Để công việc của bạn đạt được hiệu quả nhất khi sử dụng các ứng dụng của EasyCargo còn dễ dàng hơn thì chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn hai video mới về hướng dẫn sử dụng.

Trong video đầu với tên gọi “Quản lý người sử dụng và giấy phép” chúng tôi sẽ chỉ dẫn các bạn làm thế nào để bổ xung thêm vào tài khoản EasyCargo của các bạn và chúng tôi sẽ giải thích các loại người sử dụng và sự khác biệt giữa họ. Tiếp đó các bạn cũng được biết thêm những điều cần thiết để có thể gắn thêm hoặc thu hồi giấy phép cho người sử dụng cụ thể. Ngoài ra còn có cả phần mô tả cách thay đổi các thông số cá nhân và cách cài đặt tài khoản.

Video thứ hai với tên gọi “Đặt mua giấy phép và các thẻ” sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cho cả quá trình đặt mua. Nó sẽ chỉ dẫn bạn cách điền mẫu đơn chính xác và cũng giải thích về sự khác biệt giữa việc thanh toán trước với việc mua giấy phép cho một lần sử dụng. Các bạn cũng được biết vè phương thức thanh toán nào nhanh nhất và những gì các bạn cần phải lưu ý khi chuyển khoản.

Nếu các bạn cần được thư thái trong quá trình lập tải và ddieuf khiển EasyCargo thì các bạn đừng ngần ngại xem trong phần chỉ dẫn bằng video. Tại đó các bạn sẽ tìm thấy tất cả các video hướng dãn sử dụng từ trước đến nay.

Anna Melounová | 27. Jan 2020