Nowe

  • Paleta jako przestrzeń ładunkowa – nowa przestrzeń ładunkowa paleta jest już dostępna do użytku. Do katalogu przestrzeni ładunkowych został dodane palety o popularnych wymiarach.
  • Dodano logowanie jednokrotne Microsoft – użytkownicy mogą teraz zalogować lub zarejestrować się używając konta Microsoft.
  • W trakcie ładowania towarów, wykrywane jest potencjalnie nieprawidłowe użycie grup priorytetowych – aplikacja zapewnia pomoc użytkownikowi.

Ulepszone

  • Zaktualizowano wygląd stron dostępnych spoza aplikacji.
  • Od teraz wspierane są małe towary w małych przestrzeniach ładunkowych.
  • Podczas tworzenia własnej przestrzeni ładunkowej filtry w górnym wierszu tabeli zostały ukryte.

Naprawione

  • Przyciski dotyczące wyświetlania rozkładu masy są teraz poprawnie resetowane podczas zmiany przestrzeni ładunkowej.
28 sty 2022