Công việc với các không gian xếp hàng giờ đây thuận tiện hơn nhiều, điều đó nhờ vào bản cập nhật mới cho phần mềm lập kế hoạch xếp hàng EasyCargo. Chúng tôi đã cải thiện được những gì?

Bạn có thể bổ xung các không gian được sử dụng thường xuyên nhất vào mục yêu thích của mình và đưa chúng vào danh sách các không gian xếp hàng ngay ở đầu. Ngoài ra, tất cả không gian đã chuẩn bị trước vẫn còn trống và không cần thêm chúng từ chương trình đặc biệt.

 

Làm thế nào để thêm không gian xếp hàng vào mục yêu thích?

Nếu bạn tạo không gian xếp hàng của riêng mình, nó sẽ tự động được đánh dấu là yêu thích. Bạn sẽ không cần phải tìm kiếm nó ở bất cứ đâu, nó sẽ xuất hiện ở vị trí đầu tiên trong danh sách.

 

Tự động đánh dấu không gian hàng hóa riêng

Chúng tôi cũng đã thêm bộ lọc phía trên danh sách không gian xếp hàng. Bạn có thể biểu thị bằng container, moóc kéo hoặc thậm chí các mặt hàng yêu thích của bạn.

 

Lọc không gian xếp hàng trong EasyCargo

Nếu bạn chưa sử dụng EasyCargo và đăng nhập lần đầu vào ứng dụng, một bảng sẽ xuất hiện với các thông số cài đặt đơn vị đo lường và không gian xếp hàng được sử dụng nhiều nhất. Các không gian mà bạn chọn sau đó được lọc tự động. Có thể thay đổi cài đặt ban đầu bất kỳ lúc nào trong Bảng tải.

 

Thiết lập ban đầu trong EasyCargo

Anna Melounová | 7. Feb 2021