Kurumsal uygulama entegrasyonu

 

Lojistik sektöründe sistem entegrasyonu, lojistik yönetimiyle ilgilidir. Günümüzde lojistik şirketleri, lojistik operasyonlarına yardımcı olan çeşitli dijital sistemleri birbirine bağlamaya dayalı iyileştirmeler yoluyla elde edebilecekleri önemli tasarrufların farkındadır. Etkili sistem entegrasyonu, şirketlerin rekabet avantajı için bir strateji kazanma yoludur.

Bu makale, lojistik ortamında organizasyonel performansın ve tedarik zinciri verimliliğinin artırılmasına odaklanmaktadır. Koordineli bir süreç için dahili ve harici entegrasyonu içeren lojistik entegrasyon felsefesini sizlere anlatacağız. Eski sistemleri yeni uyarlanmış çözümlerle kurumunuza entegre etmeye yönelik temel teknik hedefler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bulgularımız, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistem entegrasyonu, belge yönetimi, takip sistemleri, filo yönetimi, özel kargo sevkiyatı sırasında nakliye operasyonlarını etkin bir şekilde destekleyen kamyon yükleme sistemleri ve eski sistem entegrasyonuna yönelik bütünsel bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı göstermektedir.

Lojistik yönetimi nedir?

Lojistik yönetimi, malların, hizmetlerin ve ilgili verilerin çıkış noktasından tüketim noktasına kadar akışını ve depolanmasını planlama, uygulama ve kontrol etme sürecidir. Tüm bunlar ise son alıcıya teslimat anlamına gelmektedir.

Lojistik yönetimi, sistem entegrasyonu gibi çeşitli faaliyetlerin koordine edilmesini içerir. Bunların çoğu depo tesislerinin çatısı altında gerçekleşen operasyonlara yoğunlaşmıştır. Yine de günümüzün birbiriyle bağlantılı tedarik zinciri dünyasında bu faaliyetler çok daha geniş bir alana yayılmaktadır.

Lojistik yönetimi, lojistik zincirinde malların verimli akışını sağlamak için mal ve bilgi akışını optimize etmeyi amaçlar. Maliyetleri en aza indirebileceğiniz ve müşteri ihtiyaçlarını anında karşılayabileceğiniz yer orasıdır. Genel olarak, uygun lojistik yönetimini düşündüğümüzde, sağlam sistem entegrasyonu olmadan ilerleyemez. Güçlü sistem entegrasyonu bu disiplini oluşturur ve iyi işleyen bir işletme ile memnun müşteriler sağlamadaki kilit rolünü ana hatlarıyla ortaya koyar. Bir sonraki paragrafta sistem entegrasyon yöntemleri hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceğiz.

 

Sistem entegrasyonu nedir?

Sistem entegrasyonu, bir şirketin bilgi teknolojisi (BT) altyapısı içindeki farklı alt sistemlerin veya bileşenlerin uyumlu bir birim olarak çalışabilmeleri için birbirine bağlanması sürecidir. Bu, farklı sistemler arasında kesintisiz iletişim ve veri alışverişi sağlamak için donanım, yazılım ve ağ bileşenlerinin birleştirilmesini içerir.

İşte lojistik yönetiminin sistem entegrasyonu gerektiren unsurları:

 

Tedarik

Satın alma, ticari faaliyetler için gerekli malzeme, mal veya hizmetlerin temin edilmesini ve bunlar için sözleşme yapılmasını içerir. Bu süreç, tedarikçilerin seçilmesini, sözleşmelerin müzakere edilmesini, navlun ücretlerini ve diğer hizmetler için fiyatları kapsar.

 

Sistem entegrasyonu

Kamyon ve konteyner yükleme sistemleriyle kurumsal uygulama entegrasyonu, işletmeye uzun vadeli faydalar sağlayabilir

 

Envanter yönetimi

Envanter yönetimi, müşteri talebini karşılamak için yeterli envanter seviyelerini sağlamak üzere bir şirket tarafından taşınan malların kontrol edilmesi ve denetlenmesi anlamına gelir. Günümüzde lojistik, fazla stok ve ilgili maliyetleri en aza indirirken birçok süreci optimize etmeyi gerektirir. Bu nedenle, envanter yönetimi izleme, tahmin, ikmal ve optimizasyonu içerir.

İntralojistik yönetimi

İntralojistik yönetimi, bir tesis veya depodaki dahili lojistik süreçlerini optimize etmeye odaklanır. Malların tesis içinde verimli bir şekilde hareket ettirilmesini, depolanmasını ve elleçlenmesini kapsar. Operasyonları kolaylaştırmak için konveyör sistemleri, otomatik kılavuzlu araçlar (AGV’ler) ve depo yönetim sistemleri (WMS) gibi teknolojiler sistem entegrasyonunu kolaylaştırır. Ancak, bunlar kullanılabilecek tek sistem değildir. Bir sonraki paragrafta size daha fazlasını anlatacağız.

Depolama

Depolama, malların bir tesiste veya depoda saklanmasını ve yönetilmesini kapsar. Malların alınması, depolanması, toplanması, paketlenmesi ve sevkiyatını içerir. Ayrıca uygun envanter kayıtlarının tutulmasını ve sistem entegrasyonu ile depolanan ürünlerin güvenliğinin sağlanmasını da gerektirir. Bununla birlikte, bir depo altyapısını korumak ve çalıştırmak için tüm bu işlemleri birleştirebilir.

Dağıtım

Dağıtım, malların bir depodan veya üretim tesisinden son müşteriye veya dağıtım merkezine taşınması anlamına gelir. Rota planlaması, sipariş konsolidasyonu, nakliye planlaması ve kamyon, demiryolu, hava veya deniz gibi çeşitli nakliye modlarının yönetimini içerir.

Paketleme

Paketleme, hasar riskini ortadan kaldırmanın yanı sıra malları güvenli ve verimli bir şekilde depolamak ve taşımak için kaplar veya malzemeler tasarlama ile oluşturma sürecidir. Bu, uygun ambalaj malzemelerinin seçimini, ambalaj konfigürasyonlarının tasarımını, etiketlemeyi ve yasal gerekliliklere uyumu kapsar.

 

Depo işlemleri

Etkili yükleme sistemi entegrasyonu depo operasyonlarını iyileştirebilir

 

Yükleme

Yükleme, malların sistem entegrasyonu içinde nakliyeye hazırlanmak üzere kamyon, konteyner, gemi veya uçak gibi araçlara taşınmasını içerir. Nakliye sırasında hasar görmelerini önlemek için uygun şekilde sabitlenmelerini ve dengelenmelerini sağlamak amacıyla malların dikkatli bir şekilde taşınmasını zorunlu kılar.

Nakliye

Taşımacılık, malların bir yerden başka bir yere taşınmasını içerir. En uygun taşıma modunun (örneğin, karayolu, demiryolu, hava veya deniz) seçilmesini içerir. Zamanında teslimatı sağlamak için nakliye rotalarının düzenlenmesini, taşıyıcıların yönetilmesini ve transit halindeki gönderilerin izlenmesini içerir. Bu alanlar sistem entegrasyonları için gereklidir.

Delivery

Teslimat, malların nakliye aracından son müşterinin bulunduğu yere taşındığı lojistik sürecinin son aşamasıdır. Teslim edilen malların boşaltılması, ambalajının açılması, incelenmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasını kapsar ve müşteri hizmetlerine yönelik büyük bir önem verilmesini gerektirir.

 

Lojistik sektörüne hangi sistemler entegre ediliyor?

Lojistikte sistem entegrasyonunu daha iyi anlamanız için, lojistik yönetiminin neleri gerektirdiğini ve bu resmi tamamlamak için hangi süreçlerin dahil olduğunu özetledik. Lojistikte günümüzde lojistik yazılımları tarafından yaygın olarak desteklenen belirli operasyonlar mevcuttur.

 

Eski sistemler

Karayolu taşımacılığı ve depo yönetimi için sistem entegrasyonları, düşük işletme maliyetlerini korumak için çok önemlidir

 

Tedarik zinciri perspektifinden baktığımızda, basit bir ürünü üretimden başlayıp depo, dağıtım ve nihai müşteriye teslimata kadar uzanan yolculuğunda izleyebiliriz.

Yol boyunca ona neler olduğunu görebilir ve gerçekleşen tüm süreçlerin kullanılabilirliğini hesaplayabiliriz. Envanter seviyelerini, depodaki alanın nasıl kullanıldığını gözlemleyebilir ve ayrıca kamyon veya konteyner yükleme alanı gibi önemli işlemleri planlayabiliriz.

SAP, IFS ve Oracle gibi ERP sistem sağlayıcıları gibi birçok şirket uçtan uca lojistik yönetim yazılımı sağladıklarını ilan etseler de bu tamamen doğru değildi. ERP sistemleri hiçbir zaman tüm lojistik sürecini tam olarak kapsamadı ve bugün bile, ne kadar iyi görünürlerse görünsünler, biraz belirsiz kalmaya devam ediyor. Kurumsal uygulama entegrasyonu, destek için uzun süre beklenmesi nedeniyle her zaman çok zordu.

Bu ancak belirli sistemler lojistiğe entegre edildiğinde gerçekleşebilir. Neden değişik sistemlerden bahsediyoruz? Yıllar boyunca şirketler, hiçbir zaman karmaşık süreçleri kapsamayan ve en başından sonuna kadar süreçleri güvence altına almayan sistemleri uygulamaya koydular.

Uçtan uca sistemler son yıllarda yaygın bir trend haline geldi. Söylendiği gibi, on yıl öncesine baktığımızda, eski sistem entegrasyon zorluklarıyla lojistiğe zarar veren ve hala zarar veren sözde silo yaklaşımını kullanan şirketler görüyoruz.

Önceki yıllarda, silo yaklaşımı, sistem mimarisine bütünsel bir yaklaşım benimsemeden bireysel lojistik sorunlarını çözmeye daha fazla odaklanıldığı anlamına geliyordu. Örneğin, şirketlerin paket izlenebilirliği gibi tekil sorunları ele alabildiklerini ancak müşterilere sorunsuz bir belge yönetimi iş akışına dayalı otomatik Teslimat Kanıtı (POD) sağlayamadıklarını gözlemledik. Bu nedenle, sürecin sonundaki ihtiyaçlara daha derinlemesine bakmadan izole bir sorunu çözdüler.

 

Entegre sistem

Depo ve yüklemeye entegre sistemlerin çoğu mobil cihazlar üzerinden kullanılabilir

 

Bir başka örnek olarak, envanter yönetimi perspektifinden bakıldığında, sınırlı imkanların şirketlere malları bulunabilir ve yönetilebilir bir şekilde depolama imkanı verdiğini gördük. Ancak, nakliye entegrasyonlarında eksiklik vardı.

Örneğin, lojistik şirketleri depoda ürün olduğunu görebiliyor ancak malları kamyona veya konteynere en düzgün ve uygun maliyetli şekilde nasıl yükleyeceklerini belirleyemiyordu. Envanter yönetimi yazılımındaki bu eksik halka, kötü kullanılan yükleme alanı birden fazla sevkiyata neden olduğu için yüksek nakliye maliyetlerine yol açıyordu.

Şirketler bu sorunu envanter yönetimi yazılımını kamyon veya konteyner yükleme yazılımıyla entegre ederek çözdü. Bu entegrasyonu bu makalenin ilerleyen bölümlerinde tartışacağız, ancak önce lojistikte entegrasyon gerektirebilecek hangi sistemlerin kullanıldığını kısaca gözden geçirelim:

 

Ulaştırma Yönetim Sistemleri (TMS)

TMS yazılımı, malların hareketinin planlanmasına, yürütülmesine ve optimize edilmesine yardımcı olur. Rota planlama, taşıyıcı seçimi, navlun denetimi ve performans takibi gibi görevlere yardımcı olur.

Depo Yönetim Sistemleri (WMS)

WMS yazılımı, depo operasyonlarını yönetmek ve kontrol etmek için kullanılır. Depolarda ve dağıtım merkezlerinde envanter yönetimi, sipariş karşılama, teslim alma, toplama, paketleme ve sevkiyatı denetler.

Envanter Yönetim Sistemleri

Bu sistemler, depolar ve dağıtım merkezlerindeki stok seviyeleri, ikmal ve stok hareketleri dahil olmak üzere envanter seviyelerini izler ve yönetir.

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri

ERP sistemleri, lojistik, finans, insan kaynakları ve tedarik zinciri yönetimi dahil olmak üzere çeşitli iş fonksiyonlarını entegre ettikleri için kurumsal uygulama entegrasyonu yaklaşımı gerektirir. İşletmenin farklı yönlerini yönetmek ve koordine etmek için merkezi bir platform sağlarlar. Bu nedenle, yatay bir entegrasyon modelini de hesaba katmak gerekir.

 

Noktadan noktaya entegrasyon

 

Tedarik Zinciri Görünürlük Sistemleri

Bu entegre sistemler, tüm tedarik zincirinde gerçek zamanlı görünürlük ile noktadan noktaya entegrasyon sunar. Şirketlerin mal hareketlerini takip etmelerini, envanter seviyelerini izlemelerini ve potansiyel darboğazları veya aksaklıkları belirlemelerini sağlarlar.

Kamyon ve Konteyner Yükleme Sistemi

Bu entegrasyon, kamyon ve konteyner yükleme sürecini optimize etmek için yazılım ve donanım bileşenlerinin sorunsuz bir şekilde koordine edilmesini içerir. Bu entegrasyon, malların güvenli bir şekilde taşınmasını sağlarken operasyonları kolaylaştırmayı, verimliliği artırmayı ve alan kullanımını en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.

Sipariş Yönetim Sistemleri (OMS)

OMS yazılımı, sipariş yakalamadan teslimata kadar tüm sipariş karşılama sürecini yönetir. Siparişlerin verimli bir şekilde işlenmesine, sipariş durumlarının yönetilmesine ve sipariş karşılama sürecine dahil olan çeşitli paydaşlarla koordinasyon sağlanmasına yardımcı olur.

Yük Yönetim Sistemleri

Bu sistemler yük taşımacılığı operasyonlarının yönetilmesine yardımcı olur. Navlun oranı yönetimi, yük optimizasyonu, taşıyıcı seçimi ve gönderi takibi görevlerini yerine getirirler.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Sistemleri

CRM sistemleri müşteri etkileşimlerini ve ilişkilerini yönetmek için kullanılır. CRM yazılımı lojistik alanında müşteri siparişlerini, tercihlerini ve iletişim geçmişini takip edebilir.

 

Kamyon ve konteyner yükleme sistemlerini nasıl entegre ederiz?

Sistem entegrasyonları zordur, özellikle de günümüz işletmeleri birçok zorlukla karşı karşıyayken. Bunlardan bazıları eski sistem entegrasyonuyla ilgili sorunlardan kaynaklanmaktadır. Kamyon ve konteyner yükleme sistemlerini başarılı bir şekilde entegre etmek için şirketlerin aşağıdaki zorlukların üstesinden gelmesi gerekir:

 

Uyumluluk

Farklı sistemlerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlamak, farklı teknoloji standartları ve satıcı çözümleri nedeniyle zor olabilir. Bu, bir noktadan diğer noktaya entegrasyon sorunudur.

Veri bütünlüğü

Entegre sistemler arasında tutarlı ve doğru verilerin korunması, etkili karar alma ve operasyon yönetimi için kritik öneme sahiptir.

Ölçeklenebilirlik

Entegre sistemler, performans veya güvenilirlikten ödün vermeden artan iş ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Güvenlik

Farklı kaynaklardan ve sağlayıcılardan gelen sistemleri entegre etmek, kuruluşları güvenlik açıklarına maruz bırakabilir ve hassas verileri korumak için sağlam önlemler alınmasını gerektirir.

Maliyet ve kaynak kısıtlamaları

Sistemlerin entegrasyonu genellikle zaman, kaynak ve bütçe açısından önemli yatırımlar gerektirir ve bu da yönetilmesi zor olabilir.

Karmaşıklık

Sistem entegrasyonu birden fazla paydaş, teknoloji ve süreç içerdiğinden, etkin bir şekilde yönetilmesi ve yürütülmesi doğası gereği karmaşıktır.

 

System integration projects

Etkili sistem entegrasyonunun en iyi örneklerinden biri, merkezi ABD’nin Minnesota eyaletinin Saint Paul kentinde bulunan bir üretim şirketi olan Delkorsystems’tir. Delkorsystems, çeşitli sektörlerde ürünlerin paketlenmesi ve taşınması için otomatik robotlar üretme konusunda uzmanlaşmıştır ve bu da onu ABD’nin en büyük robotik kutu paketleme makineleri tedarikçilerinden biri haline getirmektedir.

Geçmişte Delkorsystems zaman alan ve hataya açık elle yapılan işlerle boğuşuyordu. Ancak EasyCargo’da entegre yükleme sisteminin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ekip, süreçlerini düzene sokmayı ve otomatikleştirmeyi başardı. Yazılımın sezgisel özellikleri sayesinde kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanabiliyorlar.

Entegre yükleme sistemi, Delkorsystems’in sektöründeki zorlu koşulların üstesinden gelmesinde paha biçilmez bir rol oynadı. Yazılımın parametreleri belirli navlun gereksinimlerine göre özelleştirme becerisi çığır açıcı oldu.

 

Kargo yükleme sistemi entegrasyonunun lojistik için faydaları nelerdir?

Sistem entegrasyonu kolay bir iş olmasa da düşük işletme maliyetleri ve diğer birçok avantaja dönüşen uzun vadeli faydalar sağlayabilir. İşte lojistik için yazılım sistemlerini entegre etmenin temel faydaları

  • Yük planlama: Yazılım, alan kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve ağırlık dağılımını sağlamak için öğelerin kamyona veya konteynere yerleştirilmesine yardımcı olur.
  • 3D görselleştirme: Birçok sistem, kullanıcıların sevkiyatın sanal bir temsilini görmelerine ve gerektiğinde ayarlamalar yapmalarına olanak tanıyan 3D görselleştirme araçları sunar.
  • Ağırlık dağılımı: Sistem, sevkiyatın dengeli ve yasal sınırlar içinde olmasını sağlamak için ağırlık dağılımını hesaplar ve izler.
  • Kısıtlama yönetimi: Kullanıcılar yük kapasitesi, kırılgan öğeler veya sıcaklık hassasiyeti gibi kısıtlamalar girebilir ve sistem yük planlarını oluştururken ve hesaplarken bu kısıtlamaları dikkate alır.
  • Otomatik optimizasyon: Yazılım genellikle kargo boyutları, ağırlık ve yük kısıtlamaları gibi girdi parametrelerine dayalı olarak yük planlarını otomatik olarak optimize eden algoritmalar içerir.
  • Diğer sistemlerle entegrasyon: Kamyon ve konteyner yükleme sistemleri, tüm lojistik sürecini kolaylaştırmak için envanter yönetimi, nakliye yönetimi ve depo yönetimi sistemleriyle entegre edilebilir.

 

Entregre Sistemlere son bir bakış

Sistem entegrasyonu, şirketlerin süreçleri düzene koymasını ve verimliliği artırmasını sağlayan lojistik yönetiminin çok önemli bir yönüdür. Lojistik şirketleri farklı dijital sistemleri birbirine bağlayarak tedarik, envanter yönetimi, dağıtım ve teslimat gibi süreçleri optimize edebilir ve kamyon ve yükleme sistemleri nakliye verimliliğini korumaya yardımcı olur.

Lojistik operasyonlarınızı optimize etmek mi istiyorsunuz? Kamyon ve konteyner yükleme sistemi entegrasyonunun faydalarını keşfedin, böylece süreçlerinizi bugünden düzene sokabilirsiniz. Entegre çözümlerimizin lojistik işinizin verimliliğini ve rekabet gücünü nasıl artırabileceğini öğrenmek için bizimle iletişime geçin.

 

 

 

Doğa İlayda Kaya | 3. May 2024