Nové

 • Opětovným kliknutím na tlačítka rozložení hmotnosti můžete skrýt zobrazené šipky rozložení hmotnosti. Občas je užitečné mít horní / levý / pravý pohled na plán nakládky bez šipek s rozložením hmotnosti.
 • Dokumentace API byla rozšířena o informace o limitech vstupních hodnot.
 • Nová funkce API pro vytváření nových uživatelů v rámci společnosti.

Vylepšeno

 • Seznam nákladových prostor se automaticky posune do nákladového prostoru použitého v právě otevřeném plánu nakládky.
 • Aktualizována ikona Veřejného odkazu (sdílení) v prostředí plánování nakládky tak, aby byla kompatibilní se standardními vizuály.
 • Záložka Uživatelé – přiřazení / odebrání licence uživateli lze nyní provést také ve formuláři Upravit uživatele.
 • Objednávka licence – do pole Kontaktní e-mailová adresa je možné vložit více adres oddělených středníkem. Užitečné např. pro přidání e-mailové adresy účetního oddělení.
 • Faktury v rámci EU jsou nyní správně označeny poznámkou týkající se přenesení daňové povinnosti.
 • Při zobrazení čísel představujících rozložení hmotnosti se uživatelům objeví upozornění. I když je vynaloženo maximální úsilí k zajištění přesného výpočtu rozložení hmotnosti, stále se jedná pouze o matematickou simulaci.

Opraveno

 • Správné zvýraznění tahače v seznamu nákladových prostor, když dojde k načtení nakládky s návěsem a připojeným tahačem.
 • Náhodné přeuspořádání nákladových položek v seznamu vstupů po otevření / zavření editoru nákladových položek – toto se již nebude stávat.
 • Ikona tisku byla bezdůvodně aktivována při výběru jiného nákladového prostoru. To se už neděje.
 • Pokud je aktivována funkce Přesouvat náklad do těžiště, volné metry jsou vypočítány správně.

 

Publikováno 3. Pro 2019