Nowe

  • Plan załadunku krok po kroku – kliknięcie na towar lub grupę w panelu wynikowym powoduje przejście do kroku z pierwszym wystąpieniem towaru.

Naprawione

  • Raport krok po kroku – naprawiono błąd, w wyniku którego usunięcie towarów z ładunku za pomocą trybu ręcznej edycji powodowało wyświetlenie nieprawidłowej liczby sztuk załadowanych towarów w legendzie raportu krok po kroku.
  • Górny panel informacyjny – rozwiązano błąd, w wyniku którego informacje o załadowanej objętości czasami podawały wartość 0 zamiast wartości rzeczywistej.
20 maj 2020