních platforem slibuje zlepšení využití logistických prostředků, které například umožní optimalizovat prostor v kamionech a kontejnerechztransparentnit náklady. S tím může pomoct i EasyCargo, protože vytváří nákladový plán co nejoptimálnější podle potřeb firmy a přispívá tak ke snižování emisí a nákladů firmy. Vyzkoušejte EasyCargo zdarma a zjistěte, kolik vám může ušetřit peněz!

Navzdory výhodám, které mohou nové digitální technologie přinést dodavatelským řetězcům, a pokroku, kterého bylo dosaženo v nejvyspělejších zemích, nedávná studie pro Latinskou Ameriku a Karibik (LAC), kterou společně provedla Meziamerická rozvojová banka (IDB) a Světové ekonomické fórum ukázala mnohé. (i) Povědomí v soukromém a veřejném sektoru v regionu o těchto technologiích je nízké, (ii) potřeba zahájit přechod ke 4. průmyslové revoluci je nízká a (iii) i když jsou si subjekty vědomy technologií, jejich vývoj a osvojení je velmi pozvolné.

Budoucí potenciál Latinské Ameriky

Latinská Amerika má velký potenciál, ale je příliš omezována přehnanými regulacemi.

Zaměření se na přesnější pravidla a podporu logistiky je tou správnou cestou, jak přesvědčit klienty a společnosti k investicím v Latinské Americe.

Rodrigo Rico | Publikováno 29. Srp 2022