Na początku tego roku rozpocząłem pracę w EasyCargo na stanowisku business developer. Moim zadaniem jest m.in. poszukiwanie nowych partnerów do współpracy oraz identyfikacja obszarów, w których moglibyśmy znaleźć nowych klientów. Aby wykonywać tę pracę, uważam, że kluczowe jest poznanie mocnych i słabych stron produktu oraz zrozumienie jego działania w porównaniu z konkurencją.

Dlatego przez pierwsze kilka tygodni szukałem innych programów do planowania załadunków, które są konkurencją dla EasyCargo i testowałem ich wersje próbne. Interesowała mnie m.in. cena aplikacji, intuicyjność i prostota obsługi, jakość obliczeń, ilość języków, w których programy są dostępne itd. Wszystko zapisałem w tabeli. Później byłem w stanie określić, dla których klientów EasyCargo jest odpowiednie i którzy klienci mają takie potrzeby, które prawdopodobnie zostałyby lepiej zaspokojone przez konkurencję.

 

Aplikacja EasyCargo

Aplikacja EasyCargo

 

Pomyśleliśmy, że Ty również możesz skorzystać z takiego porównania, dlatego napisałem ten czteroczęściowy artykuł porównujący EasyCargo z innymi aplikacjami do załadunku kontenerów i ciężarówek.

W dzisiejszej, pierwszej części przyjrzymy się przeglądowi funkcji poszczególnych aplikacji. W następnej części skupimy się na łatwości obsługi i jakości obliczeń. W trzeciej części porównamy ceny i dostępność oprogramowania. W ostatniej, czwartej części podsumujemy wszystko i postaramy się uszeregować poszczególne aplikacje od najlepszej do najgorszej według ilości punktów, które dane oprogramowanie otrzyma w każdej z kategorii.

A ponieważ aplikacji do planowania załadunków jest wiele, ograniczyłem ten wybór do jedenastu, moim zdaniem (i na podstawie rankingu, który opublikuję w części czwartej), najlepszych rozwiązań. Jeśli uważasz, że zapomniałem o jakiejś aplikacji, daj mi znać.

Lista wszystkich testowanych aplikacji wraz z linkami do ich stron internetowych znajduje się na końcu tego artykułu.

A teraz przyjrzyjmy się poszczególnym funkcjom.

Paletyzacja

W naszym kontekście termin paletyzacja oznacza możliwość zaplanowania (za pomocą programu) załadunku luźnych towarów na palety, a następnie zaplanowania załadunku tych palet do ciężarówki lub kontenera.

 

Paletyzacja w CubeMaster

Paletyzacja w CubeMaster

Źródło: aplikacja CubeMaster (CubeMaster.net)

 

Funkcja ta jest dostępna w programach 3D Load Calculator, CubeMaster, PackVol i SeaRates. CargoWiz oferuje planowanie elementów załadunku na paletę, ale załadowanie takiej palety do ciężarówki lub kontenera jest niemożliwe. Natomiast EasyCargo oferuje alternatywne rozwiązanie, w którym tworzysz własną przestrzeń ładunkową o wymiarach palety, i którą wypełniasz towarami załadunku. Następnie możesz wykorzystać paletę jako element ładunku i załadować ją do kontenera lub ciężarówki.

Cargo Optimizer Enterprise, CubeIQ, Goodloading, Load! i PackApp w ogóle nie obsługują paletyzacji.

Importowanie towarów do załadunku z Excela

Ponieważ wiele firm dysponuje listami załadunków w formacie Excel lub chce je eksportować do Excela z systemu ERP, korzystne jest importowanie pozycji ładunku bezpośrednio do aplikacji do planowania załadunku. Jest to złoty środek pomiędzy ręcznym wprowadzaniem danych a integracją z systemem przedsiębiorstwa.

Na szczęście, prawie wszystkie aplikacje na naszej liście obsługują tę funkcję. Jedynymi wyjątkamiLoad! i Searates.

Plan załadunku krok po kroku

Prawie wszystkie aplikacje z tego artykułu oferują eksport planu załadunku do PDF oraz jakąś formę przedstawienia wizualizacji 3D planu załadunku. Jednak prawdziwą popularnością wśród użytkowników cieszy się tzw. plan załadunku krok po kroku. Film lub seria zdjęć pokazuje krok po kroku, jak załadować ciężarówkę lub kontener. Zazwyczaj istnieje również możliwość wyeksportowania tej serii zdjęć do PDF lub wydrukowania ich.

 

Plan załadunku krok po kroku w EasyCargo

Plan załadunku krok po kroku w EasyCargo

 

Tylko Goodloading i PackApp nie oferują planu załadunku krok po kroku. Load! oferuje animację, ale niestety bez możliwości jej wydrukowania. Wszystkie pozostałe aplikacje posiadają tę funkcję.

API do integracji z innymi systemami

Według wielu analityków IT przyszłość należy do integracji aplikacji. Jest to szczególnie korzystne dla firm, jeśli aplikacja do planowania załadunku ma API dostępne do integracji z ERP. Informacje, których potrzebuje aplikacja, są już często obecne w ERP, więc tworzenie planu załadunku może być kwestią sekund.

Na liście wybranych aplikacji, API jest oferowane przez CargoWiz, CubeIQ, CubeMaster, EasyCargo, PackApp, PackVol i SeaRates. Z kolei Goodloading, Cargo Optimizer Enterprise, Load! i 3D Load Calculator nie oferują tej opcji.

Ręczna edycja planu załadunku

Chociaż algorytm może przejść przez znacznie więcej opcji niż człowiek i znaleźć optymalny ładunek pod względem oszczędności miejsca, czasami doświadczone oko osoby zajmującej się planowaniem załadunku, znajdzie sposób, aby nieco ulepszyć plan. Dlatego dobrze jest mieć taką opcję bezpośrednio w aplikacji.

 

Ręczna edycja planu załadunku w EasyCargo

Ręczna edycja planu załadunku w EasyCargo

 

Aplikacje, które w pełni spełniają te wymagania to Cargo Optimizer Enterprise, CargoWiz, CubeIQ, EasyCargo i Goodloading. PackVol również oferuje tę opcję, ale jest ona tak skomplikowana i nieprzyjazna dla użytkownika, że nie mogę sobie wyobrazić, aby ktokolwiek z niej korzystał.

 

Ręczna edycja planu załadunku w CargoWiz

Ręczna edycja planu załadunku w CargoWiz

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=mFuTx-vROy0

 

Inne aplikacje nie mają możliwości ręcznej edycji. Są to 3D Load Calculator, CubeMaster, Load!, PackApp i Searates.

 

Ręczna edycja planu załadunku w Goodloading

Ręczna edycja planu załadunku w Goodloading

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=A-DANKP6qTk

 

Rozkład załadunku na grupy priorytetowe

Ładujesz na ciężarówkę towary dla kilku klientów, które stopniowo rozładowujesz po drodze. Zawsze musisz mieć pod ręką ładunek dla danego klienta. Jest to częsta sytuacja w życiu kierowców. Problem ten można łatwo rozwiązać za pomocą grup priorytetowych, aby nie było tak, że ładunek, który trzeba rozładować na pierwszym postoju, znajduje się na samym końcu ciężarówki.

 

Grupy priorytetowe w EasyCargo

Grupy priorytetowe w EasyCargo

 

Spośród tych jedenastu, CargoWiz i EasyCargo posiadają tę funkcję. PackVol również oferuje taką funkcję, jednak podobnie jak w przypadku ręcznej edycji załadunku, nie udało mi się dowiedzieć, jak z niej korzystać, a program stale generował komunikaty o błędach.

Pozostałe aplikacje nie pozwalają na podział ładunków na grupy priorytetowe.

 

Grupy priorytetowe w CargoWiz

Grupy priorytetowe w CargoWiz

Źródło: https://www.softtruck.com/feature_details.htm

 

Różne kształty towarów do załadowania

Wszystkie aplikacje do optymalizacji załadunku obsługują kształty kwadratowe lub sześcienne. Ale co zrobić, gdy trzeba załadować beczkę lub worki z piaskiem? Najlepszy w tej dziedzinie jest CubeIQ, który oprócz kształtów sześciennych oferuje również kształty cylindryczne, worki oraz kształty w kształcie kwadratowej litery L (np. narożna kanapa).

 

Nie tylko towary w kształcie prostopadłościanów muszą być transportowane

Nie tylko towary w kształcie prostopadłościanów muszą być transportowane

Źródło: https://www.shuttlesworthlasseter.com/wp-content/uploads/truck-cargo-600×400.jpg

 

Kształty cylindryczne są również obsługiwane przez 3D Load Calculator, Cargo Optimizer Enterprise, Load!, PackApp i SeaRates.

CargoWiz, CubeMaster, EasyCargo i Packvol oferują tylko klasyczne kształty sześcienne / kwadratowe.

Ładowanie do wielu przestrzeni ładunkowych

Niektóre programy oferują możliwość wybrania wielu przestrzeni ładunkowych, tak że jeśli ładunek nie zmieści się w pierwszej, algorytm automatycznie zaczyna ładować pozostały ładunek do drugiej i trzeciej, i tak dalej, aż do załadowania całego ładunku. Dokładnie tak samo działa to w programach 3D Load Calculator, Cargo Optimizer Enterprise, CargoWiz, CubeIQ, CubeMaster, Load!, PackVol i SeaRates.

 

Cargowiz wybierze dla Ciebie nawet najlepszy kontener!

CargoWiz nawet wybierze dla Ciebie najbardziej odpowiedni kontener!

Źródło: https://www.softtruck.com/

 

EasyCargo i Goodloading nie oferują tej opcji automatycznie; użytkownik może jednak ręcznie wykorzystać pozostałe towary, wybrać nową przestrzeń ładunkową i przeprowadzić nową kalkulację.

PackApp w ogóle nie posiada opcji ładowania do wielu przestrzeni ładunkowych.

Obliczanie nacisku na oś

Obliczanie i przedstawianie nacisku na oś jest bardzo pomocne dla wszystkich firm, które używają samochodów ciężarowych do transportu ładunków. Dzięki temu można poznać nacisk na oś przed rozpoczęciem załadunku ciężarówki. Pozwoli to uniknąć przeładowywania i ponownego ważenia ciężarówki lub kary za przeładowanie.

 

Obliczanie nacisku na oś w EasyCargo

Obliczanie nacisku na oś w EasyCargo

 

Funkcję tę oferują tylko CargoWiz, EasyCargo i Goodloading. Ta ostatnia oferuje tę funkcję tylko dla określonych przestrzeni ładunkowych.

 

Obliczanie nacisku na oś w CargoWiz

Obliczanie nacisku na oś w CargoWiz

Źródło: https://www.softtruck.com/feature_details.htm

 

3D Load Calculator (Pier2Pier.com), Cargo Optimizer Enterprise, CubeIQ, CubeMaster, Load!, PackApp, PackVol i SeaRates nie oferują kalkulacji obciążenia na oś.

 

Obliczanie obciążenia na oś w GoodLoading

Obliczanie obciążenia na oś w GoodLoading

Źródło: aplikacja GoodLoading (https://app.goodloading.com/)

 

Oczywiście, niektóre aplikacje do planowania obciążeń mają również różne inne funkcje, ale naszym zdaniem, te są najważniejsze i najbardziej pożądane. W następnej części przyjrzymy się łatwości obsługi i jakości obliczeń. Dowiesz się między innymi, które aplikacje są dostępne online, które działają na urządzeniach mobilnych, czy też jakie języki obsługują.

 

Oto 11 najlepszych rozwiązań wraz z linkami do ich stron internetowych: 3D Load Calculator, CargoWizz, Cargo Optimizer Enterprise, CubeIQ, CubeMaster, EasyCargo, Goodloading, Load!, PackApp, PackVolSeaRates.

Lukáš Polame | 21 paź 2020