Chúng vui mừng xin được thông báo rằng EasyCargo lại có thêm giải pháp tốt hơn!

Trong tuần này chúng tôi đã ấn hành thêm một phiên bản mới cho ứng dụng mà tại đó bạn có thể thiết lập và chỉ dẫn cho từng kế hoạch xếp hàng trong khoang xếp hàng “từng bước một”.

Chỉ dẫn xếp hàng “từng bước một” nghĩa là gì?

Xếp hàng “từng bước một” bằng những hình ảnh động minh họa cho bạn thấy trình tự xếp cho từng loại hàng vào khoang xếp hàng. Hơn nữa bạn có thể chia sẻ với các đồng nghiệp của mình những hình ảnh động này qua Liên kết công khai. Bạn cũng có thể tạo và chỉ dẫn “từng bước một” trong PDF cho việc xếp hàng của mình mà những bước cụ thể đó được biểu thị bằng các hình ảnh động.

 

Xếp hàng “từng bước một”

Chỉ dẫn sẽ như thé nào?

Chỉ dẫn từng bước một khác với chỉ dẫn xếp hàng cổ điển. Ở chỉ dẫn cổ điển bạn chỉ có thể nhìn thấy khong gian đã xếp hàng trong khi đó ở chỉ dẫn mới được thể hiện từng bước xếp hàng.

 

Chỉ dẫn sẽ như thé nào?

  • Toàn bộ chỉ dẫn để tải về PDF ở đây.
  • Bạn có thể xem trực tuyến bằng 3D ở đây.

Tôi có thể hiển thị chỉ dẫn xếp hàng “từng bước một” như thế nào?

Rát đơn giản, bạn chỉ cần đăng nhập vào EasyCargo, tạo phương thức xếp hàng cổ điển rồi sau đó bạn nhấp vào biểu tượng video ngay bên bạnh nút Xếp hàng. Bạn hãy mở hình ảnh động để chỉ cho bạn trình tự xếp hàng như thé nào.

 

Tôi có thể hiển thị chỉ dẫn xếp hàng “từng bước một” như thế nào?

Nếu bạn muốn tạo chỉ dẫn đẻ in thì bạn sẽ tiến hành giống như khi tạo chỉ dãn cổ điển bằng cách nhấp vào biểu tượng in ngay bên cạnh nút Xếp hàng. Ô cửa với những loại chỉ dẫn sẽ được xuất hiện, bạn hãy chọn khả năng “Báo cáo từng bước – Tổng quan cơ bản” và như vậy bạn đã hoàn tất! Bạn cũng có thể lưu kết quả chỉ dẫn như PDF đẻ chia sẻ ngoại tuyến vối các đồng nghiệp

 

Báo cáo từng bước

Và điều cuối cùng để chia sẻ Liên kết công khai thì bạn hãy nhấp vào biểu tượng chia sẻ, xác nhận việc tạo chỉ dẫn và bạn có thể gửi kết quả cho các đồng nghiệp của mình.

 

Liên kết chung đến lô hàng

Anna Melounová | 7. Apr 2020