W poprzednim artykule dotyczącym odmian outsourcingu przytoczyliśmy zarówno ich znaczenie jak również przykłady zastosowania przez różne firmy. Mamy nadzieję, że dowiedziałeś się z niego czegoś nowego oraz, że zachęcił Cię on do rozważenia wprowadzenia wybranej z opcji realizacji procesów. W tym artykule krótko przypomnimy na czym polegają oraz skupimy się bardziej na przypadkach i warunkach, w których każde z podejść ma szansę się sprawdzić. Zapraszamy do czytania!

 

Reshoring, nearshoring, friendshoring, onshoring, and offshoring

Źródło: Freepik

Reshoring

Jest to strategia, która oznacza przeniesienie produkcji i świadczenia usług z zagranicy do innego kraju zagranicznego lub czasami do ojczystego. Z tego właśnie powodu rearshoring często utożsamia się z efektem boomeranga. Powstał stosunkowo niedawno, bo zaledwie kilkanaście lat temu w USA, gdy decydowano się na częściowe przeniesienie produkcji z Chin z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Przykładem firmy, która wykorzystuje tę strategię jest Adidas, który ulokował część swojej działalności z Azji w Europie.

Firmy decydują się na reshoring z różnych powodów. Kilkoma z nich są poprawa jakości usług lub produktów, zwiększenie kontroli nad procesem produkcyjnym, szybsza reakcja na potrzeby rynku czy zmniejszenie kosztów transportu. Reshoring sprzyja również tworzeniu miejsc pracy w kraju macierzystym. Ta strategia może być odpowiedzią na uchronienie działalności przed niewiadomymi związanymi z globalnymi łańcuchami dostaw.

Reshoring wzmacnia relacje z lokalnymi społecznościami i władzami, poprawiając wizerunek marki. Powrót produkcji do kraju macierzystego zapewnia większą elastyczność w reagowaniu na zmieniające się przepisy i normy. Ponadto ta opcja outsourcingu zwiększa zaangażowanie pracowników poprzez inwestycje w lokalne społeczności. Wreszcie, reshoring redukuje koszty transportu i zależność od globalnych łańcuchów dostaw, zwiększając stabilność operacyjną.

Nearshoring

To podejście dotyczy przenoszenia usług i produkcji do krajów sąsiadujących lub blisko położonych geograficznie z krajem macierzystym firmy. Ułatwia to utrzymanie kontaktów nie tylko pod względem kwestii prawnych. W 2019 roku Polska zajmowała 2. miejsce w rankingu największych odbiorców inwestycji zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Nearshoring jest zdecydowanie powszechny w branży informatycznej. Przykładem firmy, która wykorzystuje nearshoring jest IBM, który przeniósł część operacji z USA do Meksyku.

Dzięki tej praktyce firma zazwyczaj oferuje niższe koszty produkcji lub świadczonych usług. Celem nearshoringu jest często zachowanie pewnych korzyści związanych z działalnością w krajach o podobnych kulturowo i językowo warunkach oraz zwiększenie kontroli nad procesem produkcyjnym. Umożliwia to sprawne rozwiązywanie problemów w porównaniu do innych strategii sourcingu z dzisiejszego zestawienia.

Nearshoring umożliwia utrzymanie bliskich kontaktów z partnerami biznesowymi, co ułatwia szybką komunikację i koordynację działań. Korzystne są podobne kulturowo i językowo warunki, ułatwiające współpracę i zrozumienie potrzeb klientów. Na dodatek nearshoring minimalizuje ryzyko związane z długimi trasami transportowymi, zachowując niższe koszty w porównaniu do offshoringu. To kompromis między kontrolą kosztów a kontrolą jakości.

 

Outsourcing

Źródło: https://www.nimble.com

Friendshoring

Podejście, które dotyczy wybierania przez firmę partnerów biznesowych lub dostawców na podstawie osobistych relacji z nimi, zamiast na podstawie ich jakości, ceny lub innych ważnych czynników. W przypadku friendshoringu przy wyborze partnerów biznesowych ma tutaj znaczenie podzielanie wartości politycznych, gospodarczych oraz militarnych. W związku z tym friendshoring może prowadzić do niedostatecznej efektywności i konkurencyjności firmy. Przykładem firmy wykorzystującej to podejście jest Starbucks, który ulokował część produkcji swojej kawy w krajach Ameryki Łacińskiej.

W przeciwieństwie do pozostałych strategii, friendshoring skupia się na korzyściach wynikających ze współpracy z krajem o podobnej kulturze biznesowej i regulacjach prawnych, a nie na kosztach. Omawiana strategia sprzyja zwiększeniu eksportu, gdyż kraje partnerskie mogą być dodatkowymi rynkami zbytu. Wojna na Ukrainie przyczyniła się do większego zainteresowania friendshoringiem.

Friendshoring buduje długoterminowe relacje oparte na zaufaniu i wspólnych wartościach. Opcja ta przyspiesza rozwiązywanie problemów i ułatwia negocjacje dzięki silnym więziom między partnerami biznesowymi. Jest atrakcyjny dla firm z ograniczonymi zasobami, preferujących współpracę z zaufanymi partnerami zamiast szukania nowych dostawców. Należy jednak ostrożnie ocenić potencjalne negatywne skutki, takie jak brak konkurencyjności czy ograniczony dostęp do nowych technologii.

Onshoring

Onshoring to strategia, która polega na przeniesieniu części lub całości operacji biznesowych, takich jak produkcja lub świadczenie usług, z powrotem do kraju macierzystego firmy. Jest to przeciwieństwo offshoringu, gdzie działalność jest przenoszona za granicę. W porównaniu z nearshoringiem, onshoring koncentruje się na utrzymaniu operacji na terenie kraju, co umożliwia łatwiejsze zarządzanie i kontrolę nad procesami. Przykładem firmy wykorzystującej onshoring jest General Motors, który przeniósł produkcję niektórych modeli samochodów z zagranicznych fabryk z powrotem do USA.

Onshoring może być atrakcyjną opcją dla firm, które chcą zwiększyć zaangażowanie w lokalne społeczności, wspierać rozwój miejscowych rynków pracy oraz zminimalizować ryzyko związane z działalnością na rynkach zagranicznych. Przeniesienie operacji z powrotem do kraju macierzystego może również umożliwić firmie reagowanie szybciej na zmieniające się warunki rynkowe oraz utrzymanie wysokiej jakości produktów lub usług.

Onshoring często wynika z dążenia do większej kontroli nad produkcją oraz spełnienia lokalnych standardów i przepisów. Miejscowe operacje pozwalają na lepsze monitorowanie procesów i szybsze reagowanie na problemy, co zwiększa efektywność. Przed podjęciem decyzji należy jednak dokładnie ocenić koszty i korzyści oraz potencjalne wyzwania, takie jak wzrost kosztów pracy czy konkurencyjność na rynku, aby upewnić się, że onshoring jest właściwą strategią dla firmy.

 

Onshoring

Źródło: https://evrotarget.com

 

 

Offshoring

Proces ten polega na przeniesieniu części lub całości operacji biznesowych do innych krajów w celu obniżenia kosztów lub zwiększenia efektywności. Strategia ta jest zbliżona do nearshoringu, jednak w przypadku offshoringu operacje outsourcuje się do dalszych krajów, często z inną strefę czasową. Tym samym strategia ta umożliwia dotarcie do wykwalifikowanych pracowników w innych regionach. Przykładem firmy wykorzystującej offshoring jest DHL, który przeniósł część swoich centrów dystrybucyjnych i operacji logistycznych do krajów Azji.

Offshoring to popularna strategia dla wielu firm, jednak może mieć wpływ na zatrudnienie i rozwój lokalnych rynków pracy. Firma może przenieść produkcję z kraju wysoko kosztowego do kraju, w którym koszty są niższe, aby zmniejszyć rozchody spółki. Sprzyja to również zabezpieczeniu się przed niesprzyjającymi warunkami politycznymi i gospodarczymi. Z kolei różnice kulturowe i czasowe mogą przyczynić się do trudności w relacji.

Offshoring to sposób na redukcję kosztów operacyjnych zachowując wysoką jakość. Przeniesienie operacji do krajów o niższych kosztach pracy może zwiększyć konkurencyjność poprzez obniżenie cen. Pomaga to także zdywersyfikować ryzyko, minimalizując zależność od pojedynczych rynków. Należy jednak uwzględnić trudności w zarządzaniu zespołami na odległość i różnice kulturowe, podatkowe oraz prawne.

Summary

Wybór jednej ze strategii zależy naturalnie do indywidualnych potrzeb i okoliczności firmy. Może się zdarzyć, że wybór jest podyktowany przez politykę rządu i zmiany w regulacjach handlowych. Niezależnie od wyboru strategii biznesowej dotyczącej lokalizacji produkcji i usług, optymalizowanie przewożonych ładunków zawsze pozostaje aktualne. Warto pozostać na bieżąco z narzędziami wspomagającymi łańcuchy dostaw.

Dysponujemy programem do planowania załadunku EasyCargo. Poza wyznaczeniem zarówno planu optymalnego rozmieszczenia towarów (możesz grupować je wedle miejsc rozładunku) oraz nacisku na osie przestrzeni ładunkowej, pozwala generować raporty w formacie Excel lub PDF, a nawet link publiczny do wspólnej pracy ze współpracownikami nad załadunkami. Przetestuj aplikację przez 10 dni za darmo.

Dokładamy starań o materiały pomocnicze do programu, więc na naszej stronie można znaleźć wiele wideo samouczkówinstrukcję obsługi. Ponadto EasyCargo możesz zintegrować z Twoim firmowym oprogramowaniem bądź innymi programami za pomocą naszego API. Z jego szczegółami zapoznasz się pod tym linkiem.

Bartosz Ziółkowski | 18 cze 2024