Dünya sürekli hızlanan bir değişim ve büyüme süreci içinde. Değişim hiç bu kadar hızlı olmamıştı, ancak aynı zamanda bir daha asla bu kadar yavaş olmayacak. Bu değişimler üretkenlik ve zenginlikte inanılmaz kazanımlar getirecek, ancak aynı zamanda büyük zorlukları da beraberinde getirecek.

 

Latin Amerika'da Kamyonlar

Kaynak: https://www.mascontainer.com/debaten-sobre-mecanismos-para-agilizar-la-cadena-logistica-en-bolivia/

 

Latin Amerika lojistiğinde karşılaşılan zorluklar

Başlıca zorluklar daha güvenli sistemlere, daha fazla bağlantıya ve hizmet kalitesini artıran lojistik hizmetlerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Örneğin, lojistik alanında Latin Amerika’da yolların, altyapının, demiryollarının, liman ve havaalanı verimliliğinin ve iyi bir altyapının olmaması nedeniyle zorluklar yaşanmaktadır.

Latin Amerika için çok önemli bir diğer sorun da her ülkenin siyasi kurumlarında yatmaktadır; bir yandan ithalat ve ihracat düzenlemeleri sürekli değişmekte ya da yeniden düzenlenmekte, diğer yandan da bu kurumlarda kurumsal bir çerçeve ve iş istikrarı bulunmamakta, sonuçta kurallar kişisel takdire göre yönetilmektedir.

Bu zorlukların sonucu olarak ek maliyetler ortaya çıkmakta ve sonuçta ürünlerin fiyatlarındaki artış, yapılabilecek uluslararası sözleşmelerde kırılmalara neden olmakta; böylece bu sektörün ekonomik büyümesine zarar vererek son derece tartışmalı bir durum ortaya çıkmaktadır çünkü Latin Amerika, bu bölgedeki hammadde çeşitliliği nedeniyle dünyanın bu alanda en büyük potansiyele sahip bölgelerinden biridir.

Şimdi bu bölgede ihraç edilen başlıca ürünlerin hangileri olduğunu görelim:

 

Güney Amerika'da en çok ihraç edilen ürünler

Kaynak: https://vividmaps.com/each-countrys-biggest-import-and-export/

 

Özellikle ulaştırma sektörüne atıfta bulunarak, yeni dijital teknolojilerin fiziksel bağlanabilirliği güçlendirmesi, böylece tedarik zincirleri boyunca malzeme ve ürün akışında aksama risklerini en aza indirmesi ve maliyetleri düşürmesi beklenmektedir.

Lojistik açısından en gelişmiş ülkelerin mevcut vizyonu nedir?

Bugün dünya çapında farklı şirketler, doğal afet durumlarının yanı sıra tıkanıklık veya yeterli altyapı eksikliği nedeniyle fiziksel bağlantının zor olduğu bölgelerde dağıtım kanallarını genişletmek ve pazarlara erişim sağlamak için insansız hava araçlarının -veya dronların- kullanımını test ediyor.

Depolardaki robotların sayısı artıyor, sipariş toplama hızı ve envanter kontrolü de gelişiyor.

Lojistik hizmetlerinin güvenilirliğini ve verimliliğini artırmak için yapay zeka, IoT ve otonom teknolojiler test ediliyor ve lojistik varlıklara (örneğin kamyonlar ve gemiler) dahil ediliyor.

Dağıtım, toptan ve perakende şirketleri, önceden sevkiyat yapmak ve satın aldıkları ürünlerin daha hızlı, istedikleri yerde ve sıfır maliyetle teslim edilmesini isteyen tüketicileri memnun etmek için IoT ve yapay zeka uygulamalarına yatırım yapıyor.

Son olarak, kolektif platformların kullanımı, örneğin kamyon ve konteynerlerdeki alanların optimize edilmesine ve EasyCargo tarafından gerçekleştirilen eylemlerden birinde olduğu gibi fiyat ve maliyetlerin şeffaf hale getirilmesine olanak tanıyan lojistik varlıkların kullanımını iyileştirmeyi vaat ediyor, çünkü şirketin ihtiyaçlarına göre mümkün olduğunca optimum bir yükleme planı oluşturuyor ve böylece bir şirketin emisyonlarını ve giderlerini azaltmaya katkıda bulunuyor. Buradan ücretsiz deneyerek bu yazılımdan nasıl yararlanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yeni dijital teknolojilerin tedarik zincirlerine sağlayabileceği faydalara ve en gelişmiş ülkelerde kaydedilen ilerlemeye rağmen, Inter-Amerikan Kalkınma Bankası (IDB) ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından Latin Amerika ve Karayipler (LAC) için ortaklaşa yürütülen son çalışma göstermiştir ki (i) bölgenin özel ve kamu sektörlerinde bu teknolojiler, avantajları ve 4. Sanayi Devrimi’ne geçiş için acil ihtiyaç konusundaki farkındalığın düşük olduğu; ve (ii) teknolojilerden haberdar olsalar bile, bunların geliştirilmesi ve benimsenmesinin çok yeni olduğu sonucuna varılmıştır.

Latin Amerika için gelecek potansiyeli

Latin Amerika büyük bir potansiyele sahiptir, ancak aşırı düzenlemeler ve çoklu düzenlemelerin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bu potansiyele erişilememektedir. Hedeflenmesi gereken şey, başarmak ve yaratmak için kendi güçlerine güvenmektir, bunun hedefin gerçekleşeceğinden eminiz. Şimdi evet, her zaman şirketlerin rekabetçi bir ortamda gelişerek topluma en iyi ve en ucuz hizmeti sunmaya çalışmasına odaklanmalıyız.

Daha doğru politikalara odaklanmak, Latin Amerika’da lojistik alanında yatırım yapmak isteyen firmalara teşviklerde bulunup bekledikleri güveni vermek bölgede yapılması gerekenler arasındadır.

Rodrigo Rico | 15. Ağu 2022