Với cập nhật ứng dụng mới EasyCargo đã quyết định mở rộng việc chào mời các không gian xếp hàng. Chúng tôi hy vọng rằng tính năng mới này sẽ làm vừa lòng các khách hàng của chúng tôi ở Bắc Mỹ và Úc.

Chúng tôi đã bổ xung những gì? Cụ thể là những rơ moóc với một, hai hoặc ba trục, là rơ moóc phẳng với một, hai hoặc ba va gôn và đầu kéo với trục kép sau. Các bạn có thể xem toàn bộ danh mục với đầy đủ thông tin mới, các cập nhật và chỉnh đổi tại Ấn phẩm của chúng tôi (Release Notes).

Các bạn có thể xem video dưới đây để tìm hiểu thêm cách bổ xung không gian mới vào tài khoản của các bạn tại EasyCargo. Sau đó chúng tôi khuyên các bạn chỉnh sửa các thông số của khoảng không xếp hàng phù hợp với nhu cầu cần thiết của mình.

How to add the new cargo spaces to your account in EasyCargo load planning software

Dưới đây là những mặt phẳng mới của chúng tôi với kết hợp các rơ moóc thông dụng nhất:

Flatbed with 2 axles

Flatbed with 1 axle

Flatbed with 3 axles

Và đây là những loại rơ moóc mới:

Semitrailer with 1 axle

Semitrailer with 2 axles

Bạn có thể tự điều chỉnh không gian xếp hàng để phù hợp với kích thước hàng hóa của bạn. Sau khi đã nhập chính xác các kích thước của không gian xếp hàng, tải trọng của rơ moóc và giới hạn tải trọng thì bạn có thể xác minh liệu có đáp ứng vè các điều kiện cho tải trọng hay không. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin cho các qui định về việc phân bố tải trọng trên rơ moóc tại www.bigtruckguide.com.

Weight distribution setup

Anna Melounová | 13. Nov 2019