Faktem jest, że obecnie w logistyce pracuje zbyt mało kobiet. Kobiety stanowią znaczący ukryty zasób w ogólnej puli talentów w branży logistycznej, a ponieważ praktycznie każda branża jest zaangażowana w walkę o talenty, dyrektorzy firm muszą bardziej świadomie zwracać uwagę, czy wykorzystują wszystkie kompetentne osoby.

 

Kobiety w logistyce

Źródło: www.canva.com

 

Efektywny przepływ towarów, usług i informacji jest niezbędny w dzisiejszej połączonej globalnej gospodarce. Sektor logistyczny jest podstawą współczesnego handlu, wspierając wszystko – od produkcji i transportu po zarządzanie łańcuchem dostaw i dystrybucję. W 2021 r. wartość branży logistycznej na całym świecie wyniosła ponad 8,4 bln euro. Stanowi to 10,7% globalnego produktu krajowego brutto. Oczekuje się, że w 2027 r. będzie to 63%.

W przeszłości kobietom trudno było przebić się i rozwijać w tej branży, która była zdominowana przez mężczyzn. Jednak sytuacja się zmienia, ponieważ coraz więcej zdolnych i wytrwałych kobiet zaznacza swoją obecność w logistyce, zmieniając konwencje branżowe i motywując nowe pokolenie liderów. Kilka przykładów to Hannah Kain, która jest założycielką ALOM – firmy zarządzającej łańcuchem dostaw oraz Judy R. McReynolds, która jest dyrektorem generalnym firmy logistycznej ArcBest.

Dlaczego logistyka potrzebuje więcej kobiet?

Chociaż mężczyźni nadal stanowią zdecydowaną większość specjalistów ds. łańcucha dostaw, liczba kobiet w tej dziedzinie stale rośnie. Według badania z 2022 r. około 39% wszystkich pracowników w sektorze łańcucha dostaw stanowiły kobiety. W porównaniu z 2016 r. liczba ta wzrosła o 5%. W branży transportu i logistyki tylko 19% pracowników to kobiety.

Co więcej, sektor ten nadal ma trudności z dostrzeżeniem porównywalnej liczby kobiet awansujących na wyższe stanowiska, mimo że różnica w traktowaniu kobiet i mężczyzn zmniejsza się wraz z upływem czasu. Według tego samego badania zaledwie 21% stanowisk wiceprezesów i starszych dyrektorów w sektorze logistyki zajmowały kobiety. To tylko 1% różnicy w porównaniu z rokiem 2016.

W badaniu szukano również powodów, dla których wszystkie kobiety nie pozostają w branży logistycznej i odchodzą z pracy. Co zaskakujące, ponad połowa ankietowanych kobiet odpowiedziała, że głównym powodem jest brak możliwości rozwoju kariery. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zbyt małej liczby kobiet w logistyce, przeczytaj nasz artykuł.

Jakie są zalety różnorodności płci w logistyce?

Istnieje wiele zalet różnorodności płci, a oto najważniejsze z nich:

  • Różnorodność perspektyw: Różnorodność w pracy gwarantuje szereg unikalnych punktów widzenia. Kobiety i mężczyźni postrzegają świat w różny sposób, a dzięki temu istnieje większe prawdopodobieństwo, że posiadają szeroki wachlarz talentów, doświadczeń i opinii.

 

  • Szybsze rozwiązywanie problemów: Większa różnorodność w miejscu pracy pomaga firmom szybciej rozwiązywać problemy. Według Harvard Business Review, zróżnicowane zespoły są w stanie szybciej rozwiązywać problemy. Dlaczego? Ponieważ kobiety i mężczyźni mają inną chemię mózgu. Daje im to różne perspektywy i doświadczenia, co pozwala im oferować różnorodne rozwiązania.

 

  • Zwiększona kreatywność: Ekspozycja na taką różnorodność zwiększa kreatywność, a także zapewnia różnorodne punkty widzenia osób z różnymi doświadczeniami. Mężczyźni są bardziej zorientowani na wydajność, podczas gdy kobiety są bardziej nastawione na uczucia i zmysły. Razem mogą wymyślić nieoczekiwane rozwiązania.
  • Zwiększone zyski: Pieniądze są kluczowe dla każdej firmy. Firmy, które mają bardziej zróżnicowaną siłę roboczą, zarabiają więcej pieniędzy. Międzynarodowa firma konsultingowa McKinsey & Company przeprowadziła badania z udziałem 180 firm we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Odkryli oni, że firmy z bardziej zróżnicowanymi zespołami kierowniczymi osiągały lepsze wyniki finansowe.

 

Kobiety w logistyce

Źródło: www.canva.com

Rozważasz karierę w logistyce?

Istnieje spora potencjalna pula pracownic, które mogą skutecznie wspierać logistykę. Aby wyeliminować wszelkie ukryte uprzedzenia, które mogą utrudniać kobietom wejście do zawodu i wspinanie się po drabinie korporacyjnej, praktyki zatrudniania i działania rekrutacyjne w całej firmie są regularnie weryfikowane. Ponadto wiele firm poszukuje nowych inicjatyw, aby pomóc kobietom w pokonaniu przeszkód w połowie kariery, takich jak uprzedzenia lub wstrzymanie kariery z powodu urlopu macierzyńskiego, który spowodował, że tak wiele z nich zrezygnowało ze swoich stanowisk. Istnieje również wiele internetowych programów mentorskichwspierających społeczności.

Jeśli nie lubisz pracy w biurze lub magazynie, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Możesz podróżować i otrzymywać za to wynagrodzenie. Wiele kobiet pracuje jako kierowcy ciężarówek na całym świecie. Przeczytaj nasze wskazówki dla kierowczyń ciężarówek, aby nadążyć za światem zdominowanym przez mężczyzn.

Branża zmienia się na lepsze dzięki awansowi kobiet w logistyce. Kobiety przełamują przeszkody i zmieniają krajobraz dzięki programom mentorskim, inicjatywom na rzecz różnorodności płci i wspierającym społecznościom. Na przykład:

  • Women in Transport – oferuje programy mentorskie prowadzone przez kobiety dla kobiet,
  • I Will Mentorship Foundation – łączy społeczności, które mogą współpracować i uczyć się od siebie nawzajem.

Ich zróżnicowane punkty widzenia zachęcają do innowacji, przyspieszają rozwiązywanie problemów i wzmacniają osąd – w zakresie postępu technologicznego, zrównoważonych praktyk lub optymalizacji procesów. Co więcej, wzmocnienie pozycji kobiet zwiększa zasięg rynkowy, przyciąga największe talenty i poprawia relacje z klientami.

Aby rozwijać środowiska sprzyjające włączeniu społecznemu i zapewnić sprawiedliwe szanse, nadal istnieją przeszkody do pokonania, dlatego potrzebne są stałe wysiłki. Sektor logistyczny może rozwijać się dzięki talentom wszystkich jego uczestników poprzez wspieranie talentów i promowanie równości płci. Razem możemy stworzyć świat, w którym kobiety w logistyce będą nadal wprowadzać innowacje, inspirować i przewodzić bardziej zróżnicowanemu i dobrze prosperującemu sektorowi.

 

Bartosz Ziółkowski | 23 sty 2024