Nowe

  • Domyślny załadunek – możesz teraz ustawić dowolny załadunek jako domyślny (EasyCargo > Menu główne > Zapisz jako ładunek domyślny). Taki załadunek zostanie automatycznie wczytany podczas uruchamiania systemu jako szablon dla nowego załadunku. Domyślny ładunek można zmienić, tworząc nowy załadunek i zapisując go jako domyślny.

Ulepszone

  • Dodawanie nowej przestrzeni ładunkowej jest teraz wyraźnie podzielone na dwa przyciski – Dodaj z katalogu i Utwórz własną przestrzeń ładunkową.
  • Nowo utworzone towary i grupy wewnątrz zaimportowanego załadunku będą kontynuowały sekwencję kolorów i etykiet, aż do momentu rozpoczęcia nowej sekwencji od początku.
  • Importowanie z programu Excel obsługuje teraz wymiary od 0,1 cm (poprzednio 1 cm), a w liście podglądu importu załadunku wyświetlane są miejsca dziesiętne.
  • Kolumny w liście podglądu importu załadunku zostały zamienione tak, aby odzwierciedlić kolejność w pliku Excel.
  • Wiersze zgrupowanych załadunków z wieloma wersjami są teraz podświetlane po najechaniu myszą innym kolorem niż przesyłki z jedną wersją.

Naprawione

  • Menu widoku po prawej stronie służące do zmiany aktualnego kąta widzenia lub rozkładu ciężaru jest teraz możliwe do przewijania na monitorach o małej rozdzielczości, dzięki czemu nie zasłania już przycisków sterujących.
22 kwi 2020