Uluslararası ticaret ve lojistiğin önemli ve dinamik bir parçası da denizcilik sektörüdür. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’na göre, her yıl 11 milyar tonun üzerinde kargo sevkiyatı yapılıyor. Dünyanın mevcut nüfusu göz önüne alındığında bu, kişi başına 1,5 ton gibi inanılmaz bir rakam anlamına gelmektedir.

 

Denizcilik lojistiği

Kaynak: www.canva.com

 

Limanlar, malların sınırlar arasında taşınmasını kolaylaştırmak açısından büyük önem taşımaktadır çünkü uluslararası ticaretin büyük bir kısmı deniz yolu ile gerçekleştirilmektedir. Dünyanın en büyük kargo limanlarını inceliyor, deniz taşımacılığındaki güncel trendler hakkında bilgi veriyor ve uluslararası deniz lojistiğinde gelişen modellere bakıyoruz.

Dünya çapındaki en büyük cargo limanları

Dünyanın en büyük 20 limanı 2022 yılında toplam 382,8 milyon TEU yük taşımıştır (Lloyd’s List). İşte bunlardan birkaçı:

1. Shanghai, China (47,303,000 TEU)

Şanghay Limanı, konteyner liman faaliyetlerinde tartışmasız lider olarak şaşırtıcı hacimlerde kargo toplamaya devam ediyor. Yangtze Nehri boyunca uzanan avantajlı konumu, Çin’in üretim merkezine erişim sağlamaktadır. Limanın genişlemesi Çin’in ekonomik büyümesine ayna tutarken, ülke içi ve uluslararası düzeyde muazzam ticaret akışlarını ustalıkla yönetiyor.

 

Shanghai

Kaynak: www.canva.com

 

2. Singapore (37,289,600 TEU)

Dünyanın en işlek ikinci konteyner limanı, bazen “Aslan Şehir” olarak da adlandırılan Singapur’da bulunmaktadır. Nakliye hatları, eşi benzeri olmayan bir bağlantı sağlayan bu deniz devi tarafından işaretlenmiştir. Yenilikçi altyapısı ve etkin operasyonları sayesinde kıtalar arasında malların taşınmasını kolaylaştıran global bir aktarma merkezi olarak kendini kanıtlamıştır.

 

Singapore

Kaynak: www.canva.com

 

3. Ningbo-Zhoushan, China (33,351,000 TEU)

İki liman olan Ningbo ve Zhoushan, listede üçüncü sırayı almaya ortak oldu. Yangtze Nehri Deltası’ndaki avantajlı konumları ve Şanghay’a yakınlıkları, öne çıkmalarına yardımcı olmuştur. Bu limanlar, Çin’in deniz ticareti altyapısını geliştirme ve iyileştirme konusundaki kararlılığının en önemli örneğini ifade etmektedir.

4. Shenzhen, China (30,036,200 TEU)

Dördüncü en yoğun kargo limanı, Çin’in ekonomik üstünlüğe doğru hızlı yükselişini temsil eden Shenzhen’de bulunmaktadır. Yantian ve Shekou gibi terminallerden oluşan Shenzhen, Çin’in üretim merkezinden mal ihraç etme talebini karşılamaktadır. Bu hızlı büyüme ülkenin ihracat gücünün bir kanıtıdır.

 

Shenzhen

Kaynak: www.canva.com

 

5. Qingdao, China (25,670,000 TEU)

Çin’in doğu kıyısında yer alan Qingdao Limanı, uluslararası ticaret için önemli bir merkez olarak hizmet vermektedir. Son teknoloji tesisleri ve etkin operasyonları, büyük miktarlarda yükün taşınmasına olanak sağlamaktadır. Qingdao, ulusal sınırların ötesinde, global mal ticaretinde hayati bir rol oynamaktadır.

Çin, rakipsiz bir deniz ticareti devi olarak konumunu, birçok limanının sürekli bir şekilde dünya konteyner taşımacılığı hacmi listelerinde üst sıralarda yer almasıyla sağlamlaştırmıştır. Çin, modern teknolojiyi benimseyerek dünyadaki liderliğini korumakta, lojistiği geliştirmekte ve ekonomik rekabeti arttırmaktadır. Ayrıca, limanları önemli kargo nakliye rotaları boyunca stratejik olarak konumlandırarak endüstriyel uzmanlığından yararlanabilmiş ve böylece bu limanları muazzam hacimlerde yük taşıyan hareketli merkezlere dönüştürebilmiştir.

 

Qingdao

Kaynak: www.canva.com

 

Bahsetmeye değer Çin dışında olan birkaç liman daha var.

10. Rotterdam, Netherlands (14,455,000 TEU)

Hollanda’daki Rotterdam Limanı listede onuncu sırada yer alarak listenin Asya egemenliğini sarstı. Avrupa’nın en büyük limanı olan Rotterdam, kıtadaki ticaret için bir merkez görevi görmektedir. Gelişmiş tesisleri ve avantajlı konumu nedeniyle Avrupa’ya giren mallar için tercih edilen bir giriş ve çıkış noktasıdır.

 

Rotterdam

Kaynak: www.canva.com

 

11. Dubai, UAE (13,970,000 TEU)

En işlek 11. konteyner limanı olan Dubai’nin Cebel Ali Limanı, Orta Doğu’nun ticaret dünyasına giriş kapısını temsil etmektedir. Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesiştiği stratejik konumu nedeniyle Dubai’nin kendisini bir ticaret ve lojistik merkezi olarak inşa etme arzusunu mükemmel bir şekilde somutlaştırıyor.

 

Dubai

Kaynak: www.canva.com

 

12. Antwerp, Belgium (13,500,000 TEU)

Antwerp limanının 12. sırada yer alması Avrupa ticaretinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Belçika’da elverişli bir konumda bulunan bu liman, Avrupa’yı dünya pazarına bağlayan çok önemli bir bağlantıdır.

 

Antwerp

Kaynak: www.canva.com

 

16. Los Angeles, USA (9,911,155 TEU)

ABD’nin en büyük limanı olan Los Angeles Limanı, dünyanın diğer ucunda 16. sırada yer almaktadır. Trans-Pasifik ticaretinin önemli bir katılımcısı olarak ABD’nin Asya’dan yaptığı ithalatın önemli bir kısmını yönetmektedir. Uluslararası deniz lojistiği açısından önemi, modernize edilmiş tesisleri ve önemli pazarlara yakınlığı ile daha da artmaktadır.

Tüm limanlar arasında 24.346 TEU’ya kadar kapasiteye sahip kargo gemileri kullanılarak kargo taşınmaktadır. Dünya çapında okyanusları dolaşan en büyük kargo gemileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olun. Şimdi sektörü şekillendiren en son trendlere bakalım.

 

Los Angeles

Kaynak: www.canva.com

 

Deniz lojistiğinde 4 yeni trend

Uluslararası deniz lojistiğinin hızlı dünyasında devrim niteliğinde bir dizi faktör sektörü dönüştürüyor. Teknolojik gelişmeler, çevresel kaygılar ve değişen müşteri talepleri bu yeni ilerlemelerin arkasındaki itici güçler. Hızla gelişen global ekonomiye ayak uydurabilmek için tedarik zincirlerini güçlendiriyor, sürdürülebilirliği geliştiriyor, şeffaflığı artırıyor ve okyanuslar arasında nesnelerin nasıl taşındığını yeniden keşfediyorlar.

Makalelerimizden birinde, global olarak lojistiği şekillendiren altı trendi ele almıştık. Deniz lojistiği sektörünü daha yüksek verimlilik, daha az çevresel etki ve yirmi birinci yüzyılın global ekonomisinin ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilirliğin damgasını vurduğu bir geleceğe doğru yönlendiren bazı önemli trendler vardır.

1. Yeşil ve mavi ekonominin geliştirilmesi

Global denizcilik filosunun sera gazı emisyonları yanlış yönde ilerliyor. Bu artış 2012 ile 2022 yılları arasında %23 oranında gerçekleşmiş olup, büyümenin büyük kısmını genel kargo, kuru yük ve konteyner gemileri oluşturmaktadır.

Hem yeşil ekonominin hem de mavi ekonominin kökleri sürdürülebilirliğe dayanmaktadır, ancak çevre ve ekonomik büyümenin farklı yönlerini vurgulamaktadırlar.

Yeşil ekonomi: Yeşil ekonomi trendleri, global ekonomiyi bu hedefler doğrultusunda yeniden düzenleyerek gezegen üzerindeki olumsuz dış etkileri azaltmayı ve iklim değişikliğini önlemeyi amaçlamaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanması, fosil yakıta dayalı enerji tüketiminin azaltılması ve mümkün olduğunca endüstriyel süreçlerde sıfır atık stratejisinin benimsenmesi, düşük karbonlu bir ekonomi yaratma yönünde atılması gereken adımlardır.

Araştırma analizi (CE Delft), %5-10 sıfır veya neredeyse sıfır emisyonlu yakıtlar, rüzgar destekli cihazlar ve ‘iklime en uygun’ gemi hızı kullanılarak, gemilerin 2030 yılına kadar emisyonları 2008 seviyelerine göre %36-47 oranında azaltabileceğini ortaya koymaktadır.

Kargo gemileri kullanmadan da daha çevreci olmak istiyorsanız, bunu nasıl yapacağınızı okuyabilirsiniz.

Mavi ekonomi: Deniz ve kıyı ekosistemlerinin sürdürülebilir kalkınması mavi ekonominin ana hedefidir. Okyanusların, denizlerin ve kıyıların sağlığını ve biyolojik çeşitliliğini korumaya ve ekonomik değerlerini en üst düzeye çıkarmaya çalışır.

Mavi ekonominin temel ilkelerinden biri, kargo taşımacılığının daha az karbon izi bırakmasına yardımcı olacak daha çevre dostu yakıtlar, çevre kirliliği kontrol sistemleri ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanılmasıdır.

Bu adımlar hava kirliliğini azaltır, yakıt kullanımını azaltır ve deniz taşımacılığının iklim değişikliği ve deniz ekosistemleri üzerindeki etkisini azaltır.

 

Nakliye Gemisi

Kaynak: www.canva.com

 

2. Otonom gemilerin kullanımı

Kargo taşımacılığı sektöründe otomasyon ve deniz otonom yüzey gemileri (MASS) sismik bir devrim yaratıyor. Bu yenilikler işgücü maliyetlerini düşürmeyi, güvenliği artırmayı ve navigasyonu iyileştirmeyi amaçlıyor.

Otomasyon, insanlar tarafından yapılan hataların ve yorgunluğun neden olduğu kazaların olasılığını azaltarak güvenliğin artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. Modern sistemler bir geminin sistemlerini, hava durumu ile seyir verilerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir, daha güvenli ve daha konforlu yolculuklar sağlamak için gerekirse değişiklikler yapabilir. Ayrıca otomasyon; trafik, hava durumu ve yakıt verimliliği gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak rota planlama ve navigasyonun optimize edilmesine yardımcı olur.

Otonom gemiler insan denetimi olmadan çalışabilirken, otomasyon kargo taşıma ve motor kontrolü gibi işlemleri de kapsıyor ve muhtemelen gelecekte kargo lojistiğini değiştirecek.

Buna bir örnek, dünyanın ilk emisyonsuz, tamamen elektrikli, otonom konteyner gemisi olan Yara Company’nin Norveçli konteyner gemisi Yara Birkeland’dır. Yara, bu konteyner gemisinin yardımıyla mal taşıyan dizel motorlu kamyonların yaptığı yıllık 40.000 yolculuğu ortadan kaldıracak.

 

Otonom gemiler

Kaynak: www.canva.com

 

3. Dijitalleşme ve Nesnelerin İnterneti (IoT)

Gemi yönetimi ve operasyonları, dijital teknolojilerin sorunsuz entegrasyonu sayesinde değişiyor. Bir geminin performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler IoT sensörleri ve IoT’ye bağlı sistemler tarafından sağlanır.

Bu sensörler gerçek dünyadan bilgi toplamak için gereklidir ve bu bilgiler daha sonra işleme, analiz ve karar verme için IoT sistemlerine veya cihazlarına gönderilir. IoT sensörleri çeşitli uygulamalarda kullanılır ve çevre, nesneler ve süreçler hakkında veri toplamak için çeşitli biçimlerde mevcuttur.

Gemilere yerleştirilen IoT sensörleri anlık performans analizi sunar. Bu sensörler sıcaklık, motor verimliliği, yakıt tüketimi ve kargo koşulları gibi bir dizi faktör hakkında bilgi toplar. Önleyici bakım, verilerin çokluğu sayesinde mümkün hale gelir ve gemi operatörlerinin olası sorunları daha çığırından çıkmadan ele almasına olanak tanır. Ayrıca, yakıt verimliliğini artırmaya yardımcı olarak deniz taşımacılığının çevre üzerindeki etkisini azaltır.

Konteyner takibi de doğruluk ve şeffaflık açısından gelişmiştir. Giderek dijitalleşen bir çağda, bu dijital devrim operasyonel etkinliği artırıyor ve arıza sürelerini azaltıyor. Ayrıca maliyetleri düşürerek deniz taşımacılığını daha rekabetçi ve ekolojik hale getiriyor En iyi 5 çevrimiçi konteyner takip sistemini öğrenin.

4. Tedarik zincirinin daha sağlam hale getirilmesi

COVID-19 salgınının dünya üzerindeki etkisi, güvenilir ve dirençli tedarik zincirleri oluşturmanın önemi konusunda güçlü bir ders oldu. Sonuç olarak lojistik taktikleri temelden yeniden değerlendirilmiş, önleyici tedbirlere ve kapsamlı acil durum planlamasına yeniden odaklanılmıştır.

Tedarikçi çeşitliliği, tedarik zincirinin dayanıklılığını artırmak için çok önemli bir taktiktir. İşletmeler, önemli parçalar veya malzemeler için tek bir kaynağa olan bağımlılıklarını birden fazla kaynağa yayarak aksama riskini azaltabilirler. Daha istikrarlı ve uyarlanabilir bir tedarik ağı sağlamak için bu strateji, hem yurt içinde hem de yurt dışında alternatif tedarikçiler bulmayı ve onları teşvik etmeyi içermektedir.

Tedarik zinciri dayanıklılığının belirlenmesi ve geliştirilmesinde önemli bir uygulama stres testidir. İşletmeler, tedarik zincirlerini kesinti ve krizlere maruz bırakıp bunları simüle ederek zafiyet ve zayıflıkları bulabilirler. Bu prosedür, öngörülemeyen durumlar karşısında faaliyetlerin sürdürülmesi ve aksaklıkların azaltılması için stratejilerin oluşturulmasını ve acil durum planlarının geliştirilmesini sağlar.

Yerelleştirilmiş üretim, dayanıklılığı artırmaya yönelik bir teknik olarak gittikçe daha popüler hale gelmektedir. İşletmeler, operasyonlarını önemli müşterilere yaklaştırarak veya üretim tesislerini dikkatli bir şekilde konumlandırarak uzaktaki tedarikçilere olan bağımlılıklarını azaltabilirler. Bu strateji, talep ve arzdaki değişikliklere yanıt verebilirliği artırırken nakliye risklerini de azaltır.

Tedarik zincirinin dayanıklılığını artırmak için işbirliğine dayalı ağlar giderek daha etkili hale gelmektedir. Kaynakları bir araya getirme ve bilgi alışverişinde bulunma becerisi, tedarikçiler, lojistik hizmet sağlayıcıları ve hatta rakip şirketlerle işbirliğine dayalı bağlar kurarak mümkün olmaktadır. Bu ağlar, herhangi bir kesinti anında daha koordineli ve etkin bir müdahale sağlayabilir.

Bu gelişmeler, geleceğe yelken açarken emtiaların okyanuslar üzerinden nasıl sevk edildiğini ve ticaretin nasıl yapıldığını etkilemeye devam edecektir. Bunlar, deniz lojistiğinin sadece ekonomileri desteklemekle kalmayıp aynı zamanda gezegenimizin ekolojisinin korunmasında da önemli bir rol oynadığı bir geleceğe işaret ediyor.

Şirketler, faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin önemini giderek daha fazla kabul ediyor. Daha yeşil bir geleceğe doğru atılan önemli adımlardan biri de yenilikçi çözümlerin benimsenmesidir; bunlardan biri de EasyCargo yazılımının kullanılması olabilir. Bu kullanıcı dostu uygulama, kargo yüklemesini daha verimli hale getirerek mevcut konteyner alanından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlar ve daha fazla sevkiyat ihtiyacını azaltır. Sonuç olarak, şirketler karbon ayak izlerini önemli ölçüde azaltabilir ve daha sağlıklı bir çevre ve daha temiz bir hava yaratılmasına yardımcı olabilirler.

Doğa İlayda Kaya | 24. Eki 2023