Các bạn có thể mua hoặc gia hạn giấy phép theo hai cách: qua cửa hàng e-shop của chúng tôi hoặc trực tiếp trong ứng dụng EasyCargo.

Mua giấy phép từ cửa hàng trực tuyến

Phương thức đặt hàng mới không chỉ nhanh hơn mà còn thuận tiện hơn cho các khách hàng vì nhiều lý do không thể đặt hàng trực tiếp trong ứng dụng EasyCargo. Các bạn có thể đặt mua chìa khóa kích hoạt cho cả ba loại giấy phép – thẻ cho 24 giờ, giấy phép cho một tháng hoặc cả năm. Các bạn cũng chỉ có thể mua với số lượng 10 thẻ (10, 20, 30, … thẻ). Nếu các bạn cần mua với số lượng khác thì có thể đặt mua hoặc theo cách thức cũ thông qua ứng dụng EasyCargo (xem bên dưới) hoặc các bạn có thể gửi thư cho chúng tôi. Các bạn nên nhớ rằng, 10 là số thể phải mua tối thiểu.

Các bạn sẽ nhận được giấy phép đã mua dưới dạng chìa khóa kích hoạt mà các bạn sẽ đơn giản nhập vào ô thích hợp trong ứng dụng EasyCargo.

 

Cách kích hoạt chìa khóa giấy phép

Mua giấy phép từ ứng dụng EasyCargo

Sau khi đăng nhập vào EasyCargo tại mục Profil hoặc tại mục Giáy phép thì chỉ càn nhấp chuột vào mục: Đặt tiếp thẻ hoặc giấy phép bố sung.

Đặt tiếp thẻ hoặc giấy phép bố sung EasyCargo loading planner

Và sau 3 bước – chọn giấy phép, dữ liệu thanh toán và thanh toán bằng thẻ – thì bạn có thể tiếp tục cho việc tải.

Thanh toán bằng thẻ credit/thẻdebet trực tiếp tại bước thứ ba thông qua phương thức thanh toán an toàn Braintree PayPal.

 

Anna Melounová | 23. Sep 2015