Świat rozwija się coraz prędzej. Tempo zmian nigdy nie było tak szybkie, jak teraz, a na dodatek nie zapowiada się, żeby zwalniało. Wpływa to na wzrost gospodarczy, ale tym samym stanowi wyzwania na wielu płaszczyznach, w tym branży logistycznej.

 

Ciężarówki w Ameryce Łacińskiej

Źródło: https://www.mascontainer.com/debaten-sobre-mecanismos-para-agilizar-la-cadena-logistica-en-bolivia/

 

Wyzwania logistyki w Ameryce Łacińskiej

Ameryka Łacińska stawia na bezpieczniejsze systemy, zwiększanie zasięgu łączności i rozwój obsługi logistycznej, aby zapewniać wzrost jakości usług. Branża logistyki boryka się tutaj z trudnościami wynikającymi z niewystarczająco rozwiniętej sieci dróg, jak również linii kolejowych; odpowiedniej infrastruktury i efektywności portów lotniczych.

Kolejny istotny problem Iberoameryki leży w instytucjach politycznych poszczególnych jej krajów. Regulacje dotyczące eksportu i importu są stale zmieniane, w czym nie pomaga fakt, że instytucje te nie mają określonych ram instytucjonalnych ani stabilności pracy. W związku z tym wiele zasad i przepisów jest wprowadzanych wedle własnego uznania.

Niesie to za sobą wiele konsekwencji, a mianowicie generowane są dodatkowe koszty, które powodują wzrost cen produktów; przepada wiele potencjalnych umów międzynarodowych. Ponadto wyżej wymienione trudności przyczyniają się do wstrzymywania rozwoju sektora logistyki, powodując coś niezwykle nonsensownego. Ameryka Łacińska jest przecież jednym z wielu regionów świata, który ma ogromny potencjał w tej dziedzinie ze względu na różnorodność surowców, które się tam znajdują.

Zobaczmy, jakie produkty są głównie eksportowane z tego regionu:

 

Największy eksport w Ameryce Południowej

Źródło: https://vividmaps.com/each-countrys-biggest-import-and-export/

 

W szczególności w odniesieniu do sektora transportu, od nowych technologii cyfrowych spodziewa się tutaj wzmocnienia fizycznej łączności, aby obniżyć koszty przepływu materiałów i produktów w łańcuchach dostaw.

Jaka jest obecna wizja najbardziej rozwiniętych krajów w zakresie logistyki?

Obecnie różne firmy z całego świata testują wykorzystywanie bezzałogowych pojazdów powietrznych, czyli dronów w celu rozszerzenia kanałów dystrybucji i dostępu do rynków w obszarach, do których fizyczna łączność jest utrudniona ze względu na korki na drogach, brak odpowiedniej infrastruktury lub występujące katastrofy naturalne.

Liczba robotów w magazynach zwiększa się, podobnie jak szybkość komisjonowania towarów. Dodatkowo z biegiem czasu przywiązuje się również dużą wagę do usprawniania nadzoru nad stanem zapasów.

Sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT) i technologie autonomiczne są testowane i włączane do zasobów logistycznych np. statków i ciężarówek w celu poprawy niezawodnościwydajności usług logistycznych.

Firmy dystrybucyjne, hurtowe i detaliczne inwestują we wdrażanie internetu rzeczy oraz sztucznej inteligencji (AI), aby wysyłać zamówienia z wyprzedzeniem i zadowolić konsumentów, którzy chcą otrzymać swoje zamówienia jak najwcześniej i bez opłat.

I wreszcie, wdrożenie kompleksowych oprogramowań obiecuje poprawę wykorzystania zasobów logistycznych, umożliwiając np. optymalizację przestrzeni w ciężarówkach i kontenerach, zwiększenie przejrzystości kosztów i wydatków, które to są jednymi z wielu działań realizowanych przez EasyCargo. Program ten generuje optymalny plan załadunku w zależności od potrzeb firmy, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia jej wydatków i emisji. Dowiedz się więcej o tym, co możesz zyskać, korzystając z tego oprogramowania, testując go za darmo!

Pomimo korzyści, jakie nowe technologie cyfrowe mogą przynieść łańcuchom dostaw oraz postępowi, jaki dokonuje się w najbardziej rozwiniętych krajach, ostatnie badanie dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów (dostępne po hiszpańsku) przeprowadzone przez Międzyamerykański Bank Rozwoju i Światowe Forum Ekonomiczne doprowadziło do ciekawych spostrzeżeń: (i) omawiany region jest świadomy wykorzystywania technologii cyfrowych w sektorze prywatnym i publicznym, (ii) pomimo świadomości ich istnienia, ich rozwój i wdrażanie jest bardzo powolne, (iii) potrzeba przechodzenia na czwartą rewolucję przemysłową w mniemaniu Ameryki Łacińskiej jest niewielka.

Przyszły potencjał Ameryki Łacińskiej

Ameryka Łacińska ma ogromny potencjał, ale jego wykorzystywanie jest znacząco blokowane przez nadmierne regulacje i ograniczenia wynikające z wielu przepisów. Dążenie do działania w oparciu o mocną siłę sprawczą z pewnością poprawi sytuację. Powinniśmy zawsze szukać firm, które będą się rozwijać w konkurencyjnym środowisku, aby naciskać na świadczenie najlepszych i najtańszych usług dla społeczeństwa.

Skupienie się na bardziej precyzyjnych politykach, lepszym wsparciu finansowym i pracy logistycznej, aby dać klientom i firmom pewność inwestowania w Ameryce Łacińskiej, jest drogą do celu.

Rodrigo Rico | 14. 10. 2022