Nové

  • Výchozí nakládka – uživatelé nyní mohou nastavit jakoukoliv nakládku jako výchozí (EasyCargo > Hlavní nabídka > Uložit jako výchozí nakládku). Takto nastavená nakládka se automaticky načte při spuštění aplikace jako šablona pro novou nakládku. Výchozí nakládku lze obnovit vytvořením nové nakládky a jejím uložením jako výchozí.

Vylepšeno

  • Přidání nového nákladového prostoru je nyní možné pomocí dvou separátních tlačítek – Přidat z kataloguVytvořit vlastní.
  • Nově vytvořené Položky nakládkySkupiny uvnitř importované nakládky budou pokračovat v importované barvě a posloupnosti štítků. Před touto aktualizací nové položky způsobily spuštění nové sekvence od začátku.
  • Import z Excelu nyní podporuje rozměry od 0,1 cm (předtím pouze 1 cm) a seznam pro kontrolu importu zobrazuje desetinná místa.
  • Sloupce klopitelnosti a stohovatelnosti v tabulce kontroly importu byly prohozeny tak, aby odrážely pořadí sloupců v souboru pro import.
  • Řádky seskupených nakládek s více verzemi jsou nyní při přejetí myší zvýrazněny jinou barvou než nakládky s jednou verzí.

Opraveno

  • Menu umístěné vpravo pro změnu aktuálního úhlu pohledu nebo rozložení hmotnosti je nyní posouvatelné, takže na monitorech s nižším rozlišením se již nepřekrývají ovládací tlačítka.
Publikováno 22. Dub 2020