Ulepszone

  • Formularz zamówienia – zmieniono nazwę adresu kontaktowego e-mail na adres e-mail do rozliczeń.
  • Formularz zamówienia – dodano informacje uzupełniające, dotyczące długości okresu ważności dostępu do EasyCargo.
2 mar 2021