Yeni

  • Adım Adım Yükleme Planı – Sonuç panelinde bir kargo öğesine veya bir Ggruba tıklandığında, tıklanan öğenin ilk kez görüldüğü adıma atlanacaktır.

Düzeltildi

  • Adım Yükleme Adım Raporu – manuel yükleme yoluyla yüklenen öğelerin kaldırılmasının Adım Adım Raporu göstergesinde yüklenen öğe parçalarının yanlış sayılmasına neden olan hata düzeltildi.
  • Üst Bilgi paneli – Yüklenen hacim bilgisinin bazen gerçek değer yerine 0 olarak bildirilmesine neden olan hata düzeltildi.
20. May 2020