Sektor transportu i logistyki napotyka szereg trudności, które testują zdolność adaptacji i odporność globalnych firm. Branża stoi przed wyzwaniami, które wymagają kreatywnych rozwiązań – od napięć geopolitycznych, które utrudniają ważne szlaki handlowe, po rosnące zagrożenie cyberatakami w świecie, który staje się coraz bardziej połączony cyfrowo. Dowiedz się, jak stawić czoła największym obecnym wyzwaniom w transporcie międzynarodowym w swojej firmie.

 

Transport

Źródło: www.canva.com

1. Zakłócenia w łańcuchu dostaw

Zakłócenia w łańcuchu dostaw stały się poważnym problemem dla organizacji na całym świecie, ponieważ mają one znaczący wpływ na produkcję, dystrybucję i wydajność operacyjną. Zbieg zmiennych, w tym następstw pandemii COVID-19, napięć politycznych i wąskich gardeł, postawił globalne sieci dostaw przed niespotykanymi wcześniej trudnościami. Podczas gdy niektóre z tych trudności zostały rozwiązane, inne utrzymują się do 2024 roku. Porozmawiajmy o niektórych z tych zakłóceń.

Wojna rosyjsko-ukraińska

Wojna między Rosją a Ukrainą miała między innymi znaczący negatywny wpływ na sektor morski. Konflikt bezpośrednio zakłócił działalność morską na Morzu Czarnym i Azowskim. Doprowadziło to do zawieszenia działalności ukraińskich portów i eksportu produktów rolnych. Zarówno Morze Czarne, jak i Azowskie są ważnymi węzłami transportowymi. Region Morza Czarnego był drugim co do wielkości regionem eksportującym zboże na świecie w 2021 r. z 111,2 mln ton przetransportowanego ładunku.

Innym negatywnym skutkiem jest częściowe zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Rosją i Białorusią dla lotów z 36 krajów (w tym wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej), które nałożyły na nie sankcje. Prowadzi to do zmian tras, przedłużeń i późniejszego wzrostu kosztów transportu. Ponadto około 500 firm ogłosiło decyzję o zaprzestaniu działalności w Rosji z powodu wojny. Wielu graczy z branży motoryzacyjnej, takich jak BMW i Mercedes-Benz, zawiesiło swoją działalność w Rosji. Co więcej, wojna negatywnie wpływa również na ceny paliw, ponieważ Rosja jest głównym dostawcą nie tylko gazu, ale także ropy i węgla dla UE.

Napięcia geopolityczne na Morzu Czerwonym

Kanał Sueski, który jest najkrótszym szlakiem morskim łączącym Azję i Europę, który zazwyczaj obsługuje 15% całego handlu morskiego, odnotował spadek ruchu od listopada 2023 r. z powodu ataków na statki towarowe w regionie Morza Czerwonego. Ataki są spowodowane napięciami geopolitycznymi związanymi z wojną między Izraelem i Hamasem, a wspierani przez Iran rebelianci Houthi atakują statki towarowe, które podejrzewają o powiązania z Izraelem. Kilka firm żeglugowych przekierowało swoje statki towarowe, aby ominąć Przylądek Dobrej Nadziei. Firmy z niskimi stanami magazynowymi ucierpiały z powodu średniego wydłużenia czasu dostawy o 10 dni lub więcej. Handel przepływający przez Kanał Sueski spadł o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy handel przepływający wokół Przylądka Dobrej Nadziei wzrósł szacunkowo o 74% powyżej poziomu z roku poprzedniego (imf.org, Parisa Kamali, 2024).

Porada: Dowiedz się więcej o Kanale Sueskim z naszego artykułu.

 

Kanał Sueski

Źródło: www.canva.com

Osuszanie Kanału Panamskiego

Od października 2023 r. dotkliwa susza w Kanale Panamskim zmusiła władze do wdrożenia środków zaradczych. Znacznie zmniejszyły one liczbę codziennych przepraw statków, obniżając handel morski przez kolejny kluczowy punkt przeładunkowy. Kanał Panamski zazwyczaj odpowiada za prawie 5% światowego handlu morskiego. W rezultacie wolumen handlu przepływającego przez Kanał Panamski spadł o ponad 33% w porównaniu z rokiem poprzednim (hida.org, 2024).

Unikanie zakłóceń w łańcuchu dostaw

Unikaj zakłóceń, korzystając z tych technik:

 • Dywersyfikacja łańcuchów dostaw: Przestań polegać wyłącznie na jednym dostawcy i zacznij współpracować z wieloma. Oprócz dostawców regionalnych, rozważ opcje zaopatrzenia z różnych krajów lub regionów. Nie zapominaj także o wzmacnianiu więzi z dostawcami i partnerami logistycznymi.
 • Zwiększenie kontroli zapasów: Zainwestuj w oprogramowanie do zarządzania zapasami, aby śledzić poziomy zapasów i monitorować ruchy zapasów.
 • Miej oko na ryzyko związane z łańcuchem dostaw: Analizuj je regularnie. Określ możliwe zagrożenia dla swojej firmy, takie jak przerwy w dostawach, zmiany popytu lub niestabilność geopolityczna. Oceń ich wpływ na Twoją firmę.

Stosując te techniki w praktyce, można lepiej zarządzać przerwami w łańcuchu dostaw i zachować ciągłość w coraz bardziej niestabilnym środowisku biznesowym.

 

kanał Panamski

Źródło: www.canva.com

2. Wymagania środowiskowe

Zrównoważony rozwój rozwinął się w ostatnich latach w coś więcej niż tylko duży trend, wpływając na prawie każdą firmę. Firmy z sektora transportu międzynarodowego i logistyki mają wiele możliwości i przeszkód do pokonania ze względu na wymogi środowiskowe. Do 2024 r. odpowiedzialna środowiskowo logistyka stanie się kluczowym elementem sukcesu gospodarczego. Przejście na zrównoważone praktyki jest nie tylko słuszne, ale także stwarza nowe możliwości oszczędności i poprawy reputacji.

Zmiana ta wymaga jednak znacznych nakładów finansowych, a także dostosowań operacyjnych, takich jak modernizacja floty i wykorzystanie zielonych technologii. Firmy muszą znaleźć równowagę między efektywnością operacyjną a odpowiedzialnością za środowisko, aby zachować zgodność z przepisami oraz rentowność i konkurencyjność.

Paliwa alternatywne

Źródła energii znane jako paliwa alternatywne mogą zastąpić konwencjonalne paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz – przynajmniej częściowo. Należy pamiętać, że nie wszystkie paliwa alternatywne są przyjazne dla środowiska. Dwa przykłady paliw alternatywnych pochodzących z paliw kopalnych to sprężony gaz ziemny (CNG) i skroplony gaz ziemny (LNG). Niemniej jednak uważa się, że spalają się one “czyściej”, wytwarzają mniej emisji gazów cieplarnianych i przyczyniają się do transformacji energetycznej. Paliwa te mogą początkowo wydawać się bardziej ekologiczne, ale ostatecznie tak nie jest.

Płynne biopaliwa o niemal zerowej emisji dwutlenku węgla będą musiały być zrównoważone, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych z transportu, żeglugi i samolotów o połowę do 2050 roku. Zrównoważone biopaliwa mogą potencjalnie zastąpić do 15,5 miliona baryłek ropy naftowej wykorzystywanej w transporcie każdego dnia, czyli 25% energii potrzebnej obecnie do transportu (theicct.org, 2023). Aby paliwa alternatywne były rzeczywiście zrównoważone, muszą pochodzić z zasobów odnawialnych, które nie mają szkodliwego wpływu na środowisko ani zdrowie publiczne. Najbardziej znanymi obecnie paliwami alternatywnymi są:

 • Biopaliwa: Rośliny i tłuszcz zwierzęcy to składniki organiczne wykorzystywane do produkcji biopaliw. Najczęściej stosowanymi biopaliwami są etanol i biodiesel, wytwarzane z roślin uprawnych, w tym kukurydzy, soi i trzciny cukrowej.
 • Wodór: Technologia ogniw paliwowych, która jest niezwykle wydajna, przekształca wodór w energię, wytwarzając jedynie parę wodną jako produkt uboczny. Energia wodorowa może być generowana w nieskończoność do użytku na drogach z różnych źródeł, w tym z wody.
 • E-paliwa: Paliwa syntetyczne, znane również jako e-paliwa, są wytwarzane z dwutlenku węgla i wody przy użyciu elektrolizy i innych reakcji chemicznych, które są zasilane odnawialnymi źródłami energii. E-paliwa są chemicznie identyczne z płynnymi i gazowymi paliwami kopalnymi.

 

Paliwa alternatywne

Źródło: www.canva.com

Pojazdy elektryczne

W sektorze motoryzacyjnym pojazdy elektryczne (EV) zmieniają zasady gry, ponieważ stanowią zrównoważony substytut konwencjonalnych pojazdów z silnikami spalinowymi. Ponieważ pojazdy elektryczne nie emitują spalin, mają one duże znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem powietrza. Szybki postęp w technologii akumulatorów zaowocował zwiększonym zasięgiem jazdy i ulepszoną infrastrukturą do ładowania, łagodząc obawy związane z zasięgiem i umożliwiając dłuższe podróże. Pojazdy elektryczne mogą stanowić nawet 20% sprzedaży nowych samochodów do 2025 r., a do 2040 r. mogą stanowić prawie całość sprzedaży nowych samochodów. W 2023 r. 14% wszystkich sprzedanych nowych samochodów będzie miało napęd elektryczny.

Porada: Przeczytaj nasz artykuł o przyszłości elektromobilności.

Pojazdy elektryczne są idealne do logistyki na ostatnim etapie w obszarach miejskich, ponieważ nie emitują spalin i są ciche. Przykładowo, już teraz możemy spotkać samochody elektryczne dostarczające żywność lub paczki pod same drzwi. Technologia ta stanie się całkowicie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, gdy tylko zwiększy się dostępność energii odnawialnej. Do 2030 r. DHL, jedna z największych firm logistycznych, planuje, że 60% jej samochodów dostawczych wykorzystywanych na ostatnim etapie dostawy będzie napędzanych energią elektryczną (dhl.com, 2021).

Porada: Dowiedz się więcej o wyzwaniach związanych z ostatnim etapem dostawy.

 

Pojazdy elektryczne

Źródło: www.canva.com

Stań się bardziej ekologiczny w swojej firmie

Aby zwiększyć zrównoważony rozwój swojej firmy w globalnej branży transportu i logistyki, skoncentruj się na wdrażaniu bardziej przyjaznych dla środowiska metod przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów.

Zaakceptuj pojazdy elektryczne (EV) jako przyszłość ostatniego etapu logistyki w miastach, aby radykalnie zmniejszyć hałas i zanieczyszczenie, jednocześnie zaspokajając zapotrzebowanie konsumentów na bardziej przyjazne dla środowiska sposoby mobilności. Poprawić infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, aby ułatwić ich powszechne przyjęcie. Jak to zrobić?

 • Zainstaluj stacje ładowania pojazdów elektrycznych: Zainstalowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie firmy może zachęcić pracowników do korzystania z pojazdów elektrycznych.
 • Współpraca z dostawcami sieci ładowania: Współpracując z ugruntowanymi sieciami ładowania, można skorzystać z ich wiedzy.

Jeśli Twoja firma jest mała i uważasz, że te zmiany nie są dla Ciebie, możesz przynajmniej zacząć od stosowania opakowań ekologicznych. Twoja firma może zmniejszyć swój wpływ na środowisko, przestrzegać zasad i pozostać konkurencyjna na zmieniającym się rynku, przyjmując zrównoważony rozwój.

 

3. Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa

Zagrożenia cyberbezpieczeństwa są głównym zmartwieniem organizacji logistycznych w obecnym cyfrowym krajobrazie, ponieważ mogą znacznie ograniczyć ich działalność. W latach 2021-2023 odnotowano 72% wzrost liczby naruszeń danych (forbes.com, Mariah St. John, 2024). Rosnąca zależność branży od technologii cyfrowych do różnych celów, w tym komunikacji i zarządzania łańcuchem dostaw, zwiększa ryzyko cyberataków.

Zagrożenia cybernetyczne i inne narażenia, które naruszają poufność i integralność wrażliwych danych, są uważane za zagrożenia bezpieczeństwa. Poniżej znajduje się podsumowanie najbardziej typowych rodzajów ataków cybernetycznych, które mogą narazić firmę na ryzyko.

 

Ataki komputerowe

Źródło: www.canva.com

Phishing

Phishing to termin używany, gdy atakujący próbuje uzyskać poufne dane ofiary, takie jak hasła lub informacje o karcie kredytowej. Atakujący podszywają się pod zaufane organy (np. banki, sieci społecznościowe lub organizacje rządowe) i rozpowszechniają wiadomości phishingowe. Ataki phishingowe najczęściej odbywają się za pośrednictwem wiadomości e-mail z prośbą o podanie informacji o karcie płatniczej. Korzystanie z czatu w sieciach społecznościowych również nie jest jednak rzadkością.

Poniżej przedstawiono 10 topowych firm pod względem łącznej liczby przypadków phishingu w 2023 r. (blog.checkpoint.com, 2024):

 • Microsoft (33%),
 • Amazon (9%),
 • Google (8%),
 • Apple (4%),
 • Wells Fargo (3%),
 • LinkedIn (3%),
 • Home Depot (3%),
 • Facebook (3%),
 • Netflix (2%),
 • DHL (2%).

Rozproszona odmowa dostępu (DDoS)

W tej formie cyberataku atakujący próbują zakłócić lub uszkodzić stronę internetową, sieć lub inną usługę online, przytłaczając ją dużą liczbą fałszywych żądań, aż usługa zostanie ograniczona lub zakłócona. Jak atakujący osiągają ten cel? Używają sieci botnet składającej się z komputerów zombie, wysyłając zdalnie wiele fałszywych żądań na sekundę.

Cyberprzestępcy często przeprowadzają ataki DDoS na żądanie. Przed 2023 r. istniało tylko 20% witryn, w porównaniu do 2024 r. (pięciokrotny wzrost), w których ludzie mogli zamawiać ataki DDoS (forbes.com, Mariah St. John, 2024).

Złośliwe oprogramowanie

Złośliwe oprogramowanie odnosi się do każdego programu lub pliku, który stanowi zagrożenie dla użytkownika komputera. Złośliwe oprogramowanie może przybierać różne formy, takie jak oprogramowanie ransomware, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące i oprogramowanie reklamowe. Od 2023 r. ponad 35% złośliwego oprogramowania zostało wysłane pocztą elektroniczną, co czyni go najczęstszym wektorem złośliwego oprogramowania. W badaniu 94% organizacji zgłosiło incydenty związane z bezpieczeństwem poczty elektronicznej. Straty biznesowe wynikające z naruszenia bezpieczeństwa poczty elektronicznej wyniosły w 2022 r. w Stanach Zjednoczonych ponad 2,7 mld USD. (forbes.com, Mariah St. John, 2024).

 

Edukacja pracowników

Źródło: www.canva.com

Unikanie cyberataków w firmie

Oczekuje się, że w 2025 r. cyberprzestępczość będzie kosztować świat 10,5 bln USD. Średni koszt wykrycia i zgłoszenia naruszenia bezpieczeństwa danych wynosi 1,58 mln USD dla amerykańskiej firmy. Typowy koszt naruszenia bezpieczeństwa danych to średnio 1,3 mln USD straty dla firmy (ibm.com, 2023).

Należy rutynowo oceniać ryzyko związane z podmiotami zewnętrznymi w łańcuchu dostaw i wprowadzać szyfrowanie danych – zwłaszcza w punktach integracji, aby zapobiegać cyberatakom. Punkty integracji to punkty koncepcyjne, w których łączą się różne części łańcucha dostaw, nie tylko pod względem dostawców i innych partnerów logistycznych, ale także pod względem różnych systemów oprogramowania. Dzięki systemowi do monitorowania powierzchni ataku można znaleźć luki w rozwiązaniach chmurowych sieci łańcucha dostaw. Jeśli tak się stanie, musisz mieć plan reagowania na incydenty. Zapewnia on, że jeśli dojdzie do ataku, wszyscy dokładnie wiedzą, co i kiedy należy zrobić.

Regularne przeprowadzanie testów penetracyjnych może pomóc w zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa firmy. Test penetracyjny to kontrolowany i monitorowany symulowany atak na system komputerowy firmy lub jego części. Może on na przykład koncentrować się na konkretnej aplikacji internetowej. Celem testów penetracyjnych jest identyfikacja i ocena wszystkich niedociągnięć w cyberbezpieczeństwie i na tej podstawie określenie kroków w celu ich usunięcia. Ostatecznie zwiększa to odporność cyberbezpieczeństwa i obniża ryzyko ataków w łańcuchu dostaw, pomagając w ocenie strategii reagowania i identyfikacji ukrytych zagrożeń bezpieczeństwa. Wdrożenie tych procedur może zmniejszyć zakłócenia operacyjne i proaktywnie chronić aktywa firmy.

Nie zapomnij o szkoleniach dla swoich pracowników, takich jak testy penetracyjne, warsztaty bezpieczeństwa haseł, testy phishingowe i inne, aby poprawić ogólne bezpieczeństwo cybernetyczne Twojej firmy. Edukując swoich pracowników, możesz lepiej przygotować swoją firmę do obrony przed zagrożeniami cybernetycznymi, umożliwiając im ich identyfikację i eliminację.

Porada: Cyberataki to tylko jeden z rodzajów kryzysów, przez które może przejść Twoja firma. Dowiedz się więcej o innych rodzajach zagrożeń i o tym, jak się na nie przygotować.

 

4. Niedobór kierowców ciężarówek i luka w umiejętnościach

Jednym z największych wyzwań stojących przed międzynarodową branżą transportu i logistyki jest znaczny niedobór pracowników. Firmy z różnych sektorów biznesowych, takich jak transport i magazynowanie, mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na kluczowe stanowiska.

Niedobór kierowców ciężarówek pogorszył się na całym świecie w 2023 roku. Według badania przeprowadzonego przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego (IRU), prawie trzy miliony stanowisk kierowców ciężarówek pozostaje nieobsadzonych. Stanowi to około 7% wszystkich otwartych stanowisk pracy w 36 ocenianych krajach z całego świata.

 

Kierowca ciężarówki

Źródło: www.canva.com

Braki w umiejętnościach

W większości krajów badanych przez IRU, co najmniej 50% firm transportu drogowego ma poważne trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych kierowców. Wiele z nich traci również swoich obecnych klientów i dochody, ponieważ nie są w stanie rozwijać swojej działalności.

Porada: Edukuj pracowników magazynu we właściwy sposób, aby osiągnąć wyższą wydajność.

Starzenie się

Kierowcy ciężarówek starzeją się. Przeprowadzono badanie, w którym przeanalizowano trendy starzenia się w 36 krajach na całym świecie. Wyniki w Europie wykazały, że zaledwie 5% kierowców ciężarówek ma mniej niż 25 lat. To ogromna różnica w porównaniu ze średnią wynoszącą 12%. W badaniu tylko dwa kraje miały wyższy odsetek kierowców w wieku poniżej 25 lat: Chiny (17%) i Uzbekistan (25%).

Koszty początkowe

Przepaść „ze szkoły za kółko”, reprezentująca przejście od edukacji lub szkolenia do profesjonalnego prowadzenia ciężarówki, jest jednym z głównych problemów branży. Luka ta jest potęgowana przez różne czynniki, w tym wymagania wiekowe i bariery finansowe. Przykładowo, w kilku krajach minimalny wiek uprawniający do prowadzenia pojazdów w międzynarodowym transporcie towarowym nadal wynosi 21 lub 22 lata. Uzyskanie licencji kierowcy ciężarówki jest również bardzo kosztowne ze względu na wysokie wydatki związane z ubezpieczeniem, licencją i szkoleniem. Na przykład uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych i prawa jazdy dla kierowcy ciężarówki we Francji często kosztuje 5 250 EUR, co stanowi ponad trzykrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (iru.org, 2023).

Prognoza niedoboru kierowców ciężarówek

Oczekuje się, że w ciągu 5 lat niedobór kierowców podwoi się. Do 2028 r. ponad 7 milionów miejsc pracy dla kierowców ciężarówek może pozostać nieobsadzonych. Oczekuje się, że około 4,9 miliona wolnych stanowisk kierowców ciężarówek będzie w Chinach (20% wszystkich stanowisk) i 745 000 w Europie (17% wszystkich stanowisk). Najbardziej kluczowy scenariusz spodziewany jest w Turcji, gdzie może być 200 000 otwartych stanowisk kierowców ciężarówek, co może stanowić 28% wszystkich otwartych stanowisk w kraju (iru.org, 2023).

 

Kierowca ciężarówki tom 2

Źródło: www.canva.com

Unikanie niedoborów siły roboczej w firmie

Aby zapobiec niedoborom kierowców ciężarówek, należy dokonywać ukierunkowanych inwestycji w rekrutację i utrzymanie pracowników, a także zapewniać konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia. Zajmując się luką w umiejętnościach poprzez programy szkoleniowe, należy również poszerzyć źródła rekrutacji, aby przyciągnąć większą pulę kandydatów.

Bartosz Ziółkowski | 7 maj 2024