Na przestrzeni dziejów logistyka była niewidocznym motorem napędzającym globalny przepływ zasobów, informacji i towarów. Logistyka przeszła długą drogę, od 12 miesięcy dostaw przez Jedwabny Szlak do 2 lub 3 dni dostaw przez firmy logistyczne na całym świecie. Wszystko to stało się dzięki wynalazkom, elastyczności i postępowi naukowemu.

 

Historia logistyki

Źródło: www.canva.com

 

Pojęcie tej ewolucji może pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób gospodarki się rozwinęły, społeczności dojrzały, a przedsiębiorstwa prosperowały. Odkryjmy interesującą historię logistyki i zobaczmy, jak przeszła od prostych początków do złożonych sieci, które sprawiają, że współczesny świat funkcjonuje.

Historia logistyki

Jeśli prześledzimy logistykę wstecz do XVIII wieku, możemy odkryć, że definicja logistyki została po raz pierwszy użyta w kontekście wojskowym. Ale logistyka istniała już wcześniej. Sprawdź najważniejsze kamienie milowe w historii zarządzania logistyką, od starożytności do XX wieku.

Starożytność: Początki logistyki

Logistyka ma swoje korzenie w starożytnych cywilizacjach Mezopotamii, Egiptu, Chin i Rzymu. Tworząc wysoce rozwinięte systemy transportu i magazynowania w celu wsparcia swoich armii, utrzymania rozwijających się miast i promowania handlu, te starożytne społeczeństwa położyły podwaliny pod nowoczesne łańcuchy dostaw i logistykę.

Wspomniane ugrupowania zbudowału magazyny wzdłuż ważnych szlaków handlowych i starannie zaplanowały strategiczne trasy przy użyciu różnych wozów, statków i zwierząt jucznych. Ta wczesna zintegrowana logistyka nie tylko pomogła w rozwoju imperiów, ale także umożliwiła ludziom handel produktami.

Średniowiecze: Gildie i szlaki handlowe

Szlaki handlowe i gildie odgrywały ważną rolę w wymianie towarów w średniowieczu. Gildie zarządzały usługami logistycznymi i standardami produkcji. Powracające szlaki handlowe, takie jak Jedwabny Szlak, promowały ekspansję gospodarczą i dialog międzykulturowy. Rynki rozwinęły się jako ośrodki handlu, w których wymieniano towary i zaczęły kształtować się sieci dystrybucji. Wydarzenia te położyły podwaliny pod wielowiekowe rewolucje handlowe, takie jak przejście od feudalizmu do gospodarki bardziej zorientowanej na rynek i powstanie kapitalizmu kupieckiego.

 

Jedwabny Szlak

Źródło: www.canva.com

 

XVIII wiek: Definicja logistyki i rewolucji przemysłowej

Jeśli chodzi o transport dostaw i towarów, starożytni Grecy i Rzymianie znali pojęcie logistyki, zwłaszcza w środowisku wojskowym. Jednak pruski generał Carl von Clausewitz użył terminu „logistyka” pod koniec XVIII wieku, aby opisać obowiązki związane z utrzymaniem, transportem i zaopatrzeniem wojsk. Był on pierwszym, który odpowiedział na pytanie „Czym jest logistyka” w kategoriach definicji. Zdefiniował logistykę jako „praktyczną sztukę przemieszczania armii”.

Po 1700 roku zbudowano pierwszy silnik parowy, który był wykorzystywany do pompowania wody. Mechanizmy te były kontynuowane po 1760 roku przez angielskiego mechanika Jamesa Watta, który udoskonalił silnik parowy i tym samym rozpoczął rewolucję przemysłową. Dzięki temu odkryciu powstały pierwsze lokomotywy parowe, które zaczęły dostarczać towary na różne kontynenty.

Porada: Chcesz dowiedzieć się więcej o historii transportu kolejowego? Przeczytaj nasz artykuł o ewolucji i wpływie transportu kolejowego na globalną logistykę.

 

Silnik parowy

Źródło: www.canva.com

 

XX wiek: Globalizacja i produkcja masowa

Oficjalne badania nad logistyką rozpoczęły się w XX wieku, odzwierciedlając rosnącą świadomość jej kluczowego znaczenia we współczesnym handlu. Globalizacja i masowa produkcja wzrosły w tym czasie, wymagając stosowania coraz bardziej zaawansowanych technik zarządzania logistyką, przy tym definiując przyszłość branży logistycznej. Przykładowo, wśród zaawansowanych technik zarządzania logistycznego znajduje się metoda zarządzania zapasami Just-In-Time (JIT), która polega na dostarczaniu materiałów do produkcji tylko wtedy, gdy są one potrzebne. Zmniejsza to ilość zapasów i koszty magazynowania.

Optymalizacja i śledzenie logistyki w czasie rzeczywistym były możliwe dzięki rewolucyjnym zmianom w komunikacji i koordynacji, jakie przyniosły technologie takie jak telefon komórkowy, radio i Internet.

Lotnictwo oficjalnie rozpoczęło się w 1903 roku wraz z wynalezieniem przez braci Wright samolotu Wright Flyer. 17 grudnia 1903 roku Orville Wright pilotował Flyera i wykonał historyczny 12-sekundowy lot w Kitty Hawk w Karolinie Północnej, pokonując 36,5 metra (120 stóp) w powietrzu. Dzięki temu wydarzeniu XX wiek jest również kojarzony z początkiem logistyki usług lotniczych.

Porada: Dowiedz się więcej o historii transportu lotniczego.

 

Ulotka Wrighta

Źródło: www.canva.com

 

Obecna era logistyki

Krótka historia logistyki pokazała, że potrzeba było wielu stuleci, aby logistyka stała się tym, co znamy dzisiaj, ogromną branżą o wielkości rynku wynoszącej około 10,6 bln USD w 2023 r. (expertmarketresearch.com, 2023). Wielkość rynku stanowi ponad połowę całej wartości (kapitalizacji rynkowej) złota (16 bln USD).

Obecnie logistyka jest napędzana przez nowe technologie i oprogramowanie, które pomagają firmom logistycznym dostarczać ładunki w ciągu kilku dni. Oto najważniejsze ogólne systemy logistyczne, które są obecnie używane.

Internet rzeczy (IoT) w logistyce

Jednym z kamieni milowych współczesnej logistyki był IoT. IoT to sieć połączonych obiektów, które mają zainstalowane czujniki i oprogramowanie, dzięki czemu mogą wymieniać i gromadzić dane. Te gadżety, które mogą być wszystkim, od urządzeń śledzących GPS w pojazdach transportowych po czujniki na półkach magazynowych, ułatwiają gromadzenie i analizowanie danych. Pomaga to firmie zaplanować najlepsze trasy, uniknąć opóźnień i zagwarantować, że klienci otrzymają swoje zamówienia na czas.

Aplikacje IoT w logistyce są niezbędne, ponieważ umożliwiają płynną integrację ładunku z systemami cyfrowymi, co zmienia sposób śledzenia, monitorowania i zarządzania produktami w całym łańcuchu dostaw. Konwencjonalne techniki śledzenia mogą zależeć od ręcznego wprowadzania danych i okresowych aktualizacji, ale technologia IoT umożliwia zautomatyzowane i dokładniejsze śledzenie w czasie rzeczywistym. Czujniki IoT oferują przydatne informacje o lokalizacji, stanie i statusie zasobów w różnych środowiskach, w tym w magazynach i pojazdach transportowych.

Jeden świetny przykład: Pfizer, lider w sektorze farmaceutycznym, zdecydował się wdrożyć czujniki IoT do monitorowania łańcucha dostaw, aby kontrolować temperaturę w czasie rzeczywistym podczas transportu szczepionek w czasie pandemii COVID-19. Dzięki temu byli w stanie dostarczyć leki w odpowiednich warunkach.

Porada: IoT rewolucjonizuje logistykę na wiele sposobów. Przeczytaj o nich wszystkich w naszym artykule.

 

IoT

Źródło: www.canva.com

 

Oprogramowanie logistyczne

Oprogramowanie logistyczne może pomóc firmie w rozwiązywaniu codziennych problemów. Oprócz wielu innych przeznaczeń, oferuje narzędzia do realizacji zamówień, optymalizacji transportu i zarządzania zapasami.

Oprogramowanie do planowania załadunku

Program do planowania rozmieszczenia towarów pomaga zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni ładunkowej i obniżyć koszty transportu. Oprogramowanie planuje ładunek w pojazdach transportowych, takich jak kontenery, ciężarówki i inne, w najbardziej efektywny możliwy sposób. Skutecznie organizuje przesyłki, zapewniając bezpieczny i ekonomiczny transport towarów poprzez określenie zmiennych, takich jak rozkład masy, wymiary ładunku i pojemność pojazdu.

Doskonałym przykładem oprogramowania do planowania ładunków jest EasyCargo. Oprogramowanie to jest łatwe w użyciu, oszczędza miejsce i czas oraz zapewnia najlepszą wizualizację 3D ładunku. A co więcej? Pozwala zaoszczędzić pieniądze. Optymalizując proces załadunku, można zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni transportowej i ograniczyć transport pustej np. ciężarówki. Dodatkowo, dzięki planowaniu można również zapobiec uszkodzeniom towarów.

Porada: Przetestuj EasyCargo za darmo.

 

EasyCargo Software

 

Systemy śledzenia kontenerów

Przepływ przesyłek i kontenerów wysyłkowych można obserwować w czasie rzeczywistym za pomocą logistycznego systemu śledzenia. Mówiąc prościej, możesz zobaczyć dokładną lokalizację monitorowanej przesyłki w dowolnym momencie dzięki wykorzystaniu technologii śledzenia, takich jak GPS, RFID (identyfikacja radiowa, technologia umożliwiająca automatyczne rozpoznawanie i śledzenie tagów dołączonych do obiektów) lub śledzenie satelitarne.

Porada: Przeczytaj o najlepszych dostępnych systemach śledzenia kontenerów online.

 

System zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem (WMS) składa się z oprogramowania logistycznego i procedur, które umożliwiają firmie zarządzanie i nadzorowanie operacji magazynowych od momentu wprowadzenia materiałów lub towarów do magazynu do momentu ich usunięcia. Szacuje się, że wielkość światowego rynku WMS wzrośnie z 3,45 mld USD w 2024 r. do 9,11 mld USD w 2032 r. (fortunebusinessinsights.com, 2024).

Kolejnym czynnikiem związanym z dobrze zarządzanym logistycznym łańcuchem dostaw są dobrze wyszkoleni pracownicy magazynowi. Zapotrzebowanie na pracowników magazynowych rośnie w miarę jak magazyny przekształcają się w złożone centra dystrybucyjne i logistyczne. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pracowników magazynowych w Stanach Zjednoczonych w branży magazynowej wzrosła niemal trzykrotnie. Według danych amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (BLS) w 2013 r. było 707 000 pracowników. W 2023 roku liczba ta wzrośnie do 1 933 000. Dowiedz się, jakie umiejętności są niezbędne dla pracowników magazynowych i jak je rozwijać.

 

Oprogramowanie magazynowe

Źródło: www.canva.com

 

Oprogramowanie do dostawy na ostatnim etapie

Oprogramowanie do dostawy na ostatnim etapie koncentruje się na optymalizacji procesów dostawy od ostatniego punktu dystrybucji do klienta. Tego typu program zazwyczaj obejmuje funkcje zarządzania dostawami, śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym, optymalizacji tras i planowania pracy kierowców dostawczych. Celem jest dostarczenie towarów lub usług do klienta w jak najkrótszym czasie i przy jak najniższych kosztach.

Porada: Chcesz w pełni zrozumieć znaczenie dostaw na ostatnim odcinku? Przeczytaj artykuł o 5 największych wyzwaniach i innowacjach w dostawach na ostatnim odcinku.

 

Ostatnia mila

Źródło: www.canva.com

 

Logistyka w przyszłości

Oczekuje się, że do 2032 r. sektor logistyczny osiągnie wielkość rynku wynoszącą 18,4 bln USD (expertmarketresearch.com, 2023). Wzrost ten będzie napędzany wyższym popytem ze strony rozwijających się firm handlu elektronicznego i zaawansowanych technologii. Zobaczmy, jakie innowacje i technologie przyniesie branża logistyczna w przyszłości (lub które już zaczyna wykorzystywać).

Pojazdy autonomiczne i drony

W celu poprawy szybkości i wydajności, przy jednoczesnym zmniejszeniu natężenia ruchu i zanieczyszczenia, dostawy na ostatnich kilometrach w obszarach metropolitalnych będą realizowane zarówno przy użyciu dronów powietrznych, jak i naziemnych. Długodystansowy transport towarowy zostanie przekształcony przez samojezdne ciężarówki, które pozwolą również zaoszczędzić na kosztach pracy i zwiększyć bezpieczeństwo.

Chociaż oczekuje się, że pierwsze w pełni autonomiczne samochody pojawią się do 2035 roku, ich powszechne użycie jest mało prawdopodobne przez co najmniej kolejne 20 lat. Eksperci w tej dziedzinie zgadzają się, że autonomiczne pojazdy są przyszłością logistyki, ale droga do ich ostatecznej wersji zajmie trochę czasu.

 

Samochody autonomiczne

Źródło: www.canva.com

 

Inteligentne magazyny

Magazyny staną się inteligentnymi, wysoce zautomatyzowanymi przestrzeniami. Kompletacja, pakowanie i zarządzanie zapasami będą obsługiwane przez roboty i automatyzację, umożliwiając ludziom pracę nad bardziej wartościowymi obowiązkami, takimi jak nadzór i rozwiązywanie problemów.

Rynek automatyzacji jako całość szybko się rozwija. Według wiarygodnych źródeł, dostawy robotów mogą wzrosnąć nawet o 50% rocznie do 2030 r., a automatyzacja magazynów będzie rozwijać się w tempie ponad 10% rocznie (mckinsey.com, 2023).

 

Magazyn autonomiczny

Źródło: www.canva.com

 

IoT w przyszłości logistyki

Oczekuje się, że około 2030 r. łańcuchy dostaw i logistyka będą ultrawydajne. Postęp będzie napędzany przez IoT, wspierany przez algorytmy predykcyjne i ulepszoną analizę danych. Ten stopień dokładności zwiększy zadowolenie klientów i efektywność kosztową. Jak widać, połączenie IoT i logistyki będzie wywierać presję przez co najmniej kilka nadchodzących dekad.

Widać, że logistyka ewoluuje w niesamowitym tempie. I choć mogłoby się wydawać, że nie może już wnieść nic nowego, jest wręcz przeciwnie. W przyszłości cały łańcuch transportowy stanie się jeszcze bardziej zoptymalizowany i wydajny dzięki nowym i ulepszonym technologiom.

Bartosz Ziółkowski | 25 cze 2024