Informace obsažené v tomto článku jsou vyjádřením názorů a zkušeností jeho autora získaných používáním všech uvedených aplikací a sběrem názorů uživatelů těchto aplikací. Pokud jsou podle vás některé z těchto informací nepřesné či zastaralé, budeme rádi, když nám dáte vědět.

 

TOP 11 softwarů pro plánování nakládky

V prvním díle jsme probrali funkce, které jednotlivé aplikace na nakládku kamionů a kontejnerů nabízejí, ve druhém díle jsme si řekli něco o zážitku, který uživatele čeká při používání těchto programů. V předposledním díle jsme se podívali na ceny jednotlivých softwarů a řekli si, jestli mají k dispozici zkušební verzi zdarma, případně jestli zkušební verze má nějaká omezení.

V dnešním závěrečném díle si vysvětlíme způsob, jakým jsem ohodnocoval jednotlivé vlastnosti softwarů body, zjistíme, kolik bodů získaly aplikace za konkrétní kritéria, a v samotném závěru vám ukážu tabulku, kde jsou vybrané aplikace na plánování nakládky seřazeny dle počtu získaných bodů od nejlepší po nejhorší.

Seznam všech testovaných aplikací i s odkazy na jejich webové stránky naleznete na konci tohoto článku.

Způsob hodnocení

Pro nejvyšší možnou míru objektivity zde dopodrobna rozepíšu způsob, jakým jsem aplikace porovnával a následně seřadil. Pokud vás zajímá pouze výsledná tabulka s pořadím, můžete přejít rovnou na závěrečnou část.

Dlouho jsem přemýšlel nad nejlepším možným způsobem, jak co nejobjektivněji ohodnotit a následně porovnat všechny aplikace na plánování nakládky. Začal jsem tím, že jsem si sepsal veškeré vlastnosti programů, které podle mě měly mít podíl na celkovém hodnocení. Bral jsem přitom v potaz jak své zkušenosti z používání těchto aplikací, tak zpětnou vazbu a nejčastější dotazy našich zákazníků. Všechny tyto atributy byly podrobně rozebrány v předchozích dílech tohoto seriálu – jedná se o těchto šestnáct dílčích oblastí:

 • Kvalita výpočtu
 • Cena aplikace
 • Uživatelská přívětivost ovládání aplikace
 • Uživatelská přívětivost výsledku, plán nakládky krok po kroku
 • Nabízí aplikace funkci manuální úpravy nakládky?
 • Nabízí aplikace import nákladových položek v Excel formátu?
 • Podporuje aplikace i jiné tvary položek než krychlové a kvádrové?
 • Podporuje aplikace paletizaci?
 • Dostupnost, délka a případná omezení zkušební verze
 • Množství podporovaných jazyků
 • Je aplikace online?
 • Lze aplikaci používat na mobilních zařízeních?
 • Nabízí aplikace API?
 • Nabízí aplikace výpočet zatížení náprav?
 • Podporuje aplikace nakládání do vícera nákladových prostor?

Následně jsem každému tomuto atributu přiřadil důležitost od jedné do tří, kde jednička značí nejméně a trojka nejvíce důležitou vlastnost. Opět jsem vycházel ze zkušeností a vyjádření našich zákazníků.

V dalším kroku jsem každou z vlastností ohodnotil u jednotlivých aplikací body podle toho, jak dobře tuto vlastnost splňovaly. Pro jednoduchost a přehlednost jsem vždy uděloval minimálně jeden (nejhorší) a maximálně tři body (nejlepší).

V předposledním kroku jsem vynásobil důležitost každé vlastnosti hodnocením této vlastnosti a získal tak skóre, které daná aplikace za tuto vlastnost získala.

Uvedu příklad – cena je pro většinu zákazníků jednou z nejdůležitějších vlastností, proto jsem jí přiřadil důležitost tři (nejvyšší). Jak víme z předchozí kapitoly, Cube-IQ je ze všech aplikací nejdražší, proto jsem za tuto vlastnost programu udělil nejhorší hodnocení, tedy jedna. Skóre, které Cube-IQ získal za vlastnost cena je rovno součinu důležitosti (3) a hodnocení (1), tedy 3*1 = 3. Takto jsem postupoval u všech atributů a všech softwarů, které jsem hodnotil.

skóre = důležitost vlastnosti * hodnocení vlastnosti

V posledním kroku jsem pro každou aplikaci jednoduše sečetl všechna skóre udělená za všech šestnáct hodnocených kritérií a získal tak celkové skóre, podle kterého jsem programy seřadil od nejlepšího (nejvyšší skóre) po nejhorší (nejnižší skóre).

Všechny hodnocené vlastnosti jsou také rozděleny do tří sekcí, které odpovídají třem předešlým článkům z této série – tedy Funkce, Uživatelský zážitekCena a zkušební verze.

Výsledek v sekci Funkce

V tabulce níže si můžete prohlédnout hodnocení a výsledky v sekci Funkce. Do této sekce patří devět vlastností.

 

Výsledky v sekci Funkce. EasyCargo nejlepší software pro plánování nakládek.

Výsledky v sekci Funkce. Data aktuální k 1.2.2020. Kompletní srovnávací tabulku této sekce si můžete prohlédnout ZDE.

 

Vítězem této sekce se stal CargoWiz, který disponuje největším množstvím požadovaných funkcí. Následovaný je EasyCargem, které oproti CargoWizu nenabízí možnost poměrně žádané paletizace. Na třetím místě jsou se shodným celkovým skóre Cube-IQ, CubeMaster a packVol.

Cube-IQ sice ztratil body kvůli tomu, že nepodporuje prioritní skupiny, které jsou především pro zákazníky rozvážející zboží z jedné nakládky více zákazníkům zásadní, na druhou stranu získal nejvyšší hodnocení za podporu rozmanitých tvarů položek, které umožňuje naložit. CubeMaster se připravil o lepší pozici vinou chybějící manuální nakládky, což v kombinaci s nízkou kvalitou výpočtu může představovat zásadní problém, funkcí má však přesto mnoho.

Výsledek v sekci Uživatelská přívětivost

Do této sekce bylo zahrnuto následujících pět atributů. Jelikož jsme se v příslušné kapitole zabývali také kvalitou výpočtu, která uživatelský zážitek bezesporu ovlivňuje, je zde zahrnuta i ta.

 

Výsledky v sekci Uživatelská přívětivost. EasyCargo nejlepší software pro plánování nakládek

Výsledky v sekci Uživatelská přívětivost. Data aktuální k 1.2.2020. Kompletní srovnávací tabulku si můžete prohlédnout ZDE.

 

Vítězem se zde stalo EasyCargo, které získalo plný počet bodů ve všech kategoriích s výjimkou možnosti používat aplikaci na mobilních zařízeních, která u EasyCarga prozatím nejsou podporována. Na druhém místě se s rozdílem pouhého půlbodu umístilo Cube-IQ. Jeho ovládání je oproti EasyCargu nepatrně méně intuitivní a počet podporovaných jazyků je poloviční, na druhou stranu je však optimalizovaný pro mobilní zařízení. Searates připadlo třetí místo – zatímco přívětivost ovládání je výborná a aplikaci lze spustit i na mobilech a tabletech, kvalita výpočtu je spíše průměrná a jediným podporovaným jazykem je angličtina.

Na čtvrtém místě skončilo PackApp, které bylo svými výsledky podobné Searates, avšak narozdíl od něj jej nelze spustit na mobilních zařízeních. Malou výhodu oproti Searates představuje jeden podporovaný jazyk navíc – němčina. Pomyslnou pětici této kategorie uzavírá Cargo Optimizer Enterprise. To sice nabízí vysokou kvalitu výpočtu a dedikovanou aplikaci pro Android i iOS, přívětivost ovládání je však spíše průměrná, podporována je pouze angličtina a jako jediný z této pětice software není online, a je tedy nutná instalace.

Výsledek v sekci Cena a zkušební verze

V sekci Cena a zkušební verze, které se věnovala předchozí kapitola, jsou pouze dvě vlastnosti, které jsem hodnotil – cena aplikace a dostupnost, délka a případná omezení zkušební verze.

 

Výsledky v sekci Cena a zkušební verze. EasyCargo nejlepší software pro plánování nakládek.

Výsledky v sekci Cena a zkušební verze. Data aktuální k 1.2.2020. Kompletní srovnávací tabulku si můžete prohlédnout ZDE.

 

Vítězem se v této sekci stal 3D Load Calculator, kterému v tomto ohledu nemůže konkurovat žádná jiná aplikace, jelikož je zdarma, a tedy i délka zkušební verze je nekonečná a omezení nemá žádná.

Na druhém místě potom skončily se shodným počtem bodů Cargo Optimizer Enterprise, EasyCargo, Load! a Searates.

Celkový výsledek

Následující tabulka kombinuje všechny tři sekce, které jsme si rozebrali výše, a pořadí softwarů v této tabulce tak představuje finální pořadí aplikací tak, jak se umístily v tomto velkém srovnání.

 

.Kompletní srovnávací tabulka výsledků. EasyCargo nejlepší software pro plánování nakládek.

Kompletní srovnávací tabulka. Data aktuální k 1.2.2020. Pro zobrazení tabulky v Tabulkách Google klikněte ZDE.

 

Na prvním místě se umístilo EasyCargo díky skvělé uživatelské přívětivosti, rozumné nabídce požadovaných funkcí a přitom stále velmi příznivé ceně. Tato pozitiva dokázala převážit nad chybějící paletizací či podporou mobilních zařízení. EasyCargo mohu doporučit všem, pro které je důležitá kvalita výpočtu, intuitivní ovládání a nízká cena a přitom nepotřebují, aby jim program spočítal, jak naložit paletu, a nakládají pouze položky ve tvaru krychle či kvádru. Také se podle mě jedná o nejlepší volbu pro ty, kteří si chtějí plán nakládky často manuálně upravovat, a pro ty, kteří chtějí mít program lokalizovaný do svého jazyka.

Druhé místo patří Cube-IQ. Přestože je nejdražší ze všech hodnocených aplikací, dosáhlo vysokého celkového skóre především díky široké nabídce funkci a vysoké kvalitě výpočtu. Tato aplikace je vhodná pro zákazníky, kteří požadují vysokou kvalitu výpočtu, dobrou uživatelskou přívětivost či chtějí aplikaci používat na mobilních zařízeních a zároveň jim nevadí vysoká cena, chybějící možnost paletizace, nemožnost rozdělit náklad do skupin, které mají být vykládány postupně v různých destinacích, a chybějící výpočet zatížení náprav.

Těsně za Cube-IQ je na třetím místě Cargo Optimizer Enterprise. Ten zaujme kvalitou výpočtu, skvělou cenou, podporou různých tvarů položek, ucházející uživatelskou přívětivostí a mobilní aplikací pro Android a iOS. Nevýhodou je chybějící API pro integraci s ostatními aplikacemi a systémy, chybějící prioritní skupiny a paletizace a nutnost instalace – aplikace totiž není online.

Čtvrté místo obsadil 3D Load Calculator. Lze jej doporučit těm, kteří chtějí aplikaci zdarma a nevadí jim nízká kvalita výpočtu. Pokud budete 3D Load Calculator používat pouze k jednodušším nakládkám, jedná se o skvělý nástroj, který je velmi jednoduchý k používání a překvapí podporou paletizace či různých tvarů nákladových položek. Při složitějších nakládkách bych však sáhnul po některém z placených programů.

Na pátém místě se umístil CargoWiz, který může být pro některé uživatele zajímavý díky své cenové strategii. Narozdíl od většiny ostatních aplikací se zde neplatí roční poplatek a za cenu 799 dolarů získáte licenci na celý život. Pokud jste ochotni tolerovat nižší kvalitu výpočtu, dostanete solidní nástroj, který je uživatelsky přívětivý, má hezký 3D model a disponuje většinou důležitých funkcí.

Dalších šest aplikací zde podrobně popisovat nebudu, už bez toho je tento článek velmi obsáhlý a spoustu informací lze nalézt v předchozích dílech této série srovnávacích článků. To však neznamená, že by tyto programy nestály za vaši pozornost – věřím, že každý z nich si najde své spokojené uživatele.

Všechny tabulky si můžete prohlédnout na následujících odkazech v Excelu, Google Tabulkách či PDF. Součástí Excelu je i záložka Interaktivní tabulka, kde můžete ve sloupečku D měnit důležitost všech vlastností podle toho, jak moc jsou důležité právě pro vás. Automaticky se tak přepočítá pořadí aplikací tak, aby odpovídalo vaším individuálním požadavkům.

Pokud chcete poradit s výběrem nebo chcete pomoct zjistit, zda je pro vás EasyCargo ta správná volba, neváhejte mě kontaktovat nebo si se mnou rovnou zarezervujte online schůzku na tomto odkaze.

 

Zde je Top 11 aplikací pro plánování nakládky i s odkazy na jejich webové stránky: 3D Load Calculator, CargoWizz, Cargo Optimizer Enterprise, Cube-IQ, CubeMaster, EasyCargo, Goodloading, Load!, PackApp, PackVol, a SeaRates.

Lukáš Polame | Publikováno 24. Srp 2021