Zdravotní krize způsobená pandemií COVID-19 změnila svět, naše ekonomiky i zvyky, přičemž mezi nejvíce postižená odvětví patřil mezinárodní obchod a nákladní a kontejnerová doprava.

V současnosti je běžné, že některé produkty v obchodech nenajdete, téměř všechna odvětví se potýkají s nedostatkem zásob. Za tím vším je problém celosvětového nedostatku kontejnerů.

Přeprava zboží po moři je hlavním motorem mezinárodního obchodu. Vzhledem k tomu, že je naše planeta ze dvou třetin pokryta vodou, námořní přeprava nákladu umožňuje největší pohyb zboží. Na světě je 5 až 170 milionů přepravních kontejnerů, což by teoreticky mělo být více než dost na pokrytí poptávky – proč se tedy potýkáme s jejich nedostatkem?

 

Prázdné nákladní kontejnery naskládané v šanghajském přístavu Waigaoqiao

Zdroj: Daniel Ren, South China Morning Post

 

Mezi březnem a červnem 2020 země uzavřely své hranice a mezinárodní obchod se omezil na minimum, dovoz a vývoz se snížil kvůli kolapsu poptávky po zboží ve světě. Ve druhé polovině roku 2021 bylo pozorováno oživení světové ekonomiky. Projekce zveřejněné ve vydání World Economic Outlook z dubna 2021 předpokládaly, že světová ekonomika v roce 2021 poroste o 6,0 % a v roce 2022 o 4,9 %. Čínská ekonomika by podle této prognózy poté rostla v roce 2021 o 8 %, což je více než o dvojnásobek ve srovnání s nejúspěšnějšími západními zeměmi ještě před pandemií.

Čínská ekonomika poháněná svým exportem těžila z lockdownu v západních zemích. Západní poptávka po spotřebním zboží pro domácnosti, technologických produktech a zdravotnickém materiálu vzrostla a čínský export do USA dosáhl rekordní úrovně. Mnoho kontejnerů s čínským zbožím tak odplulo do Evropy a Severní Ameriky, ale nevrátilo se, protože se výrazně omezil export z Evropy a USA do Číny.

 

Kontejnerové lodě čekají na vyložení nákladu před přístavy v Los Angeles a Long Beach

Zdroj: Allen J. Schaben, Los Angeles Times

 

Výsledkem bylo, že tisíce prázdných kontejnerů uvízly v evropských a amerických přístavech a nebyly dostupné tam, kde jich bylo potřeba nejvíce – v Asii. V evropských a amerických přístavech navíc chyběl (a stále chybí) personál na vykládání a přepravu kontejnerů. Před pandemií trvalo nákladní lodi 2 dny, než se vrátila na místo původu, dnes tento proces trvá 1 až 2 týdny.

Bylo by snadné si myslet, že nedostatek kontejnerů lze vyřešit výrobou více jednotek. Z krátkodobého hlediska to však není způsob, jak tuto krizi překonat. Hlavní výrobce, společnost China International Marine Containers, by v současnosti kvůli množství potřebného času a materiálu k výrobě kontejnerů nedokázala zajistit výrobu dostatečného množství.

Je důležité si uvědomit, že přibližně 80 % světového obchodu se zbožím se uskutečňuje prostřednictvím námořní dopravy. Odborníci se shodují, že logistické problémy vyplývající z pandemie budou pokračovat i po většinu roku 2022.

Gabriel Chávez | Publikováno 17. Led 2022