Chúng tôi đã thêm một chức năng mới vào phần mềm lập kế hoạch tải EasyCargo cho phép bạn tự động lưu trữ tất cả các tải của mình. Nó sẽ có giá trị nếu trong Mục tải và báo cáo bạn có hàng trăm mà không ít trong số đó bạn không hiểu nhiều về chúng.

Nhờ vậy bạn có thể truy cập Kho lưu trữ tải của mình thông qua Mục tải và báo cáo. Bạn có thể tìm thấy nút bên dưới bảng sau phần chọn Nhập tải và Hiển thị lưu tự động.

 

Lô hàng và báo cáo

 

Kho lưu trữ tải sau đó sẽ như thế này:

 

Lưu trữ lô hàng

 

Bên cạnh nút Lưu trữ tải, bạn cũng sẽ tìm thấy dòng chữ cho biết việc tải sẽ được lưu trữ tự động trong 1 năm kể từ ngày lập ra. Tuy vậy, bạn có thể thay đổi phạm vi lưu trữ trong cài đặt – chỉ cần nhấp vào Chỉnh sửa. Bạn cũng có thể truy cập cài đặt trực tiếp qua Lưu trữ tải, cũng như qua Chỉnh sửa hoặc bằng cách nhấp vào tên người dùng của bạn.

Sau khi nhấp vào, bạn sẽ thấy trang hồ sơ của mình và ở cuối phần Tạo tải công ty, bạn có thể chọn thời điểm bạn muốn tải của mình được lưu trữ. Ví dụ, có thể là sau một tháng, nửa năm hoặc một năm ba tháng. Ngay dưới phần cài đặt này, bạn cũng có thể chọn khoảng thời gian bạn muốn xóa các mục được tải lên. Hơn nữa, bạn có thể chọn số lượng tùy chọn và một trong những lựa chọn đó là không bao giờ xóa chúng.

 

Lưu trữ và xóa

 

Cuối cùng, chúng tôi muốn lưu ý rằng chỉ người là quyền quản trị viên mới có thể thay đổi các cài đặt này.

Chúng tôi tin rằng thông tin mới này sẽ có giá trị với bạn và chúng tôi rất vui khi có thể cùng nhau cải thiện ứng dụng.

Martina Krupičková | 9. Mar 2023