Na začátku tohoto roku jsem začal v EasyCargu pracovat jako business developer. Mým úkolem je mimo jiné nacházet nové partnery pro spolupráci a identifikovat oblasti, kde bychom mohli najít nové zákazníky. Pro to, abych tuto práci mohl dělat, považuji za klíčové znát silné a slabé stránky produktu a vědět, jak si vede ve srovnání s konkurencí.

Prvních pár týdnů jsem tedy strávil tím, že jsem vyhledával jiné softwary na plánování nakládky, které konkurují EasyCargu, a zkoušel jsem jejich zkušební verze. Zajímalo mě například, jaká je cena konkurenčních aplikací, jestli jsou jednoduché a intuitivní k používání, jak kvalitní mají výpočet, do kolika jazyků jsou přeloženy apod. Vše jsem si zaznamenával do tabulky a později jsem tak dovedl identifikovat, pro které zákazníky se EasyCargo hodí a kterým zákazníkům bude nejspíše vyhovovat jiná aplikace v závislosti na jejich požadavcích.

 

Prostředí aplikace EasyCargo

Prostředí aplikace EasyCargo

 

Rozhodli jsme se, že takové porovnání může pomoci i vám, a tak vznikl tento čtyřdílný seriál, ve kterém si porovnáme EasyCargo a další aplikace na plánování nakládky kamionů a kontejnerů.

V dnešním prvním díle se podíváme na přehled funkcí jednotlivých aplikací. V dalším díle se zaměříme na uživatelskou přívětivost a kvalitu výpočtu. Ve třetí části porovnáme cenu a dostupnost softwaru a v posledním, čtvrtém díle, si vše zrekapitulujeme a pokusíme se seřadit jednotlivé aplikace od nejlepší k nejhorší podle počtu bodů, které software získal v jednotlivých disciplínách.

A jelikož je aplikací na plánování nakládky velké množství, omezil jsem tento výběr na jedenáct, dle mě nejlepších, řešení. Snažil jsem se je vybrat objektivně pomocí bodovaných kritérií (podrobnou tabulku s kategoriemi a získanými body najdete v posledním díle této série). Pokud jsem podle vás na nějakou aplikaci zapomněl, budu rád, když mě na ni upozorníte.

Seznam všech testovaných aplikací i s odkazy na jejich webové stránky naleznete na konci tohoto článku.

A teď už se pojďme podívat na jednotlivé funkce.

Paletizace

Pod pojmem paletizace v našem kontextu rozumíme možnost naplánovat si pomocí programu naložení volného nákladu na palety a následně naplánovat naložení těchto palet do kamionu či kontejneru.

 

Paletizace v CubeMasteru

Paletizace v CubeMasteru

Zdroj: aplikace CubeMaster (CubeMaster.net)

 

Toto nabízí 3D Load Calculator, CubeMaster, PackVol a SeaRates. CargoWiz nabízí naložení nákladových položek na paletu, ale již není možné dále tuto paletu naložit do kamionu či kontejneru. EasyCargo zase nabízí náhradní řešení, kdy si vytvoříte vlastní nákladový prostor s rozměry palety, kterou naplníte nákladovými položkami. Následně můžete použít paletu jako nákladovou položku a naložit ji na kamion či kontejner.

Cargo Optimizer Enterprise, CubeIQ, Goodloading, Load! ani PackApp paletizaci nepodporují vůbec.

Import položek z Excelu

Jelikož má mnoho firem k dispozici packing listy v Excelu či si jej mohou do Excelu vyexportovat z podnikového systému, je velmi užitečné, když takto mohou naimportovat nákladové položky přímo do aplikace na plánování nakládky. Je to taková zlatá střední cesta mezi manuálním zadáváním a integrací s podnikovým systémem.

Naštěstí tuto funkci podporují téměř všechny aplikace z našeho seznamu. Výjimky tvoří pouze Load! a Searates.

Plán nakládky krok po kroku (step by step load plan)

Téměř všechny aplikace z tohoto článku nabízí export plánu nakládky do pdf a nějakou formu 3D modelu nakládky. Mezi uživateli je však velmi oblíbený tzv. step by step load plan, který vám pomocí videa či série obrázků ukáže, jak naložit kamion či kontejner krok za krokem. Většinou je také možné is tuto sérii obrázků vyexportovat do pdf či vytisknout.

 

Nakládka krok po kroku v EasyCargu

Nakládka krok po kroku v EasyCargu

 

Pouze Goodloading a PackApp step by step load plan nenabízí. Load! nabízí animaci, bohužel ji však nelze vytisknout. Všechny ostatní aplikace tuto funkci obsahují.

API pro integraci s jinými aplikacemi / systémy

Podle mnohých IT analytiků patří budoucnost právě integraci aplikací. Zvláště pro firmy je výhodné, když aplikace pro plánování nakládky má k dispozici API, přes které je možné ji integrovat s podnikovým systémem. Informace, které aplikace potřebuje, jsou již v podnikových systémech často přítomné, vytvoření nákladového plánu tak může být otázkou několika vteřin.

Z mého výběru nabízí API většina aplikacíCargoWiz, CubeIQ, CubeMaster, EasyCargo, PackApp, PackVol a SeaRates. Naopak Goodloading, Cargo Optimizer Enterprise, 3D Load Calculator (Pier2Pier.com) a Load! tuto možnost nenabízí.

Manuální úprava plánu nakládky

Ačkoliv je algoritmus schopen projít násobně vyšší počet možností než člověk a najít tak nakládku, která je z pohledu úspory místa optimální, někdy přece jen zkušené oko plánovače najde způsob, jak plán ještě malinko vylepšit. Je proto dobré mít tuto možnost přímo v aplikaci.

 

 Manuální úprava nakládky v EasyCargu

Manuální úprava nakládky v EasyCargu

 

Aplikace, které toto beze zbytku splňují, jsou Cargo Optimizer Enterprise, CargoWiz, CubeIQ, EasyCargo a Goodloading. PackVol tuto možnost nabízí také, ale je tak složitá a uživatelsky nepřívětivá, že si nedovedu představit, že by ji někdo skutečně používal.

 

Manuální úprava nakládky v CargoWiz

Manuální úprava nakládky v CargoWiz

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=mFuTx-vROy0

 

Ostatní aplikace možnost manuální úpravy nemají. Jedná se tedy o 3D Load Calculator (Pier2Pier.com), CubeMaster, Load!, PackApp a Searates.

 

Manuální úprava nakládky v GoodLoading

Manuální úprava nakládky v GoodLoading

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=A-DANKP6qTk

 

Rozdělení nákladu do prioritních skupin

Nakládáte do kamionu náklad pro několik zákazníků, který budete po cestě postupně vykládat. Vždy potřebujete mít po ruce náklad pro daného zákazníka. Běžná situace v životě řidičů. Přesně toto můžete nastavit jednoduše pomocí prioritních skupin a nestane se tak, že náklad, který potřebujete vyložit hned na první zastávce, bude úplně vzadu v kamionu.

 

Prioritní skupiny v EasyCargu

Prioritní skupiny v EasyCargu

 

Z naší jedenáctky disponuje touto funkcí CargoWizz a EasyCargo. Nabízí ho také PackVol, nicméně stejně jako v případě manuální úpravy nakládky se mi nepodařilo přijít na to, jak tuto funkci použít. Navíc program neustále generoval chybové hlášky.

Ostatní aplikace rozdělení nákladu do prioritních skupin neumožňují.

 

Prioritní skupiny v CargoWiz

Prioritní skupiny v CargoWiz

Zdroj: https://www.softtruck.com/feature_details.htm

 

Různé tvary nákladových položek

Všechny aplikace na optimalizaci nakládky podporují kvádrové, případně krychlové tvary. Co když však potřebujete naložit sud nebo třeba pytle s pískem? Nejdále je v tomto směru CubeIQ, který kromě krychlových tvarů nabízí právě i cylindrické tvary, pytle a hranaté tvary tvaru písmene L (např. rohový gauč).

 

Občas je potřeba přepravit i náklad méně obvyklých tvarů

Občas je potřeba přepravit i náklad méně obvyklých tvarů

Zdroj: https://www.shuttlesworthlasseter.com/wp-content/uploads/truck-cargo-600×400.jpg

 

Kvádrové a cylindrické tvary dále podporují 3D Load Calculator, Cargo Optimizer Enterprise, Load!, PackApp a SeaRates.

CargoWiz, CubeMaster, EasyCargo a Packvol nabízí pouze klasické krychlové / kvádrové tvary.

Nakládání do vícera nákladových prostor

Některé programy nabízejí možnost volby více nákladových prostorů s tím, že pokud se náklad nevejde do prvního, algoritmus automaticky začne nakládat zbylý náklad do druhého, třetího a tak dále, dokud nebude naložen všechen náklad. Takto to funguje v 3D Load Calculator, Cargo Optimizer Enterprise, CargoWiz, CubeIQ, CubeMaster, Load!, PackVol a SeaRates.

 

CargoWiz za Vás dokonce vybere nejvhodnější kontejner

CargoWiz za vás dokonce vybere nejvhodnější kontejner

Zdroj: https://www.softtruck.com/

 

EasyCargo a Goodloading nenabízejí tuto možnost automaticky, nicméně uživatel má možnost manuálně použít zbývající položky, vybrat nový nákladový prostor a spustit nový výpočet.

PackApp možnost nakládání do více nákladových prostor nemá.

Výpočet zatížení náprav

Výpočet a znázornění zatížení náprav je skvělým pomocníkem pro všechny firmy, které využívají k přepravě nákladu kamiony. Můžete díky němu znát zatížení náprav ještě předtím, než kamion začnete nakládat. Vyhnete se tak přeskládávání a převažování kamionu, případně pokutě za přetížení.

 

Znázornění zatížení náprav v EasyCargu

Znázornění zatížení náprav v EasyCargu

 

Tuto funkci nabízí pouze CargoWiz, EasyCargo a Goodloading. Poslední jmenovaný však funkci nabízí jen pro určité nákladové prostory.

 

Znázornění zatížení náprav v CargoWiz

Znázornění zatížení náprav v CargoWiz

Zdroj: https://www.softtruck.com/feature_details.htm

 

3D Load Calculator (Pier2Pier.com), Cargo Optimizer Enterprise, CubeIQ, CubeMaster, Load!, PackApp, PackVol a SeaRates výpočet zatížení náprav nenabízí.

 

Znázornění zatížení náprav v GoodLoadingu

Znázornění zatížení náprav v GoodLoading

Zdroj: aplikace GoodLoading (https://app.goodloading.com/)

 

Některé aplikace na plánování nakládky mají samozřejmě i různé jiné funkce, nicméně tyto jsou podle mě nejdůležitějšínejvíce žádané. Vidím to i při komunikaci s našimi zákazníky. V dalším díle se podíváme na uživatelskou přívětivost a kvalitu výpočtu. Dozvíte se tak, mimo jiné, které aplikace jsou online, které fungují i na mobilních zařízeních nebo které jazyky podporují.

 

Zde je Top 11 aplikací pro plánování nakládky i s odkazy na jejich webové stránky: 3D Load Calculator, CargoWizz, Cargo Optimizer Enterprise, CubeIQ, CubeMaster, EasyCargo, Goodloading, Load!, PackApp, PackVol, a SeaRates.

Lukáš Polame | Publikováno 21. Říj 2020