V prvním díle jsme probrali funkce, které jednotlivé aplikace na nakládku kamionů a kontejnerů nabízejí, a ve druhém díle jsme si řekli něco o zážitku, který uživatele čeká při používání těchto programů. Dnes se podíváme na ceny jednotlivých softwarů a řekneme si, jestli mají k dispozici zkušební verzi zdarma, případně jestli zkušební verze má nějaká omezení. Pokud vás zajímá, jak to všechno dopadlo, přečtěte si poslední díl našeho srovnání.

Seznam všech testovaných aplikací i s odkazy na jejich webové stránky naleznete na konci tohoto článku.

Cena

Jako u každého nákupu, i v případě pořízení nové aplikace rozhoduje cena. Vždyť přece cílem softwaru na plánování nakládky je dosáhnout kromě úspory času také úspory nákladů. Je třeba ale dobře zvážit, jestli pár desítek nebo i stovek ušetřených dolarů za licenci v konečném důsledku nebude znamenat větší finanční náklady než při pořízení dražšího softwaru, který nám ale díky své kvalitě zajistí vyšší úspory. Nejednou jsem mluvil s uživateli, kteří již ve firmě, kde pracovali, měli k dispozici konkurenční software pro plánování nakládky. Jeho použití bylo ovšem komplikované, chyběly mu důležité funkce či výsledné plány nakládek byly horší než při manuálním výpočtu. To vedlo k tomu, že zaměstnanci software nepoužívali a snažili se najít lepší řešení.

Nejsmutnější na tom je, že v takovém případě majitel či management dané firmy málokdy přizná špatné rozhodnutí a nutí zaměstnance nadále používat nevhodný, avšak již zaplacený software namísto toho, aby zakoupil jiný, se kterým přišli sami zaměstnanci, kteří jej mají dennodenně používat. Proto doporučuji vybírat nejen podle ceny, ale především podle vhodnosti daného řešení pro firmu, kde má být použité.

 

Cena ročních licencí softwarů pro plánování nakládky

Cena ročních licencí softwarů pro plánování nakládky

 

V tabulce výše si můžete prohlédnout ceny za jednotlivé aplikace. Jsou uvedeny v ceně za licenci na jeden rok. Některé softwary mají jiný model placení, například PackApp, ve kterém si kupujete kredity, které utrácíte za jednotlivé kalkulace. V takovém případě jsem se snažil dopočítat, kolik vyjde používání softwaru na rok při tomto způsobu účtování. Každý však aplikaci bude využívat trochu jiným způsobem. Jiná řešení mají zase k dispozici doživotní licenci. Proto si vždy přečtěte i komentář v posledním sloupci.

Po 3D Load Calculatoru, který je k dispozici zdarma, váš rozpočet nejméně zatíží Load! ($79), Cargo Optimizer Enterprise ($117)Goodloading ($180). V kategorii od $300 potom najdeme SeaRates ($300), EasyCargo ($499), PackApp ($593), CubeMaster ($708) a CargoWiz ($799). Ve skupině od $1000 jsou zde ještě PackVol ($1008)Cube-IQ ($2500).

Věděli jste, že si díky naší kalkulačce můžete vypočítat, kolik je vám software pro plánování nakládky schopný ročně ušetřit?

Zkušební verze

Pokud si vezmeme aplikace jednu po druhé dle abecedy, potom 3D Load Calculator má nekonečně dlouhou zcela neomezenou zkušební verzi, jelikož je zdarma. Cargo Optimizer Enterprise14denní neomezenou zkušební verzi. CargoWiz můžete zdarma neomezeně zkoušet po dobu dvaceti dníCube-IQ můžete bez omezení používat dokonce celých 30 dní. Cubemaster30denníEasyCargo 10denní trial verzi, oba bez jakýchkoliv limitací.

Goodloading sice nabízí zkušební verzi zdarma, ve své podstatě je to ale spíše demo verze. Je totiž omezená jen na pár nákladových položek s předdefinovanými balíčky a několik málo předdefinovaných nákladových prostorů. Pokud chcete zadat vlastní rozměry, ať už nákladových položek či prostoru, musíte si zaplatit dvě eura, za které získáte plnou zkušební verzi na sedm dní. Ta už je bez omezení.

 

U GoodLoadingu si musíte zaplatit i za zkušební verzi. Na druhou stranu se však jedná spíše o symbolický poplatek

U GoodLoadingu si musíte zaplatit i za zkušební verzi. Na druhou stranu se však jedná spíše o symbolický poplatek

Zdroj: Goodloading.com

 

PackApp je na tom podobně. Jeho demo verze je limitovaná na 25 položek a má pouze dva předdefinované kontejnery bez možnosti přidat svůj vlastní. Pokud chcete program vyzkoušet na vlastních příkladech z praxe, musíte si zakoupit licenci za standardní cenu.

PackVol má ničím neomezenou 30denní zkušební verzi zdarma.

U SeaRates je k dispozici pouze demo verze, ve které je jedna jediná kalkulace, která má předdefinované položky i kontejner. O kvalitě výpočtu vám tedy nepoví vůbec nic.

 

velmi omezená demoverze aplikace SeaRates

Velmi omezená demoverze aplikace SeaRates

Zdroj: searates.com/reference/stuffing/

 

A to je pro dnešek všechno. Příště vám ukážu závěrečné srovnání, ve kterém co nejobjektivněji seřadím aplikace od nejlepší po nejhorší na základě všech vlastností, které jsme si ukázali ve všech třech dílech tohoto seriálu.

 

Zde je Top 11 aplikací pro plánování nakládky i s odkazy na jejich webové stránky: 3D Load Calculator, CargoWizz, Cargo Optimizer Enterprise, Cube-IQ, CubeMaster, EasyCargo, Goodloading, Load!, PackApp, PackVol, a SeaRates.

Lukáš Polame | Publikováno 18. Lis 2020