Ładunek specjalny

Jak obchodzić się z ładunkami specjalnymi?

Czego można się dowiedzieć z tego artykułu?

Koncentrując się na ograniczeniach związanych z obsługą ładunków specjalnych, chcemy podkreślić znaczenie zgodności z przepisami dotyczącymi transportu morskiego. Rozumiejąc wyzwania stojące obecnie przed rynkiem logistycznym, zdajemy sobie sprawę, że drobne zaniedbania w transporcie towarów mogą prowadzić do poważnych wypadków lub skutkować kosztownymi karami za niewłaściwy przewóz.

W tym artykule wyjaśniamy różne sposoby obsługi wysyłki z uwzględnieniem ładunków specjalnych. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zachować bezpieczeństwo i dystrybucję różnych towarów. Odkryj z nami, jak zapewnić najlepszy możliwy sposób załadunku i transportu ładunków specjalnych za pomocą oprogramowania. Dowiedz się, jak logistyka, dystrybucja i transport mogą skorzystać z łatwo dostępnych rozwiązań cyfrowych.

 

Jak działa ładunek specjalny?

Przewóz ładunku obejmuje różne rodzaje transportu. Możemy wysyłać nasze towary drogą powietrzną, drogową, kolejową i morską. Większość towarów wysyłanych globalnie lub lokalnie wymaga specyfikacji w celu ochrony przed utratą. Istnieją ustandaryzowane sposoby wysyłki, które umożliwiają dostarczenie przesyłek do klienta końcowego. Niektóre towary wymagają specjalnego załadunku, co wiąże się ze ścisłymi i dedykowanymi metodami wysyłki dla określonych rodzajów ładunków. Ładunek specjalny obejmuje towary lub sprzęt, które wymagają specjalnego traktowania podczas transportu. Jest to często związane z niestandardowymi wymiarami ładunku, nietypową wagą i rozmiarem lub innymi warunkami obsługi materiałów. W sektorze detalicznym np.opieka zdrowotna lub przemysł spożywczy często mamy do czynienia z ładunkami specjalnymi, które wymagają przestrzegania ograniczonych norm temperaturowych i załadunku. Normy te pomagają chronić przesyłkę przed uszkodzeniem i utratą. Przytaczając również inne przykłady ładunków specjalnych, mogą one wymagać ścisłej dbałości o to, aby wysyłka była zgodna z przepisami chroniącymi środowisko przed zanieczyszczeniem.

 

Transport specjalny

 

Oto przykłady towarów, które wymagają specjalnego ładunku:

Ładunek IMO – towary niebezpieczne (DG)

Ładunki klasyfikowane przez IMO obejmują materiały, które cechują się tym, że można je uznać za towary niebezpieczne. W tym przypadku możemy odnieść się do towarów takich jak chemikalia lub paliwa. Będą one miały różne właściwości, które wymagają ograniczonych przepisów dotyczących transportu (DGR), które są znormalizowane przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA). [1]

 

Produkty szybkozbywalne (FMCG)

Towary FMCG wymagają specjalnej obsługi ze względu na ich podatność na uszkodzenia. Przyczyną uszkodzeń jest często zbyt wysoka temperatura lub niewłaściwe metody załadunku. Ładunki FMCG są powiązane z branżą medyczną i spożywczą.

 

Specjalny ładunek

 

Pojazd

Pojazdy wymagają specjalnego transportu i w tym przypadku jest on często ściśle związany z ładunkiem morskim. Prom przewożący kilka tysięcy samochodów jest narażony na niebezpieczne warunki pożarowe. Wówczas przewóz pojazdów jest bardzo ograniczony i jest uważany za ładunek specjalny.

 

Sprzęt specjalny

Obsługa sprzętu specjalnego obejmuje transport towarów, na które składają się unikalne i specyficzne maszyny, aby umożliwić bezpieczny i pewny transport. Towary te mogą obejmować maszyny przemysłowe, komponenty do elektrowni wiatrowych, przyrządy produkcyjne i narzędzia używane w przemyśle ciężkim.

 

Surowce

Obsługa ładunków specjalnych dla surowców dotyczy transportu materiałów niezbędnych do produkcji i wytwarzania. Może to również obejmować materiały przeznaczone na potrzeby przemysłowe związane z zabezpieczeniem krajowego sektora energetycznego (transport węgla drzewnego itp.). Materiały te często wymagają specyficznych warunków np. kontrolowane temperatury, opakowania ochronne lub specjalistyczny sprzęt przeładunkowy.

 

Ładunek odpadów

Obsługa ładunków odpadowych obejmuje transport materiałów wymagających szczególnej ostrożności ze względu na ich charakter i potencjalny wpływ na środowisko. Kategoria ta obejmuje odpady niebezpieczne, odpady elektroniczne (e-odpady) lub inne materiały, które wymagają przestrzegania surowych przepisów dotyczących utylizacji i recyklingu.

 

Bateria litowa

Baterie litowe są kluczowym elementem różnych urządzeń elektronicznych. Wymagają one szczególnej uwagi podczas transportu, głównie ze względu na ich wrażliwość na temperaturę. Istnieje duże prawdopodobieństwo zwarcia i ryzyko wycieku termicznego.

 

Wysyłka dużych ładunków

 

W przypadku wszystkich podanych przykładów należy zachować szczególną ostrożność. Twoja firma musi zaspokoić wszystkie te potrzeby, zwracając uwagę na sposób załadunku i obchodzenia się z towarami podczas transportu. Ograniczenia dotyczące załadunku i transportu ładunków specjalnych nie są wprowadzane bez powodu. Niektóre wcześniejsze incydenty wyraźnie pokazują, że nieostrożne obchodzenie się z towarami podczas transportu może spowodować ogromne wypadki. Jednym z takich przykładów jest katastrofa samolotu towarowego UPS Airlines Flight 6 w 2010 roku w Dubaju. Uważa się, że przyczyną katastrofy był samozapłon akumulatorów litowo-jonowych przewożonych w luku bagażowym. Na pokładzie samolotu znajdowało się 81 000 takich baterii. Przyczyną samozapłonu był źle zaplanowany załadunek towarów, gdzie bliska obecność wielu baterii zaczęła emitować wysokie temperatury. [2]

 

Jak radzić sobie z transportem towarów niebezpiecznych?

Dystrybucja w logistyce łączy przechowywanie różnych rodzajów towarów, wpływając na obsługę materiałów w magazynach. Twoja firma musi korzystać z dedykowanych obszarów w zależności od rodzaju przechowywanych towarów. Magazynowanie materiałów takich jak towary niebezpieczne (DG) często wymaga użycia przestrzeni o ograniczonej objętości dla materiałów lub substancji niebezpiecznych w celu oddzielenia łatwopalnych przedmiotów od innych towarów w magazynie. DG wymagają takiej samej obsługi jak baterie litowe, które są często przechowywane w lodówkach magazynowych, aby utrzymać je w chłodzie i zapobiec pożarom.

 

Duża wysyłka towarowa

 

To krótkie wyjaśnienie przedstawia przepisy dotyczące DG i baterii litowych w magazynie. Należy jednak nie tylko radzić sobie z wyzwaniami związanymi z przechowywaniem tych towarów, ale także z ich prawidłową wysyłką.

Większość ładunków specjalnych DG jest wysyłana z przyczepami. W tym przypadku planowanie e-ładunku odnosi się do transportu LTL (Less-Than-Load), ponieważ trudno jest przewidzieć, czy pojedyncza naczepa zostanie w pełni załadowana wyłącznie DG. Oto typowe wymagania dla DG – załadunek LTL:

 • Przed załadunkiem do przyczepy lub kontenera należy sprawdzić ładunek. Nie wolno ładować uszkodzonego lub nieodpowiednio oznakowanego ładunku.
 • Przyczepa załadunkowa równomiernie rozkłada ciężar ładunku z boku na bok i z końca na koniec.
 • Załaduj ładunek na równej wysokości, jak bardzo pozwala na to ładunek.
 • Zasadniczo lekki ładunek należy ładować na ciężki ładunek, w razie potrzeby stosując podkładki dystansowe.
 • Paczki i pojemniki o podobnych rozmiarach należy ładować w stosach.
 • Pomiędzy stosami opakowań i pojemników o różnych rozmiarach, typach lub gęstości należy stosować przekładki.
 • Warto zapewnić stabilną podstawę dla wszystkich ładunków – zarówno paletowych, jak i pojedynczych.
 • Należy pamiętać o oznakowaniu DG, ponieważ nie wszystkie elementy mogą być ładowane obok siebie.
 • Użyj odpowiedniego materiału usztywniającego lub sztauerskiego (wypełniającego), aby utrzymać wyrównanie pionowe i zapobiec ruchom bocznym.

Statystyki w Holandii wskazują, że największa ilość towarów niebezpiecznych przewożonych transportem drogowym obejmuje paliwa kopalne np. olej napędowy i benzyna. Podkreśla to celowe znaczenie rozważenia, jakiego rodzaju wymagania transportowe dla DG są kluczowe w niektórych krajach europejskich. [3]

 

Statystyki w Holandii

 

W zależności od rodzaju transportu i jeśli jesteś spedytorem, możesz chcieć skorzystać z transportu drogowego i lotniczego, gdzie w grę wchodzą przepisy IATA. Istnieją bardzo restrykcyjne reguły, których należy przestrzegać, aby pomóc personelowi lotniska zrozumieć, w jaki sposób przesyłka powinna być przechowywana podczas transportu. Wszystkie przedmioty przeznaczone do wysyłki muszą być odpowiednio oznakowane, zapewniając wskazówki dotyczące prawidłowego załadunku towarów. Nieprzestrzeganie tych przepisów może spowodować, że Twoja firma zapłaci kosztowne grzywny, ponieważ możesz zostać skazany za narażenie całego ładunku na niebezpieczeństwo. Czasami przesyłka może zostać przetrzymana na lotnisku i nie zostać dostarczona do klienta na czas. Mogą również powstać dodatkowe koszty związane z przekroczeniem czasu przechowywania w magazynie na lotnisku.

 

Jak przygotować wysyłkę towarów niebezpiecznych?

Wiele wskazówek powinno pomóc w prawidłowym i bezpiecznym załadunku ładunku na naczepę. Mając codziennie do czynienia z dużą ilością towarów niebezpiecznych, operacje mogą być narażone na błędy. Wysoko wyszkoleni i certyfikowani przez IATA magazynierzy mogą mieć trudności z radzeniem sobie ze wszystkimi tymi ograniczeniami i nadal mogą napotykać pewne problemy, popełniając w ten sposób błędy.

 

dostawa ltr

 

Aby zapobiec tym błędom, dzisiejsze firmy chętnie digitalizują procesy, aby uprościć sposoby obsługi i załadunku wszystkich ładunków. Takie podejście pomaga firmom postępować zgodnie z wydrukowanymi wskazówkami nadawcy i zachować wszystkie wzorce załadunku dla określonych przesyłek. Jednym z rozwiązań programowych do efektywnego planowania załadunku może być platforma, która planuje cały załadunek dla naczep. Oto niektóre z funkcji dostępnych w programie do planowania załadunku ciężarówek i kontenerów:

 

Konfiguracja preferencji ładunku

Wewnątrz przestrzeni ładunkowej można dostosować parametry załadunku np. rozmiar, położenie elementu, umiejscowienie i obrót dla każdego towaru w wyznaczonym planie załadunku.

 

Zdefiniuj swoje pojazdy lub kontenery

Określ sposób transportu przy użyciu kontenerów, palet, ciężarówek, przyczep i ciągników z różnymi osiami.

 

Integracja z systemem do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP)

Platformy do planowania załadunku umożliwiają płynną integrację z większością znanych systemów ERP, takich jak SAP itp.

 

Dokumentowanie

Możesz tworzyć raporty do druku z przedstawionym planem załadunku, aby uzyskać lepsze prognozowanie, udostępniać swoje plany rozmieszczenia towarów online, a nawet weryfikować zgodność rozkładu masy z dozwolonymi limitami.

 

Plan załadunku przestrzeni załadunkowej z wieloma ładunkami krok po kroku

Możesz zaplanować kilka przesyłek z góry, aby zaoszczędzić czas wymagany do wyznaczenia każdego załadunku z osobna.

 

Jak obsługiwać przesyłki dla branży FMCG?

Podobnie jak w przypadku DG, branża dóbr szybkozbywalnych (FMCG) również wymaga specjalnej obsługi ładunków. Materiały obsługiwane jako FMCG wymagają przechowywania w warunkach chłodniczych i dużej uwagi przy załadunku, aby uniknąć uszkodzeń. Przykładami produktów FMCG są produkty medyczne w branży opieki zdrowotnej i produkty łatwo psujące się w branży spożywczej. W obu przypadkach towary muszą być dostarczane szybko i w specjalny sposób. Jednak towary łatwo psujące się mogą być również wysyłane przez ocean za pośrednictwem frachtu lotniczego lub przez ocean w kontenerach, które nadal wymagają odpowiedniego załadunku i metod wysyłki.

W tym celu firmy wykorzystują naczepy i kontenery ze specjalnie zbudowanymi systemami, które zapewniają wymaganą temperaturę, aby utrzymać towary zamrożone lub schłodzone wewnątrz. Ma to na celu zabezpieczenie ładunku przed uszkodzeniem. Metoda ta ma zastosowanie na całej drodze do ostatecznego miejsca dostawy, niezależnie od tego, czy przesyłka zostanie przekazana za pomocą różnych środków transportu, takich jak fracht lotniczy, który jest bardzo popularny wraz z frachtem drogowym w planowaniu rozwiązań łańcucha dostaw dla ładunków specjalnych.

Oto ważne czynniki związane z ochroną łatwo psującej się żywności podczas transportu:

 

Chłodzenie

Chłodzenie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jakości żywności i wydłużenia okresu przydatności do spożycia poprzez zminimalizowanie zepsucia. Utrzymanie idealnej temperatury podczas przechowywania i dystrybucji jest kluczem do zapobiegania utracie jakości spowodowanej zarówno czasem, jak i temperaturą.

Cyrkulacja powietrza

Skuteczna cyrkulacja powietrza jest niezbędna do zabezpieczenia ładunku chłodzonego, zapewnienia właściwego utrzymania temperatury i zapobiegania urazom związanym z wychłodzeniem lub zamarznięciem.

Konstrukcja przyczepy

W projektowaniu naczep izolacja ma kluczowe znaczenie. Pojazdy przewożące łatwo psujące się produkty spożywcze powinny posiadać wysokiej jakości izolację, mierzoną współczynnikiem U. Pianki z tworzyw sztucznych są powszechnie stosowane ze względu na ich niski współczynnik U, lekkość, odporność na wodę i brak korozji.

 

Rynek logistyki FMCG stanowi odniesienie do korzystania z trybu transportu w FMCG. Przewiduje się, że segment dróg wodnych będzie najbardziej lukratywny do 2027 roku. Rozumiejąc, który rodzaj transportu będzie najbardziej opłacalny w przyszłości, możemy lepiej przygotować się do obsługi towarów, co jest ściśle związane z planowaniem ładunków ciężarówek. [4]

 

Rynek logistyki FMCG

 

Oto ważne schematy ładowania dla towarów łatwo psujących się:

 

 • Kartony należy ładować ciasno od przodu do tyłu i od ściany bocznej do ściany bocznej pojazdu.
 • Kartony z górnymi i dolnymi otworami wentylacyjnymi należy układać jeden na drugim, tak aby otwory wentylacyjne były wyrównane.
 • Pozostawić co najmniej 10 cm (4 cale) wolnej przestrzeni między górną częścią ładunku a sufitem, aby umożliwić powrót powietrza do agregatu chłodniczego.
 • Zablokować wszelkie prześwity w górnej części szyn T z tyłu pojazdu, aby powietrze było wypychane w górę przez ładunek.
 • Załaduj ładunek tak ciasno, jak to możliwe.
 • Przestrzeń na podłodze niezajętą przez ładunek jednostkowy należy przykryć płytą pilśniową lub innym odpowiednim materiałem w celu wymuszenia przepływu powietrza w górę przez ładunek jednostkowy.
 • Należy upewnić się, że drewniane palety lub płyty podłogowe mają otwory lub szczeliny umożliwiające przepływ schłodzonego powietrza do ładunku jednostkowego.
 • Nie należy umieszczać ładunku tak wysoko, aby zsypy powietrza były ściśnięte, a cyrkulacja powietrza zablokowana.
 • W przypadku ładunków niezamrożonych należy zablokować końce palet z tyłu ładunku, aby zapewnić utrzymanie ciśnienia powietrza pod ładunkiem.

Podobnie jak w przypadku DG, towary FMCG, czyli dobra łatwo psujące się, mogą być ładowane na ciężarówki bardziej efektywnie dzięki wykorzystaniu aplikacji do planowania załadunku. Korzystając z kalkulatora planu załadunku, firma może odnieść następujące korzyści:

 

Wydajność i łatwy w obsłudze interfejs

Większość programów do planowania załadunku zawiera towary i wyniki na jednym ekranie. Eliminuje to potrzebę przełączania się między zakładkami w interfejsie.

Oszczędność czasu na planowanie

Możesz uzyskać dostęp do unikalnego algorytmu planowania ładunku, który pomoże Ci szybko i skutecznie umieścić ładunki w ciężarówkach i kontenerach w ciągu kilku sekund.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Oprogramowanie do planowania ładunku umożliwia zdefiniowanie lub dostosowanie własnej przestrzeni ładunkowej. Przyczynia się to do optymalnego planowania i wykorzystania przestrzeni.

Najlepsza wizualizacja 3D

Zapewniona jest najlepsza wizualizacja 3D wynikowego planu załadunku. Programy tego typu oferują firmie interaktywny widok do szczegółowej analizy.

Opcje integracji dla wygody

Platformy do dodawania towarów oferują opcje integracji za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API), programu Excel i systemów ERP, takich jak SAP w celu płynnego przesyłania danych i współpracy.

Oszczędne planowanie transportu

Możesz obliczyć koszty transportu i ocenić potencjalne oszczędności dzięki wydajnym funkcjom planowania obciążenia.

 

Uzyskaj informacje na temat wysyłki i załadunku

Podsumowując ten artykuł, chcemy podkreślić, że istnieje kilka sposobów obsługi ładunków specjalnych do wysyłki. Niezależnie od używanej metody logistyki i dystrybucji, prawdopodobnie napotkasz różne problemy z załadunkiem spowodowane błędami ręcznymi. Aby je wyeliminować, warto rozważyć skorzystanie z programu do planowania załadunku.

EasyCargo zapewnia Twojej firmie narzędzie do planowania ładunku. Dzięki naszej platformie możesz zaplanować wysyłkę swoich towarów w najbardziej odpowiedni i bezpieczny sposób. Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić swój specjalny ładunek, zapewniając jednocześnie bezpieczną wysyłkę i dystrybucję? Wypróbuj naszą platformę za darmo i zobacz, jak Twoje codzienne operacje mogą stać się łatwiejsze.

 

Referencje:

[1] IATA.org – https://www.iata.org

[2] UPS Airlines Flight 6 – https://en.wikipedia.org/wiki/UPS_Airlines_Flight_6

[3] Statista – https://www.statista.com/statistics/781450/road-transportation-of-dangerous-goods-in-the-netherlands/

[4] FMCG Logistics Market – https://www.alliedmarketresearch.com/fmcg-logistics-market-A08768

 

Bartosz Ziółkowski | 31 sty 2024