Nowe

 • Przycisk szybkiego dostępu do naszej bazy wiedzy / pomocy został dodany obok zakładki profilu użytkownika
 • Dodano przycisk Pomoc przy imporcie z Excela

Ulepszone

 • Płatności kartą– w przypadku niepowodzenia płatności wyświetlana jest znacznie bardziej szczegółowa informacja o raporcie z bramki płatniczej
 • Szablony towarów
 • Domyślny filtr Nazwa został zmieniony z ‘Zawiera’ na ‘Zaczyna na’
 • Podczas importowania wielu towarów przypadkowo z tą samą nazwą, dla każdego z nich jest wyświetlona stosowna informacja
 • Jeśli import towaru nie powiódł się z powodu błędnej relacji między masą a liczbą sztuk, to jest to informowane w lepszy sposób
 • Podczas importowania “niepodzielnej” relacji masa/liczba sztuk, masa wynikowa jest teraz zaokrąglana
 • Poprawiono rozkład strony pomyślnej rejestracji

Naprawione

 • Import ładunku – błędne towary są od teraz oznaczone na czerwono
 • API – Nazwy systemowych przestrzeni ładunkowych są teraz prawidłowe
 • Od teraz hasło użytkownika może zawierać znaki ‘<‘ oraz ‘>’
20 mar 2023