Nowe

 • Przyciski rozkładu ciężaru można teraz kliknąć ponownie, aby ukryć wyświetlane strzałki rozkładu ciężaru. Przydatne jest posiadanie górnego/lewego/prawego widoku planu załadunku bez strzałek rozkładu ciężaru.
 • Dokumentacja API została rozszerzona o informacje na temat limitów wartości wejściowych.
 • Dodano nową funkcję API do tworzenia nowych użytkowników w firmie.

Ulepszone

 • Lista przestrzeni ładunkowych przewija się automatycznie do przestrzeni ładunkowej użytej w otwartym właśnie planie załadunku.
 • Ikona linku publicznego (udostępniania) w środowisku planowania załadunku, została zaktualizowana do standardowej wizualizacji.
 • Zakładka Użytkownicy – przypisanie / usunięcie licencji użytkownikowi można teraz wykonać również w formularzu edycji konta użytkownika.
 • Zamawianie licencji – pole adresu kontaktowego e-mail akceptuje więcej odbiorców oddzielanych średnikiem. Jest to przydatne np. przy dodawaniu adresów e-mail działu księgowości.
 • Faktury dla kontrahenta z UE są teraz poprawnie oznaczane uwagą dotyczącą odwrotnego obciążenia.
 • Od teraz użytkownikom ukazuje się następujące ostrzeżenie: „Rzeczywiste obciążenie może się nieznacznie różnić.” Nawet jeśli dołoży się wszelkich starań, aby zapewnić precyzyjne obliczenia rozkładu ciężaru, to i tak jest to tylko matematyczna symulacja.

Naprawione

 • Ciągnik (motor, jednostka trakcyjna lub platforma) jest prawidłowo podświetlany na liście przestrzeni ładunkowych, gdy otwarty jest plan załadunku z naczepą i podłączonym ciągnikiem.
 • Nie występuje już przypadkowa zmiana kolejności towarów na liście wejściowej po otwarciu / zamknięciu edytora towarów.
 • Ikona drukowania była włączona bez powodu, gdy wybrana była inna przestrzeń ładunkowa. To już się nie zdarza.
 • Wolne, dostępne metry obliczane są poprawnie, gdy aktywna jest opcja “Przesuń do środka masy”.

 

3 gru 2019