Tentokrát o španělských přístavech nebudeme mluvit moc pozitivně. Právě přístavy Algeciras, Barcelona a Valencie patří mezi deset nejvíce znečišťujících v celé Evropě. Ve skutečnosti je Španělsko po Itálii druhou zemí s nejhoršími čísly o emisích uhlíku, které pocházejí z jeho přístavů.

 

Znečištění ovzduší z lodí na moři

Zdroj: Pixabay

 

Téměř 14 milionů tun vypuštěného uhlíku

Přístavy Algeciras, Barcelona a Valencie patří mezi čtvrté, páté a sedmé největší znečišťovatele v Evropě. Podle studie zveřejněné v Transport & Environment mají dohromady na svědomí téměř 14 milionů tun emisí uhlíku.

Podle osoby pověřené vedením sekce námořní dopravy T&E je dopad na klima v posledních letech „obrovský“. Kromě toho se domnívá, že přístavy ze své strany nepřispívají k nápravě této katastrofální situace, a to navzdory přínosům, které toto odvětví může získat.

 

TOP 10 nejvíce znečišťujících evropských přístavů

Zdroj: T&E estimate

 

Oficiální měření nezohledňují všechny možné druhy skleníkových plynů, které jsou vypouštěny v přístavech

Autoři studie potvrzují, že údaje zveřejněné ve výše zmíněné studii nejsou úplné a že skutečnost může být ještě o něco znepokojivější. Více informací by podle autorů mělo být poskytnuto i o dalších typech plynů, které jsou v přístavech rovněž emitovány. Tyto plyny, jako jsou oxidy dusíku a oxid siřičitý, jsou rovněž znečišťujícími látkami. I bez toho, že bychom měli tyto údaje k dispozici, lze konstatovat, že emise oxidu uhličitého jsou již dostatečně vysoké na to, aby zákonodárci zpozorněli a začali přijímat opatření k zajištění regulačního rámce, který by bylo možné uplatnit v celé Evropě.

Evropská komise má plány, jak začít snižovat emise tohoto typu plynu. Například bylo navrženo, aby rok 2030 byl pro přístavy limitem pro instalaci pevninských zdrojů elektřiny, které by zásobovaly různé lodě v kotvištích. Některé přístavy jsou však z dodržování tohoto nařízení vyňaty na základě počtu přístavních zastávek některých typů lodí. Jiné typy lodí, jako jsou ropné tankerylodě pro přepravu volně loženého zboží, jsou z těchto předpisů zcela vyloučeny.

Stručně řečeno, ačkoli je plán ambiciózní, výjimky jsou příliš významné. Problém klimatu je v současné době příliš velký. Proto budou zapotřebí silnější a důraznější opatření, pokud se má problém skutečně vyřešit.

Podle autorů studie je třeba vsadit na eliminaci fosilních paliv v přístavech

Studie navrhuje řadu opatření ke zmírnění těchto výše uvedených problémů. V ideálním případě by se na ně měl vztahovat Evropský systém pro obchodování s emisemi (EU ETS). Elektřina by měla být dodávána lodím, které budou v příštích letech kotvit ve všech evropských přístavech, a to jak osobním, tak nákladním (kontejnerové lodě, ropné tankery atd.). V neposlední řadě by mělo být pozastaveno pověření námořních přístavů instalovat terminály na zkapalněný zemní plyn.

Pravděpodobně nejambicióznějším doporučením je zavedení cílů pro instalaci infrastruktury umožňující dodávky ekologických paliv, jako je vodík a čpavek.

Elektrifikace lodí je nepravděpodobná vzhledem k obrovskému množství energie, které je k jejich provozu zapotřebí

Podle autorů studie je energetická potřeba lodí, které se pohybují na našich mořích a oceánech, tak obrovská, že je velmi nepravděpodobné, že by toto odvětví mohlo být někdy elektrifikováno.

Místo toho je třeba se zaměřit na vytvoření infrastruktury pro ekologická paliva budoucnosti. Zatímco zkapalněný zemní plyn a další biopaliva byly nesprávně navrhovány jako kandidáti na udržitelná paliva, ve skutečnosti jsou jedinými udržitelnými alternativami e-paliva založená na vodíku, jako je e-amoniak, e-metanol nebo samotný vodík. Všechny tyto zdroje se vyrábějí z čistých, obnovitelných energií a mohou být definitivním řešením, jak zmírnit tuto potřebu energie, aniž bychom nadále znečišťovali životní prostředí v takové míře, jako dnes.

 

Molekula vodíku

Zdroj: Pixabay

Jaume Guasch | 18. Říj 2022