Dostawca logistyki

W nowoczesnej logistyce tylko kilka firm może zaspokoić potrzeby wysyłkowe w całym łańcuchu dostaw. Małym i średnim firmom bardzo trudno jest wysyłać towary na cały świat, jeśli nie obsługują frachtu morskiego lub lotniczego.

Jednak obsługa dużej liczby przesyłek może być równie trudna dla bardziej znanych dostawców, takich jak UPS, FedEx, Ceva Logistics lub DHL Supply Chain, którzy nie zapewniają wysyłki na określonych trasach lub mają do czynienia z tymczasowym wyższym popytem w sezonach zakupów.

W tym właśnie zakresie logistyka zewnętrzna (3PL) pomaga firmom rozszerzyć ich operacje i możliwości łańcucha dostaw, aby mogły lepiej radzić sobie z wahaniami rynku. Powody, dla których firmy korzystają z usług 3PL są znacznie szersze i wyjaśnimy je w tym artykule.

Zobacz, czym są firmy 3PL i jak inne działalności mogą z nich korzystać. Przedstawimy również najlepsze rozwiązania umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie modelem 3PL, obniżenie kosztów wysyłki i zapewnienie ogólnych oszczędności. Chcesz wiedzieć więcej? Zanurz się z nami w temat usług 3PL i dowiedz się więcej o tym, jak lepiej radzić sobie z wyzwaniami branżowymi.

Czym jest logistyka strony trzeciej?

Dostawca 3PL specjalizuje się w outsourcingu usług logistycznych, w tym w zarządzaniu różnymi aspektami działań związanych z zaopatrzeniem i realizacją zamówień. W domenie biznesowej 3PL obejmuje wszelkie umowy o świadczenie usług związane z przechowywaniem lub wysyłką towarów.

Istnieje kilka sposobów, w jakie termin 3PL jest opisywany przez różne źródła. Oto trzy przykłady z powszechnie znanych źródeł:

 • Eyefortransport (EFT), globalny lider w dziedzinie analityki biznesowej i tworzenia sieci kontaktów na poziomie C dla transportu, twierdzi, że świadczenie usług 3PL utrzymuje powiązane operacje między przedsiębiorstwami przez niezależną organizację.
 • Według Logistics Focus, dostawca 3PL jest odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich lub znacznej części potrzeb logistycznych organizacji, w tym transportu, zarządzania zapasami, a czasem konsolidacji produktów.
 • Grupa Bridgefield definiuje 3PL jako proces, w którym właściciel towarów (określany jako The Client Company) deleguje różne aspekty łańcucha dostaw do jednego dostawcy 3PL. Obejmuje to zarządzanie frachtem przychodzącym, odprawą celną, magazynowaniem, realizacją zamówień, dystrybucją i frachtem wychodzącym do klientów klienta.

Usługi 3PL możemy sklasyfikować od pojedynczych ofert, takich jak transport, magazynowanie i dystrybucja, po kompleksowe rozwiązania systemowe zaprojektowane do zarządzania całym systemem operacji łańcucha dostaw. Sam temat jest zatem bardzo szeroki i aby lepiej go wyjaśnić, możemy podzielić się poniższym przykładem.

Przykład zewnętrznych usług logistycznych

Firma z branży przemysłu ciężkiego, która produkuje niestandardowe komponenty do maszyn górniczych, może zatrudniać inżynierów, techników i pracowników do operacji produkcyjnych, ale może nie chcieć zajmować się logistyką zamówień konsumenckich lub transportem swoich produktów.

 

Logistyka strony trzeciej

 

Zamiast tego firma z branży przemysłu ciężkiego korzysta z centrum realizacji zamówień do przetwarzania zamówień online i angażuje przewoźnika do transportu swoich towarów. To centrum realizacji zamówień jest wysoce wyspecjalizowane i może przechowywać towary o wadze przekraczającej 50 kilogramów (110 funtów) w dowolnym miejscu w magazynie.

Zarówno centrum realizacji, jak i przewoźnik działają jako 3PL. W związku z tym muszą obsługiwać przychodzące i wychodzące ciężkie towary z produkcji. Jeden dostawca 3PL może również obsługiwać zarówno realizację, jak i wysyłkę produktów przemysłu ciężkiego.

 

Spełnienie 3pl

 

Współpracując z dostawcą 3PL, firma z branży przemysłu ciężkiego może uzyskać dostęp do usług dostawy i dystrybucji w zależności od potrzeb, skutecznie zarządzając kosztami, jednocześnie koncentrując się na swojej podstawowej działalności produkcyjnej.

 

Jak działa 3PL?

W wielu przypadkach usługi 3PL są kompilacją umów logistycznych. Powyższy przykład z przemysłu ciężkiego wyjaśnia, jak działa 3PL, ale nie wyjaśnia dokładnie, co jest wymagane do jego funkcjonowania.

Co więcej, nadal trzeba wiedzieć, jakie są zasady modeli 3PL, jak wybrać dobrego dostawcę usług lub jakie funkcje 3PL powinien zapewnić firmie, aby zaspokoić jej potrzeby.

 

Zewnętrzne firmy logistyczne

 

Tutaj przedstawiliśmy przepisy, które rządzą 3PL:

 • 3PL polega na outsourcingu działań transportowych i logistycznych do firm zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zaangażowane jako nadawcy lub odbiorcy.
 • Firmy 3PL zazwyczaj obejmują wiele działań, takich jak przechowywanie, magazynowanie i transport.
 • 3PL koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań logistycznych dla całego łańcucha dostaw.
 • 3PL kładzie nacisk na integrację zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i typowe ramy pomiaru wydajności w celu poprawy relacji i wydajności łańcucha dostaw.
 • 3PL, jako szeroki termin, obejmuje spedycję lub umowy logistyczne, oferując kompleksowe działania logistyczne w łańcuchu dostaw, z naciskiem na dodawanie wartości poprzez informacje i wiedzę.
 • Wiele firm 3PL przekształca operacje biznesowe, rozszerza możliwości logistyczne i integruje różne procesy, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
 • Firmy 3PL zapewniają pojemność dla pojedynczej lub ograniczonej liczby operacji łańcucha dostaw i ich funkcji, takich jak transport samochodowy lub magazynowanie. Ich zakres zależy od postanowień umowy i  wymagań biznesowych.
 • 3PL koncentruje się na rozwiązaniach logistycznych, optymalizując kombinacje aktywów od dostawców możliwości przy jednoczesnym utrzymaniu niższej intensywności aktywów.
 • Usługi 3PL są coraz bardziej antycykliczne i coraz ściślej integrują się z operacjami klientów, dzięki czemu stają się niezbędnymi partnerami, a nie tylko dostawcami.
 • Najlepsze firmy 3PL chcą przekształcić się w 4PL, aby poprawić satysfakcję z usług, zbudować silniejsze relacje i zwiększyć zadowolenie klientów.

 

najlepsze firmy 3pl

 

Jakie są kategorie dostawców 3PL w zarządzaniu łańcuchem dostaw?

Temat 3PL jest bardzo szeroki i trudno jest poruszać się pomiędzy jego definicjami. Możemy nakreślić cztery kategorie dostawców 3PL:

 

Standardowi dostawcy 3PL

Dostawcy ci oferują podstawowe funkcje logistyczne, takie jak kompletacja, pakowanie, magazynowanie i dystrybucja. Dla wielu z tych firm usługi 3PL nie są ich głównym celem.

Deweloperzy usług

Ten typ dostawcy 3PL w ramach zarządzania łańcuchem dostaw oferuje zaawansowane usługi o wartości dodanej, takie jak śledzenie przesyłek, cross-docking, specjalistyczne opakowania i unikalne systemy bezpieczeństwa. Mogą oni wykorzystywać solidną infrastrukturę IT, koncentrować się na ekonomii skali i zakresie, aby umożliwić im świadczenie tych usług.

Adaptery klienta

Zaangażowani na wezwanie klienta, dostawcy usług 3PL tego typu przejmują pełną kontrolę nad operacjami logistycznymi firmy. Mogą znacznie usprawnić operacje logistyczne bez wprowadzania nowych usług, ponieważ zazwyczaj obsługują niewielką bazę klientów.

 

Dostawca logistyczny

 

Deweloperzy 3PL

Najlepsi dostawcy 3PL w pełni integrują się z klientem i biorą odpowiedzialność za całą funkcję logistyczną. Obsługując tylko kilku klientów, podejmują się złożonych zadań logistycznych. Oto rola kategorii deweloperów 3PL.

 

Jak wybrać dostawcę usług 3PL?

Możliwości te są również wymaganiami usługowymi dla biznesu, które wyjaśniają, jak działa 3PL. Firmy 3PL to te, które prezentują określone możliwości biznesowe. Dlatego ważne jest, aby mądrze wybrać partnera biznesowego. W ten sposób można ocenić te elementy:

 

Kompetencje techniczne

 • Dostawca usług 3PL powinien być w stanie wdrożyć i wykorzystywać zaawansowane systemy zarządzania magazynem (WMS) i inne narzędzia techniczne do efektywnego zarządzania zapasami.
 • A 3PL service provider should possess knowledge of industry-standard technologies and practices for inventory tracking, order processing, and shipment management.

Możliwości operacyjne

 • Biegłość w zarządzaniu operacjami magazynowymi jest niezbędna dla dostawców usług 3PL. Może to obejmować przyjmowanie, przechowywanie, kompletację, pakowanie i wysyłkę.
 • Zdolność do obsługi różnych rodzajów zapasów, od towarów łatwo psujących się po materiały niebezpieczne, jest bardzo ważna podczas współpracy z dostawcami usług 3PL w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Kultura zarządzania

 • Zaangażowanie w zadowolenie klienta i lepszą obsługę, z naciskiem na spełnianie lub przekraczanie jego oczekiwań.
 • Elastyczność i zdolność adaptacji do unikalnych wymagań klienta, zmian popytu lub potrzeb operacyjnych.

Operacje międzynarodowe z dostawcami 3PL

 • Dostawcy 3PL powinni integrować usługi logistyczne z wartością dodaną i ustandaryzowanymi procesami w różnych lokalizacjach na całym świecie. Powinni być w stanie wysyłać towary za granicę przy użyciu różnych trybów wysyłki dla spedytorów, takich jak fracht lotniczy, drogowy, intermodalny itp.
 • Dostawca 3PL powinien wykorzystywać kompetencje dostępne w całej sieci, aby zapewnić płynną obsługę i opłacalność dla Twojej firmy. Dlatego też współpraca z dostawcami 3PL powinna przynosić zyski.

Lokalni dostawcy usług 3PL

 • Firmy, które nie widzą perspektyw rozwoju, powinny rozważyć współpracę z lokalnymi dostawcami usług 3PL. Mogą oni zapewnić lokalną wiedzę specjalistyczną, zrozumieć lokalne przepisy, operacje i dynamikę rynku.
 • Miejscowi dostawcy 3PL mogą zapewnić lepszą koncentrację, uwagę i szybkość reakcji ze względu na lokalność i bycie małymi graczami.

 

zewnętrzne firmy magazynowe

 

Mamy świetny przykład od Avalla, firmy z branży elektronicznej, która wdrożyła nasz wirtualny system planowania załadunku. Avalla obsługuje międzynarodowe przesyłki z Chin i potrzebuje ich w Wielkiej Brytanii i Europy. Wysyłka stanowi dla firmy znaczący koszt, dlatego konieczne jest zapewnienie, że odbywa się ona w najbardziej efektywny sposób.

Avalla uprościła planowanie ładunków dla przewoźników, spedytorów i kierowców ciężarówek za pomocą naszej wirtualnej platformy planowania ładunków, EasyCargo. Avalla stwierdziła, że oprogramowanie oferuje wysokiej jakości wizualną przestrzeń 3D podczas ładowania kontenerów, w przeciwieństwie do większości innych programów, które posiadają jedynie bardzo podstawową przestrzeń planowania. To, wśród wielu innych zalet, wnosi znaczącą wartość do krajobrazu 3PL.

 

Jakich systemów należy używać do zarządzania zewnętrznymi usługami logistycznymi?

Firmy powinny korzystać z systemów oprogramowania, aby lepiej zarządzać swoimi operacjami z dostawcami 3PL. Systemy te zapewniają lepszą współpracę między różnymi zainteresowanymi stronami, mogą pomóc w lepszym zarządzaniu przesyłkami i trasami, jak również w poprawie możliwości załadunku ciężarówek. Firmy intensywnie korzystają z technologii oprogramowania i sprzętu, aby usprawnić swoje operacje związane z logistyką 3PL.

Obecnie systemy do zarządzania 3PL powinny zapewniać tę funkcjonalność w ramach swojego oprogramowania:

Widoczność w czasie rzeczywistym

Dla 3PL widoczność danych w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie. Portale internetowe dostarczane przez firmy 3PL umożliwiają nadawcom monitorowanie postępów, śledzenie zapasów i szybki dostęp do raportów. Zautomatyzowane systemy usprawniają procesy, umożliwiając klientom zarządzanie zapasami. Mogą oni składać zamówienia i mieć wygodny dostęp do informacji.

Zarządzanie i śledzenie zapasów

Systemy zarządzania magazynem (WMS) w operacjach 3PL zapewniają płynne zarządzanie towarami oraz ich śledzenie. Systemy kodów kreskowych zwiększają wydajność i dokładność. Wszystko to jest możliwe, podczas gdy technologia identyfikacji radiowej (RFID) znacznie zwiększa dokładność zarządzania zapasami, nawet do 95% lub więcej na poziomie jednostki magazynowej (SKU).

Zaawansowany system rozliczeń

Zintegrowane oprogramowanie do zamówień wysyłkowych usprawnia procesy rozliczeniowe dla usług 3PL. Rozwiązania te zmniejszają liczbę błędów i skracają czas przetwarzania między zamówieniami a dostawami. W tym celu skanery kodów kreskowych ułatwiają śledzenie transakcji i umożliwiają przesyłanie danych w czasie rzeczywistym w celu dokładnego fakturowania. Wykorzystują one również technologię optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do wydajnego skanowania faktur w podróży i wprowadzania danych do systemów finansowych.

 

Firmy 3pl

 

Planowanie załadunku

Dostawcy 3PL specjalizują się w planowaniu załadunku kontenerów i naczep, optymalizując wykorzystanie przestrzeni i zapewniając wydajny transport. Rozwiązanie to można zintegrować z oprogramowaniem do zarządzania magazynem, ułatwiając procesy planowania załadunku. Dzięki temu można łatwo zwiększyć wydajność i skrócić czas realizacji podczas ładowania przesyłek i planowania dostaw.

Realizacja zamówień

Dostawcy 3PL mają doświadczenie również w usługach realizacji zamówień, upraszczaniu operacji i zwiększaniu wydajności. Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania magazynem umożliwia płynną realizację zamówień w elektronicznych kanałach sprzedaży. Systemy te wykorzystują dane zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym do automatycznego przetwarzania przesyłek.

Ogólne lub niszowe

Dostawcy 3PL oferują ogólne lub specjalistyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych branż lub rynków. Dostawcy ogólni zapewniają kompleksowe rozwiązania logistyczne, podczas gdy dostawcy niszowi koncentrują się na wyspecjalizowanych rynkach, takich jak materiały niebezpieczne i przemysł ciężki, np. chłodnie.

Zintegrowane rozwiązania programowe

Dostawcy 3PL opracowują niestandardowe rozwiązania programowe, aby spełnić ich unikalne potrzeby. Przykładowo, firmy mogą zintegrować platformy zaopatrzeniowe z oprogramowaniem do planowania załadunku w swoich magazynach, aby planować bardziej wydajne wysyłki. Ponownie, kładzie to nacisk na wydajność dzięki intuicyjnemu projektowi i zaawansowanym usługom na obu platformach. Te niestandardowe i zintegrowane pakiety oprogramowania skracają czas przestojów integracji, a także poprawiają wydajność operacyjną.

 

Jakie są korzyści z 3PL?

Korzyści skali i zakresu

 • Korzyści z dużych flot ciężarówek, magazynów itp. prowadzą do redukcji kosztów i wzrostu wartości netto.
 • To, czy jest on wyposażony w sprzęt IT, czy też opiera się na marketingu, zależy od rodzaju dostawcy 3PL.

Zdolność koordynacji i wyższa satysfakcja klienta

 • Kompetentni dostawcy 3PL mają wysokie zdolności koordynacyjne, ułatwiające skuteczne zarządzanie przepływem towarów między firmami.
 • Rozwój poprzez doświadczenie jako dostawca 3PL umożliwia im znalezienie wiarygodnych partnerów lub podwykonawców.
 • Korzystanie z usług 3PL może bezpośrednio prowadzić do poprawy zadowolenia klientów dzięki bardziej niezawodnym usługom.

Oszczędności na inwestycjach kapitałowych

 • Outsourcing operacji logistycznych pozwala firmom zaoszczędzić na inwestycjach kapitałowych poprzez zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z ogromnymi kosztami ryczałtowymi.
 • Dostawcy 3PL mogą rozłożyć ryzyko poprzez outsourcing do podwykonawców.

 

zewnętrzny dostawca usług logistycznych

Podsumowanie dostawców usług 3PL

Współpraca z dostawcą 3PL pozwala firmom z branży ciężkiej usprawnić operacje logistyczne. Dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu kosztami można skupić się na podstawowych operacjach w sieci łańcucha dostaw.

Dzięki outsourcingowi zadań związanych z realizacją i wysyłką do niezawodnego partnera 3PL, różne branże, od handlu elektronicznego po przemysł ciężki, mogą uzyskać dostęp do usług dostawy i dystrybucji dostosowanych do ich potrzeb. Przynosi to korzyści firmom, zapewniając efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw.

Firmy korzystają z różnych rozwiązań programowych w celu usprawnienia operacji podczas współpracy z dostawcami 3PL. Należą do nich platformy zaopatrzeniowe, systemy WMS oraz, co obecnie dość istotne, oprogramowanie do planowania ładunków. To ostatnie może znacznie obniżyć koszty wysyłki przy jednoczesnym bardziej efektywnym zarządzaniu przestrzenią ładunkową.

Aby zoptymalizować operacje logistyczne, warto nawiązać współpracę z zaufanym dostawcą usług 3PL. Mogą oni zaspokoić Twoje potrzeby w zakresie realizacji i wysyłki, pozwalając Ci skupić się na tym, co robisz najlepiej. Możesz również wymagać od nich możliwości efektywnej wysyłki i planowania ładunków.

Elementy te mogą zapewnić większą przejrzystość dla biznesu, pokazując, w jaki sposób firmy obsługują koszty i opłaty. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jakie korzyści nasze rozwiązanie przynosi firmom 3PL.

 

Bartosz Ziółkowski | 28 maj 2024